Nedenfor en liste med scannede værker fra Slægtsforskernes Bibliotek

"""Da de begravede Eriksen"" : et supplement. Særtryk af hist. meddelelser om København, Årbog 1966. S: 181-189" Stjernqvist, Henry.

"""Ikke som os andre""?? : udstilling om Åndssvageanstalten på Gl. Bakkehus 1855 - ca. 1910"

"""Til fædernelandets bedre flor"" : Det kongelige danske Landhusholdningsselskab." Henrik Vedel-Smith

[Afskrift af] Askø Kirkebog 1714-1814 Rohde, John

† Elisa Hegel. 18de April 1868. Fog, B. J.

1. Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954.

1. Jyske nationale Regiments rytterbønder i Vester Horne herred 1678-1715 Hertzum-Larsen, Holger.

100 Aars Dødsfald (1791-1890). Richter, V.

100 Aars Dødsfald (1791-1890). Richter, V.

100 Aars Dødsfald (1791-1890). Richter, V.

100 år i Gylling : jubilæumsbog : Gylling Håndværker- og Borgerforening 1897-1997

16 Stormænd i dansk Erhvervsliv. Heft,Tage.

1641 : 18. Marts : 1941 : Sønderborg Bager- og Konditorlaug igennem 300 Aar. Raben. J.

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie

1760 Slægtsbøger udgivet af kommercielle slægtsforskningsbureauer i Danmark efter 2. verdenskrig Kudsk, Peter

1805 - 2. April - 1905 : H. C. Andersen : Fra hans Fødeby. Brix, Hans.

1879-1904 : Smaa Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1879 : Udgivne i Anledning af 25-Aars-Jubilæet. Aumont, Arthur.

2. Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954.

200 Biografier af Studenterne fra 1872 : Supplerende Optegnelser...samlede til Jubilæumsfesten 1912.. Elvius, Sofus.

25 år som pensionist : et tilbageblik 1977-2001 Jørgensen, Harald,

3. Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954.

50 Aars Mindefest for Studenterne fra 1847 den 26. Oktober 1897.

839 dages gidseldrama : Fulgt fra sidelinjen Larsen, Poul Erik.

9. betænkning afgivet af landbokommissionen af 1960 om lovgivningen vedrørende opførelse af arbejderboliger på landet

A. D. Jørgensen og 1864. Jørgensen, Troels G.

A. F. Krieger som Jurist. Jørgensen, Troels G.

A.D. Jørgensens Breve. Jørgensen, A. D.

Aabent Brev til mine Venner i den danske Folkekirke. Jensen, M. C.

Aalborg før og nu : En kort Beskrivelse til Vejleding for indenbys og fremmede. Wulff, D. H.

Aalborg Handelsstands Historie 1431-1913. I Anledning af 50-Aars-Dagen for dens Overgang fra Købmandslav til fri Forening 27. Oktober 1863. Klitgaard, C.

Aalborg Klosterhistorie : Bidrag til Aalborg Bys Historie i Middelalderen Stenholm, J. P.

Aalborghus lens jordebog 1562.

Aaløkkegaard : Nogle Blade af Aaløkkens Historie gennem seks Aarhundreder. Rasmussen, Gustav.

Aarbog 1944 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 53. Aargang.

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1912

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 1913

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 1914

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1915

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1916

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1917

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1918

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1919

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 1920

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1921

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1922

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1923

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1924

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1925

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1926

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1927

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1928

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1929

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1930

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1931

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1932

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1933

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1934

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1935

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1936

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1937

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1938

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, Indholdsfortegnelse til aargangene 1-27

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1912

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1913

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1914

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1915

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1916

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1917, 1. halvbind

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1917, 2. halvbind

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1918, 1. halvbind

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1919, 2. halvbind

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1920, 1. halvbind

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1920, 2. halvbind

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1921

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1922

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1923

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1924

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1925

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1926

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1927

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1928

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1929

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1930

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1931

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1932

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1933

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1934

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1935

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1936

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1937

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1938

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1939

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1940

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1941

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1942

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1943

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1944

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1945-1946

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1947

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1948

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1950

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1951

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1952

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1953

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1954

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1955

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1956

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1957

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1958

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1959

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1960

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1961

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1962

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1963

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1964

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1965

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1966

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1967

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1968

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1969

Aarhus : Byens Historie og Udvikling gennem 1000 Aar Ølsgaard, J.

