Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

AneEfterlysningDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du efterlyse aner, som du selv har opgivet at finde. Husk at læse indlægget Vigtig: Til nye brugere af AneEfterlysning, inden du går i gang. Og husk, at det primært drejer sig om afdøde slægtninge! Vær forsigtig med oplysninger om personer, der stadig kan være levende.
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Mord i København - Johan Meyer ca. 1890

Indsendt af: Hans Arup

Dato: 07/10-04 20:10

Det fortælles i min familie, at en urtekræmmer Johan Meyer, på et tidspunkt urtekræmmer v. Nørrevold, blev "myrdet af Philipsen, puttet i en tønde og sendt til Amerika - ca 1890" Er der nogen, der kender den historie ?

Valg:

Re: Mord i København

Indsendt af: Mogens Ingemann

Dato: 07/10-04 20:20

Det må være "Det borende X", hvis jeg ellers husker rigtig.
Jeg konferér lige med: "Forbrydernes Overmænd" og vender tilbage.

Sagen hedder: "Liget i Tønden" og ikke "Det borende X", som jeg først skrev.Indlæg ændret (07-10-04 22:23)

Venlig Hilsen
Mogens/
4400
Valg:

Re: Mord i København

Indsendt af: Mogens Ingemann

Dato: 07/10-04 20:33

En dag i begyndelsen af januar måned 1890 sad bogholderen på Carl Lunds fabrikker i København og ventede på firmaets gamle betroede inkassator, den 63 årige Johan F. Meyer. Det var Meyers opgave at forrette lettere budtjeneste samt at indkræve regninger hos virksomhedens kunder. Når hans arbejde tidligt på formiddagen var afsluttet, plejede han at bruge eftermiddagstimerne til inkassationer, og man havde så stor tillid til ham, at han, når arbejdet trak ud, selv kunne gå i banken med de indkomne penge for den følgende morgen at aflægge regnskab hos kasserer og bogholder.
....sådan begynder beretningen i bogen: "Forbrydernes Overmænd III, Danmark" af Anders B. Nørgaard, udg. Branner og Korch 1960.Venlig Hilsen
Mogens/
4400
Valg:

Re: Mord i København

Indsendt af: Michael Engelbrecht

Dato: 07/10-04 20:42

Skillingsvisen om mordet.

Se i øvrigt historien om "Liget i Tønden" i Illustreret Tidende", der har en ret god version af sæbefabrikant Philipsens mord på inkassator Meyer i Store Kongensgade.
Rødovre Lokalarkiv kan også hjælpe, da Philipsens kompagnon, den nordjyske Madsen, der var gift med den schweiziske jodlerske Linder, siden flyttede sæbefabrikken til Rødovre og navngav sin grund Schweizerdalen, som den stadig hedder - ligesom Linder-Madsen familien er blevet stor og mangfoldig.

Den nyeste Vise om
Kontorbud Meyers Mord

Det er sælsomt Nyt, der rygtes
Her i Kongens Kjøbenhavn ?
Morderen, som eftersøgtes,
Tog Retfærdighed i Favn ?
Nær han dog var stukken a?
Etsteds til Amerika.

Philipsen, ja det er Manden,
Som sit Navn besudlet har,
Nu han staar ved Afgrundsranden
Med en Brøde tung og svar;
Meyers Morder grum han blev,
Og sin Dødsdom selv han skrev.

Meyer gik for Lund i Byen,
Tro som Guld i mange Aar -
Og hans Fødestavn var Fyen,
Det i Daabsattesten staar;
Tidt med Tusinder han gik
Hjem til Carl Lunds Fabrik.

Philipsen bemærker dette ?
Selv han klarer sig kun smaat ?
"Meyer vil jeg Stævne sætte,
Tænker Fyren grumt og raat,
Karl og Dreng jeg sender væk,
Ingen hører saa et Kvæk."

Meyer kom paa Klokkeslettet
Punktlig som han altid var,
Høflig han paa Hatten letted:
Deres Regning her jeg har.
Naa, min Regning, det er sandt!
Svarer Philipsen galant.

Sæt Dem ned, min kære Meyer,
De er vist af Gangen træt,
Lad mig se hvad nu jeg ejer ?
Jo, den Regning klares let!
Meyer tillidsfuld og tryg,
Læner sig mod Stolens Ryg.

Philipsen sig bagfra stjæler,
Over Meyer styrter sig
Og med Hænderne ham kvæler,
Snart er Meyer kun et Lig.
I en Tønde blev han gemt,
Til Forsendelse bestemt!