Aarhuus Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab / Bredsdorff, Jakob Hornemann

Aasum Herreds tingbog 1640-1643

Aasum Herreds tingbog 1643-1645

Aasum Herreds tingbog 1645-1648

Aasum Herreds tingbog. Register 1640-1648

aba - Årsskrift 1985 : Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

Abildtrup Nedergaard 1487-1987 : En slægt med rod i 900-tallet. Abildtrup, Marie.

Abraham Elias og hans Efterkommere (Familien Abrahamsen) : På Foranledning af Grosserer Nic. Abrahamsen. Fischer, Josef.

Adel og borger, præster og bønder

Adelsvældens sidste Dage : Danmarks Historie fra Christian IV's Død til Enevældens Indførelse (1648-1660) Fridericia, J. A.

Admiral C. van Dockums Livserindringer / Dockum, C. van.

Admiral C.C. Zahrtmann : en Mand og en Slægts Historie Zahrtmann, M. K.

Admiral Lord Nelson og Peter Willemoës Bruun, Chr.

Admiral Richelieus Anetavle. Hauch-Fausbøll, Th.

Adolph Hannovers fædrene og mødrene Slægt : Udgivet i Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel : Tillige indeholdende Adolph Hannovers Autobiografi samt en Fortegnelse over hans videnskabelige Arbejder m.m. Hannover, Martin Ad.

Adslev-Slægten : Slægts-Aarbog 1933 : 1. Tillæg til Slægtsbog for Efterkommere af Gaardejer Peder Jensen og Hustru Margrethe Rasmusdatter af Adslev. Jensen, Thøger.

Adslev-Slægten : Slægts-Aarbog 1934 : 2. Tillæg til Slægtsbog for Efterkommere af Gaardejer Peder Jensen og Hustru Margrethe Rasmusdatter af Adslev. Jensen, Thøger.

Adslev-Slægten : Slægtsbog for Efterkommere af Gaardejer Peder Jensen og Hustru Margrethe Rasmusdatter af Adslev. Jensen, Thøger.

Af Aale Sogns Historie. Afsluttet af Peter Hansen. Laursen, N. Kr.

Af Egvad Sogns Historie. Gejel, P. H.

Af en bondeslægts historie : Optegnelser om Peder Nielsen og Kirsten Pedersdatter, husmandsfolk på Sterredsholm, deres forfædre og efterkommere og enkelte indgiftede slægter. Petersen, Erling.

Af en oldgranskers breve : 1848-1885 Worsaae, J. J. A.

Af Kolds Dagbog paa Smyrnarejsen.

Af Kornumgaards Historie. Klitgaard, C.

Af min Reisedagbog 1818 : Udgivet i Hundredaaret derefter. Clausen, H.N.

Af Møns historie : 1750-1800 : den bernstorffske tidsalder. Bojsen, F.

Af Møns historie : 1750-1800. Bojsen, F.

Af Møns historie : 18de århundrede. Bojsen, F.

Af Møns historie : Anders Bille. Bojsen, F.

Af Møns historie : den ældre middelalder. Bojsen, F.

Af Møns historie : den forhistoriske tid. Bojsen, F.

Af Møns historie : den yngre middelalder. Bojsen, F.

Af Møns historie : efter reformationen. Bojsen, F.

Af Møns historie : ulykkernes tid 1650-1700. Bojsen, F.

Af Oluf Koefoeds Efterslægt Skovgaard, Louise.

Af Ringsteds Saga. Christensen, J. V.

Af Slægten Browns Historie. Hauch-Fausbøll, Th.

Af Tæbring, Ovtrup og Rakkeby Sognes Historie. Hovmøller, Johan P.

Afhandlinger tilegnede arkivmanden og historikeren, rigsarkivar, dr. phil. Axel Linvald af nordiske fagfæller på halvfjerdsårsdagen 28. januar 1956.

Afskeds-Ord til Sct. Knuds Kirke og Menighed. Damgaard, A. K.

Afskedsord til de fra Opdragelsesanstalten paa Flakkebjerg udtraadte Elever 1864. Møller, C. C.

Afskrift af Alsted Sogns (Nordjylland) kirkebøger 1646-1803 Madsen, Carl Peter Haraldsøn.

Afskrift af Avernakø Sogns (Syddanmark) kirkebøger 1686-1814. Madsen, Carl Peter Haraldsøn.

Afskrift af Bjergby Sogns (Norjylland/Mors) kirkebøger 1646-1803. Madsen, Carl Peter Haraldsøn.

Afskrift af Fræer Sogns kirkebøger / Dåb 1701-1749 Langeland Knudsen, Jens

Afskrift af Fræer Sogns kirkebøger / Dåb 1750-1813 Langeland Knudsen, Jens

Afskrift af Fræer Sogns kirkebøger / Døde 1701-1749 Langeland Knudsen, Jens

Afskrift af Fræer Sogns kirkebøger / Døde 1750-1813 Langeland Knudsen, Jens

Afskrift af Fræer Sogns kirkebøger / Vielser 1701-1749 Langeland Knudsen, Jens

Afskrift af Fræer Sogns kirkebøger / Vielser 1750-1813 Langeland Knudsen, Jens

Afskrift af kirkebøger, Hassing herred, Thisted amt,1648-1787

Afskrift af kirkebøger, Hillerslev herred, Thisted amt,1650-1787

Afskrift af kirkebøger, Hundborg herred, Thisted amt,1641-1787

Afskrift af kirkebøger, Morsø herreder, Thisted amt, 1646-1787

Afskrift af kirkebøger, Refs herred, Thisted amt, 1646-1787

Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Rasmussen, Ejvind.

Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Rasmussen, Ejvind.

Afskrift i uddrag af Brahesminde Gods - Hvedholm skifteprotokol 1719-1766. Rasmussen, Ejvind.

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850, del 1. Rasmussen, Ejvind.

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850, del 2 Rasmussen, Ejvind.

Afskrift i uddrag af Fæstebreve fra Kierstrup 1730 - 1880

Afskrift i uddrag af Kærgård Gods skifteprotokol 1776-1788.

Afskrift i uddrag af Københavns Vor Frue ministerialbøger 1631-1844 Lengnick, Johan Carl Louis

Afskrift i uddrag af Københavns Vor Frue ministerialbøger 1631-1844 Lengnick, Johan Carl Louis

Afskrift i uddrag af Københavns Vor Frue ministerialbøger 1631-1844 Lengnick, Johan Carl Louis

Afskrift i uddrag af Københavns Vor Frue ministerialbøger 1631-1844 Lengnick, Johan Carl Louis

Afskrift i uddrag af Københavns Vor Frue ministerialbøger 1631-1844 Lengnick, Johan Carl Louis

Aftale om strukturreform.

Aftenskolens historie i Danmark : folkeoplysning i 200 år / Eigaard, Søren.

Agent Holck : De Fattiges Tolk. Liisberg, Bering.

Ahnetavle for fire Søskende Hennings. Hennings, Paul.

Aktieselskabet Det kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni : Træk af Compagniets Historie gennem 150 Aar.

Aktstykker til Bornholms Historie 1327-1621 Hübertz, J.R.

Aktstykker vedkommende Staden Aarhus. Hübertz, J.R.

Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus. II. Hübertz, J. R.

Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus. III. Hübertz, J. R.

Aktstykker, for største Delen hidtil utrykte, til Oplysning af Danmarks indre Forhold i ældre Tid, Bind 1.

Aktstykker, for største Delen hidtil utrykte, til Oplysning af Danmarks indre Forhold i ældre Tid, Bind 2.

Alderslyst fra sandmark til by Balle Jensen, Kurt.

Alfabetisk Fortegnelse over de danske lærde Statsskolers Lærerpersonale siden 1818. Biografiske Notitser. Koefoed, C. G.

Alfabetisk Navneregister over Personer, der i Aarene 1850-1915 ved Lov har erhvervet dansk Indfødsret : med herhenhørende Oplysninger og statistiske Redegørelser.

Alfabetisk Register til Citadellet Frederikshavns Slots og Garnisonkirke, 1712-1891 Olsen, Fr.

Alfabetisk Register til den kgl. Fødsels- og Plejestiftelses Daabsprotokoller, 1759-1813 Olsen, Fr.

Alfabetisk Register til Vartov Hospitals Menigheds Kirkebøger 1743-1891 Olsen, Fr.

Alle skrives i mandtal : folketællinger og deres brug. Ole Degn.

Allesø sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845 Rasmussen, Steen,

Allesø sogns befolkning frem til 1787 Rasmussen, Steen,

Almind Sogn i Brusk Herred. Lindholm, Poul.

Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande fra 1814 til 1840, bind 1 eller Fortegnelse over de sammesteds fødte Forfattere og Forfatterinder, som levede ved Begyndelsen af 1814, eller siden ere fødte, med Anførelse af deres vigtigste Levnets-Omstændigheder og af deres trykte Arbejder : samt over de i Hertugdømmerne og i Udlandet fødte Forfattere, som i bemeldte Tidsrum have opholdt sig i Danmark og der udgivet Skrifter. Erslew, Thomas Hansen.

Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande fra 1814 til 1840, bind 3 eller Fortegnelse over de sammesteds fødte Forfattere og Forfatterinder, som levede ved Begyndelsen af 1814, eller siden ere fødte, med Anførelse af deres vigtigste Levnets-Omstændigheder og af deres trykte Arbejder : samt over de i Hertugdømmerne og i Udlandet fødte Forfattere, som i bemeldte Tidsrum have opholdt sig i Danmark og der udgivet Skrifter. Erslew, Thomas Hansen.

Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande fra 1814 til 1840. K-R. Andet Bind. Erslew, Thomas Hansen.

Alphabetisk Fortegnelse over anmeldte Dødsfald i Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger fra Aaret 1807 indtil 1824 inclusive. Bartholin, T. E.

Alphabetisk Register over de kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve, Aar 1660-1800, L-Æ Fogtman, Laurids.

Amager-Registret (Register van Amack) : Navnelister fra Christian II's tid vedrørende den nederlandske amagerkoloni / Strunge, Mogens.

Amtmanden var med til det hele : Amtsarkiver og deres brug. Hans H. Worsøe.

Amtsarkiver - Københavns Amt.

Amtsarkiver Roskilde Amt / Registratur

Amtsforvalter Frederik Christian Brammer og hans agnatiske Efterslægt. Brammer, Fr.

Amtstuearkiver Bornholms Amt, Registratur

Amtstuearkiver Københavns Amt, Registratur

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1939.

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1941.

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1943.

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1946.

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1948.

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1950.

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1952.

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1954.

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1956.

Anders Colding's Slægt fra Skrave. Wolf, Johannes.

Anders Jensen Clausager (1834-1928) : Brudstykker til en biografi. Clausager, Jørgen Peder.

Anders og Marie Jørgensen : Af Børnesagens, Folkehøjskolens og Husmandsbevægelsens Historie. Jørgensen, Tormod.

Anders Sandøe Ørsted Koch, L.

Anders Sandøe Ørsted som Dommer Jørgensen, Troels G.,

Anders Sandøe Ørsted som Retslærd Dahl, Frantz.

Anders Sandøe Ørsted, hans Liv og Arbejde Jørgensen, Troels G.,

Anders Sandøe Ørsteds Betydning for den danske og norske Retsvidenskabs Udvikling, bind 1 Goos, Carl.

Anders Sandøe Ørsteds Betydning for den danske og norske Retsvidenskabs Udvikling, bind 2 Goos, Carl.

Anders Sandøe Ørsteds Betydning for den danske og norske Retsvidenskabs Udvikling, bind 3 I. Morallære. II. Almindelig Retslære. Goos, Carl.

Anders Sandøe Ørsteds Betydning for den danske og norske Retsvidenskabs Udvikling, bind 4 III. Strafferetslære. Goos, Carl.

Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 1. bind - 1. januar 1848- november 1858. Krieger, A. F.

Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 2. bind - 15. november 1858-2. december 1863. Krieger, A. F.

Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 3. bind - 3. december 1863 - 31. juli 1866. Krieger, A. F.

Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 4. bind - 1. august 1866-12. juni 1870. Krieger, A. F.

Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 5. bind / 13. juni 1870-21. juni 1874. Krieger, A. F.

Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 6. bind / 23. juni 1874-31. marts 1878. Krieger, A. F.

Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 7. bind / 1. april 1878-24. juni 1880. Krieger, A. F.

Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 8. bind / 1. del. Krieger, A. F.

Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 8. bind / 2. del. Krieger, A. F.

Andreas Hojer : jurist og historiker. Jørgensen, Troels G.,

Anespor - Asta Thora Bech, gift Ørnberg Wibrand, Jan.

Anespor - Christian Ørnberg Wibrand, Jan.

Anespor - Herdis Bodil Marie Wibrand født Eriksen Wibrand, Jan.

Anespor - Johan Andreas Wibrand Wibrand, Jan.

Anetavle m.m. for Erik og Svend Hvass : Familiebog for Hans og Nan Na Hvass

Ankerhus 1902-52 Christensen, Sofie.

Anklagemyndighed og politi på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919-72

Anna Gram & Ola Olssons Slægtstavle 1809.1989 Rosenbæk, Bent.

Ansager sogns historie. Bind 1. Hejbøl, Jeppe.

Ansager sogns historie. Bind 2. Hejbøl, Jeppe.

Ansager sogns historie. Bind 3. Hejbøl, Jeppe.

Ansager sogns historie. Bind 4. Hejbøl, Jeppe.

Antoniehus : inden for murene i en kvindeverden 1946-1977. Hermann, Pernille.

Apotheker, Assessor pharm. Jacob Møller og hans Slægt. Møller, H. J.