Først han nu af Ligets Klæder
Tager Meyers Pengepung;
Dog for tidligt han sig glæder,
Pungen den var ikke tung:
Kroner Treds, ja det var alt,
Da han Mønten havde talt.

Didhen hvor han sendte Meyer
Styrer Morderen nu Vej?n;
Dog, Retfærdigheden ejer
Heldigvis en Mand som Klein:
Paa en Damper, stødt paa Grund,
Gjorde han sit Mesterfund.

Bag Retfærdighedens Gitter
Sidder Philipsen nu gemt,
Hans Berømmelse er bitter,
Skøndt hans Daad bli?er aldrig glemt.
Skændselsdaaden og hans Navn
Knyttes, ak! til København.

Beretning
De nærmere Omstændigheder ved dette skrækkelige Mord ere følgende: Den Dag Meyer forsvandt havde han en Del Ærinder at besørge i Byen for Carl Lunds Fabrikker. Bl.a. skulde han præsentere en Regning hos Fabrikanten af den saa meget reklamerede "Normal-Sæbe", cand. pharm. A. Philipsen. Denne som var i stor Pengeforlegenhed, havde et Par Dage i Forvejen, da Meyer var hos ham i Forretninger, bemærket, at han (Meyer) havde en større Sum i sin Brevtaske. Paa Philipsens Spørgsmaal, om han altid gik med saa mange Penge, svarede Meyer: "Ja, for det meste." Fra dette Øjeblik besluttede P. at myrde Meyer, for at komme i Besiddelse af Pengene og derved dække en Gæld. Da Meyer et Par Dage senere efter Philipsens Anmodning atter præsenterede Regningen, havde P. truffet sine Forberedelser. Han bad Meyer sætte sig paa en Stol, listede sig bag paa ham og kvalte ham med Hænderne. Derpaa afførte han Liget dets to Frakker og puttede det i en Tønde med læsket Kalk, som han under et Paaskud havde ladet sin Karl bringe op i Lokalet, som var paa en fjerde Sal i en Sidebygning i St. Kongensgade. Derpaa sømmede han Tønden til og sendte den med Thingvalladamperen til Amerika. Nær var Forbrydelsen bleven opdaget, da Tønden skulde hejses ned i Gaarden, idet Surringen var ved at glide af, og Tønden vilde da være knust mod Stenbroen og Indholdet kommet tilsyne. Men Faren blev afværget. Meyers Frakker forærede P. sin Karl, og disse bleve senere de vigtigste Beviser imod ham. Trykket af Frygt for Opdagelse besluttede P. at udvandre, og over Hamborg begive sig til Kaplandet, men Skæbnen vilde at Damperen løb paa Grund i Elben, saa at Overbetjent Klein, som var i Hælene paa ham, naaede at anholde ham paa tysk Grund. Han blev saa ført hertil og maatte ligeoverfor de overvældende Beviser vedgaa, at han havde begaaet Mordet. Han afventer nu sin velfortjente Straf. Tønden med Meyers Lig blev funden paa Toldboden i New York er nu sendt hertil.
Valg:

Re: Mord i København

Indsendt af: Knud Madsen

Dato: 07/10-04 22:01

Hans Arup:

Læs afsnittet: Adolph Philipsen (1890), s.154-159
i: S. Tage-Jensen: Danske Kriminalsager 1838-1938, 3. oplag, 1945.
V.h. Knud Madsen.
Valg:

Re: Mord i København - Johan Meyer ca. 1890

Indsendt af: Hans Arup

Dato: 08/10-04 11:07

Hjertelig tak til jer alle for hurtig hjælp og udførlige henvisninger; Speciel tak til Michael for afskriften af skillingsvisen. Det kan blive et fængslende indslag til min slægtsbog. Meyer var gift med en Vilhelmine Harnack, der var søsterdatter til min farfars mor. Jeg mangler endnu at checke de involverede personers data, så jeg ved endnu ikke om hans kone har oplevet hans skrækkelige skæbne. De sparsomme noter fra mine forældre hat vist sig at stemme fint med det her oplyste.

Endnu engang tak for hjælpen, Hans

Valg:

Re: Mord i København - Johan Meyer ca. 1890

Indsendt af: Mogens Ingemann

Dato: 08/10-04 12:26

Hej Hans,

I den af mig nævnte artikel i "Forbrydernes Overmænd" kan læses:

"Det var ikke sandsynligt, at Meyer havde begået selvmord, da han levede et lykkeligt familieliv og iøvrigt altid var i godt humør."

Dette kunne godt tyde på, at hans kone levede på daværende tidspunkt.Venlig Hilsen
Mogens/
4400
Valg:

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.