Årbog 1966 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 75. Årgang.

Årbog 1975 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 84. Årgang.

Årbog for Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland 2011

Årbog for Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland 2012

Årbog for Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland 2013

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1970

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1971

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1972

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1973

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1974

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1975

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1976

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1977

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1978

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1979

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1980

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1981

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1982

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1983

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1984

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1985

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1986

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1987

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1988

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1989

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1990

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1991

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1992

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1993

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1994

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1995

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1996

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1997

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1998

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1999

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2000

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2001

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2002

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2003

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2004

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2005 / H.C. Andersen og Sorø Amt.

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2006 / Kommunalreformer i det gamle Sorø amt

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2007

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2008

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2009

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2010

Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1988.

Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1995.

Archivführer Schleswig-Holstein : Archive und ihre Bestände /

Århus domkapitels jordebøger II & III - Kapitlets Jordegods 1536-1600 & De Middelalderlige Jordebøger Rasmussen, Poul.

Arild Olufssøn Gyldensø Finne-Grønn, S. H.

Arkitekt Carl Granzow og Hulda Granzow, født Rietz : Et Hundredeaarsminde : Tillæg: Sprogforskeren J. E. Rietz.

Arkitekten Martin Nyrop. Funder, Lise.

Arkiv for Genealogi og Heraldik : Samlinger til dansk Personal- og Familiehistorie.

Arkivbygninger og deres indretning : Arkivarforeningens seminar IV : Viborg Gymnastikhøjskole 16.-18. april 1971.

Arkiverne paa Gaunø I - Breve indtil 1700 - Afskrift af Godskontorets Registrant - Registratur.

Arkiverne paa Gaunø II - Baroniet Gaunøs Godsarkiv - Afskrift af Godskontorets Registrant - Registratur.

Arkivet på Giesegaard - Registratur.

Arkivfortegnelse Tønder amt til 1867 / Findbuch des Bestande Amt Tondern bis 1867

Arkivhåndbog Nørrejylland : håndbog for slægts- og lokalhistoriske undersøgelser ved Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg. Jensen, Henning,

Arkivsekretær Gerhard Leslie Grove. Nyrop, C.

Arkivvæsenets arkiv -1963.

Arkivvejviser / 1998

Årsskrift 1989 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 1990 Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv

Årsskrift 1991 Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv.

Årsskrift 1992 Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv

Årsskrift 1993 Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv

Årsskrift 1994 - Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv

Årsskrift 1995 Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv

Årsskrift 1996 Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv

Årsskrift 1997 Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv

Årsskrift 1998 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 1999 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2000 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2001 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2002 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2003 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2004 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2005 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2006 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2007 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2008 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2009 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2010 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2011 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2012 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2013 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2014 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2015 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2016 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift 2018 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Årsskrift for Foreningen Ankerhus, 1918. Ankerhus Seminarium.

Årsskrift for Foreningen Ankerhus, 1972. Ankerhus Seminarium.

Årsskrift for Foreningen Ankerhus, 1973. Ankerhus Seminarium.

Arven efter Martha Wærn : pigeopdragelse i 1800- og 1900-tallets Wærnske Institut Wingender, Nete Balslev.

Askov og Omegn 1906.

Asnæs sogn. En historisk skildring. Andersen, Lars.

Assens Bys Bog : 1524-1924 : Rids i Anledning af Byens 400 Aars Jubilæum Rosted, Kr.

Assens gennem 700 Aar. Maaløe, Lauritz.

Asta & Jensenius ...en syerske og en maler. Dalby, Kurt.

Astrid Friis Glamann, Kristof.

Atomvåbenproblemer : En redegørelse fra atomoplysningsudvalget.

Avisartikler om Sophus Schandorph 1901-1911

Æbeltoft og Omegn : (Mols) nærmest til ca. 1814. Bøttiger, L. J.

Ældre fængselsarkiver fra København og Møn.

Ældre fængselsarkiver fra København og Møn.

Ærø Søsession 1851

Baag herreds gejstlige skifteprotokol

Bagerfirmaet Clorius, Kalundborg : 7.5.-1841 - 7.5.-1941 : med en Stamtavle over Familien Clorius : udarbejdet paa Foranledning af Bagermester Carl Clorius. Brenner, S. Otto.

Balle Sogn : af Silkeborgegnens Historie. Mortensen, Rasmus,

Balleske Familieblade : Bidrag til Slægten Balles Historie : 1. og 2. Hæfte Grandjean, Louis E.

Balleske Familieblade : Bidrag til Slægten Balles Historie : 3. og 4. Hæfte Grandjean, Louis E.

Bastholmske Familiepapirer : Bidrag til det attende Århundredes Oplysning Neiiendam, Michael.

Bederslev sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845 Rasmussen, Steen,

Bederslev sogns befolkning frem til 1787 Rasmussen, Steen,

Bedste Fie. Eriksen, Mikkel Eide

Befolknings- og erhvervsstruktur i Eggeslevmagle sogn, 1845 og 1880. Vejen, Thorkild.

Befolkningsforhold på Lyø i det 18. og første halvdel af det 19. århundrede Windfeld Hansen, Peter.

Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede.

Begravede i Rødby, 1731-1762

Belgierne i Hellebæk Malmberg, Per,

Bendt Bendtsen : En Levnetsskildring. Becker, P. W.

"Beretning om ""De forenede Skolers"" Drift og Status siden Skolernes Sammenslutning og indtil Udgangen af Regnskabsaaret 1910-11 meddelt af Ministeriet for Kirke- Og Undervisningsvæsenet."

Beretning om Kong Frederik VII's Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn især af Almuen oprettet af Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner / 1928-32

Beretning om Kong Frederik VII's Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn især af Almuen oprettet af Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner / 1933-34

Beretning om Slægten Thura gjennem 300 Aar. Hjort, Frederik.

Beretning om slægten Thura og dens oprindelse gennem 400 aar Hjort, Frederik.

Beretning om Strafanstalterne i Danmark, 1891/1892

Beretning om Strafanstalterne i Danmark, 1892/1893

Beretning om Strafanstalterne i Danmark, 1893/1894

Beretning om Strafanstalterne i Danmark, 1894/1895

Beretning om Strafanstalterne i Danmark, 1895/1896

Beretning om Strafanstalterne i Danmark, 1896/1897

Bernhard Severin Ingemanns digterstilling og digterværd. Nørregård, Jens,

Bertelsen-familien fra Østerbølle sogn : omhandler forfædre og efterkommere for ægteparret Jens Christensen (Bertelsen), f. 1798 i Østerbølle sogn, død sst. 1886, gårdmand i Østerbølle, og hustru Mette Marie Christensdatter, f. 1810 i Østerbølle, død sst. 1895

Beskrivelse af Sønder Vilstrup Sogn, Brusk Herred i Vejle Amt Ravn, J. J.

Beskrivelse af Svendborg og Omegn. Jørgensen, H.

Beskrivelse over Ærø : et historisk, topographisk Forsøg Hübertz, Jens Rasmussen.

Beskrivelse over det smukke og fornøyelige Stamhuus og Herresæde Lundsgaard ved Kierteminde i Fyen, med underliggende Eyendomme og Herligheder og Efterretning om alle Gaardens og Godsets Eyere indtil denne tid. Boesen, Ludvig.

Beskrivelse over Kjøbstaden Ringkjøbing Frost, Peter Nicolai.

Beskrivelse over Middelfart Kiøbstæd, med et Anhang om nogle Midler saavel til denne Kiøbstæds som andre smaae Kiøbstæders Forbedring i Danmark. Bluhme, Johan.

Beskrivelse over Øen Mors Schade, C.

Beskrivelse over Øen Thorseng [Tåsinge]. Lund, Fred. Christ.

Beskrivelse over Skanderborg bye og slot. Hansen, Karl.

Beskrivelse over Stevns-Herred i Tryggevælde Amt i Siælland. Weinwich, Niels Henrich.

"Betænkning afgivet af den til at undersøge Forholdene paa Kystsanatoriet ""Bakkely"" paa Refsnæs beskikkede Kommission."

Betænkning afgivet af det af Kirkeministeriet den 15. december 1958 nedsatte udvalg angående Københavns stifts bispeembede.

Betænkning angaaende Fraskilte Hustruers Pensionsret afgivet af det af finansministeren under 31. maj 1938 nedsatte udvalg.

Betænkning angående pensionsforholdene for lærere ved de under undervisningsministeriet hørende private skoler : Fjerde del /

Betænkning om arvelovgivningen : afgivet af det af justitsministeriet den 24. juni 1954 nedsatte udvalg.

Betænkning om beskyttelsesrum :

Betænkning om betalingsstandsning : afgivet af det af justitsministeriet den 3. juli 1981 nedsatte udvalg.

Betænkning om en fællesnordisk aktieselskabslovgivning : afgivet af det af handelsministeriet den 6. november 1964 nedsatte udvalg.

Betænkning om folkekirkens økonomi : afgivet af det den 24. februar 1978 nedsatte udvalg. Holm, Niels.

Betænkning om foranstaltninger over for åndssvage og andre svagt begavede lovovertrædere : afgivet af det af justitsministeriet den 24. september 1970 nedsatte udvalg.

Betænkning om foranstaltninger over for åndssvage og andre svagt begavede lovovertrædere : afgivet af det af justitsministeriet den 24. september 1970 nedsatte udvalg.

Betænkning om forbud mod racediskrimination : afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg.

Betænkning om fragtaftaler ved indenlandsk vejtransport : betænkning 2 afgivet af justitsministeriets godstransportudvalg.

Betænkning om Håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen : Afgivet af det af boligministeren og miljøministeren den 30. juli 1981 nedsatte udvalg om håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen.

Betænkning om helårsbeboelse i sommerhusområder : Afgivet af det af miljøministeren den 12. september 1980 nedsatte udvalg vedrørende somerhuslovens §§ 7 og 7a.

Betænkning om højesteretssagførerprøven, offentlig votering i Højesteret, bevisumiddelbarhed ved Højesteret og Højesterets kompetence i straffesager /

Betænkning om indførelse af adgang for en køber til at træde tilbage fra aftaler m.v. indgået på bopælen

Betænkning om køb på kredit : afgivet af det af justitsministeriet den 26. februar 1973 nedsatte udvalg.

Betænkning om Københavns universitets udbygning /

Betænkning om lempelse af erstatningsansvar m.v. : betænkning II afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg.

Betænkning om revision af aktieselskabslovgivningen : afgivet af den af handelsministeriet den 6. september 1957 nedsatte kommission.

Betænkning om revision af aktieselskabslovgivningen : afgivet af den af handelsministeriet den 6. september 1957 nedsatte kommission.

Betænkning om revision af arkivloven : Betænkning nr. 1404.

Betænkning om tavshedspligt : afgivet af et udvalg, som justitsministeriet nedsatte den 18. juli 1979.

Betænkning om uddannelsen af børnehave- og fritidspædagoger /

Betænkning vedr. afhjælpning af præstemangelen / Afgivet af det ved kirkeministeriets skrivelse af 10. juni 1969 nedsatte udvalg.

Betænkning vedr. det almennyttige byggeris priser, standard og udlejningsmuligheder /

Betænkning vedr. personaleforbruget i kommuner og amtskommuner /

Betænkning vedr. revision af stempel- og tinglysningsafgiftslovgivningen /

Betænkning vedr. tilsyn m.v. med betinget dømte og andre lovovertrædere /

Betænkning vedr. uddannelsen af børnehavelærere og fritidspædagoger /

Betænkning vedr. uddannelseskrav til seminariernes lærere /

Betænkning vedrørende underpantsætning af løsøre : afgivet af det af justitsministeriet den 9. maj 1955 nedsatte udvalg.

Betænkning. Afgivet af det under 15. oktober 1968 nedsatte udvalg til revision af samarbejdsudvalgsvirksomheden inden for statens styrelser m.v..

Bibliografi over historiske specialer og konferensopgaver ved Københavns Universitet indtil 1974.

Bibliografi over Peter Kr. Iversens Trykte arbejder 1942 - maj 1989

Bibliografi over trykte arbejder af historikeren, professor, dr.phil. Aage Friis. I anledning af hundredeaarsdagen for hans fødsel den 16. august 1870.

Bidrag til Aalborg Bispedømmes Historie Stenholm, J. P.

Bidrag til Antvorskovs Historie. Friis, F. R.

Bidrag til Asminderød og Grønholt Sognes Fattigvæsens Historie i Tidsrummet 1738-1867. (For en stor Del efter utrykte Kilder). Seeger, Valdemar.

Bidrag til Barfod og la Cour Slægternes Historie : 1. hefte

Bidrag til den fyenske Kongeborg Rugaards, dens Læns og dens Lænsmænds Historie. Anden Deel. Vedel Simonsen.

Bidrag til den fyenske Kongeborg Rugaards, dens Læns og dens Lænsmænds Historie. Første Deel. Vedel Simonsen.

Bidrag til den fyenske Kongeborg Rugaards, dens Læns og dens Lænsmænds Historie. Tredie Deel. Vedel Simonsen.

Bidrag til Egeslevmagle Sogns Historie. Spange, Th. J.

Bidrag til en fynsk Møllerslægts Historie Hjort, Frederik.

Bidrag til en sjællandsk Familie Stampes Historie. Hjort, F.

Bidrag til en sjællandsk Slægt Pind's Personalhistorie. Hjort, F.

Bidrag til en Stamtavle over Familien Glud. Rosenkilde, Marius.

"Bidrag til Familien Chamberlen's Historie : Særtryk af ""Norsk Magazin for Lægevidenskaben"" No. 4, 1902" Scharffenberg, Johan

Bidrag til Haderslev Amts Historie og Beskrivelse. Lauridsen, P.

Bidrag til Hads Herreds Historie. Eriksen, A.

Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie Gjerding, Klavs.

Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi. Storgaard Pedersen, P.

Bidrag til Holbæks Historie. Friis, F. R.

Bidrag til Hovedgaarden Mølgaards Historie : for største Delen hentede fra Aars og Haubro Sognes gamle Kirkebeger. Ottesen, Otto J. C.

Bidrag til Jernved sogns historie. 1. Halvbind.

Bidrag til Jernved sogns historie. 2. Halvbind.

Bidrag til Johannes Ewalds Levned. Bobé, Louis.

Bidrag til Kolds Levnedstegning. Stenbæk, Kr. R.

Bidrag til Korsør Bys Historie. Friis, F. R.

Bidrag til Langelands Historie. Lütken, Vilhelm,

"Bidrag til Lænsmanden paa Dronningborg, Rigsraad Eske Brocks, Levnetsbeskrivelse med hans egenhændige Dagbøger for 1608 og 1612."

Bidrag til Lehnsmanden paa Hagenskov, Rigsraad og Ridder Hr. Jørgen Brahes Levnetsbeskrivelse, med Brudstykker af hans egenhændige Dagbøger fra 1625 til 1656. Vedel Simonsen.

Bidrag til Løve Herreds Historie og Beskrivelse. Nørreslet, L.

Bidrag til Nørre Broby Sogns Historie Lomholt, M. J.

Bidrag til Odense Byes ældre Historie i chronologisk Orden / Andet Bind. Simonsen, Vedel.

Bidrag til Odense Byes ældre Historie i chronologisk Orden / Første Bind. Simonsen, Vedel.

Bidrag til Odense Byes ældre Historie i chronologisk Orden / Tredie Bind. Simonsen, Vedel.

Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark. Nielsen, O.

Bidrag til Oplysning om Thomas Jørgensens Slægt. Duurloo, Oluf.

Bidrag til Skærum Sogns Historie og Topografi Gårdboe, Anton

Bidrag til Skildring af Staden og Communen Aarhus. Hübertz, J. R.

Bidrag til Slagelse Bys Historie. Heilmann, J.

Bidrag til Slagelse Bys Historie. Friis, F. R.

Bidrag til Slægten Finsens Historie : med særligt Henblik paa dens Tilknytning til Arne Magnusson og Den Arnamagnæanske Kommission. Finsen, Eyvind.

Bidrag til Taarnborg Sogns Historie. Winther, Torkild.

Bilag til Betænkning afg. af det i Henhold til Lov af 7. Marts 1928 nedsatte Udvalg angaaende Forholdet mellem Staten og Folkekirken.

Bille-Ættens Historie. Anden Del. Mollerup, W.

Bille-Ættens Historie. Første Del. Mollerup, W.

Billedhuggeren og tjenestepien. En tysk og en svensk indvandrer mødes i 1890ernes København. En familiekrønike. Hippe, Erik

Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1857. Elvius, Sofus.

Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1862. Elvius, Sofus.

Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1866. Elvius, Sofus.

Biografier og Portrætter af Studenterne fra MDCCCLXXXIII [1883]. Ottesen, Chr.

Biografiske data om 330 norske, norskfødte eller for nogen tid i den norske armé ansatte generalspersoner, 1628-1885 Anker, C. J.

"Biografiske Efterretninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs Slægt paa Fædrene og Mødrene Side f Eiler Nystrøm."

Biografiske Notitser om Studenterne fra 1855. Hauch-Fausbøll, Th.

Biographiske Efterretninger om de Candidater, som ved Kjøbenhavns Universitet have underkastet sig philologisk-historisk Skole-Embedsexamen. Hundrup, F. E.

Biographiske Efterretninger om Geistligheden og Lærerstanden i Oddens Pastorat eller Præsternes, Degnenes og Skolelærernes Personalhistorie i Oddens Sogn i Sjælland siden Reformationen, tilligemed en statistisk-topographisk Beskrivelse af Oddens Sogn. Nielsen, C. F.

Birketing i Gl. Københavns Amt 1521-1965. Pedersen, Axel H.,

Biskop Johannes von Euch : et historisk Tidsbillede fra den Katholske Kirkes Udvikling i Danmark / Metzler, Johannes.

Biskop N. F. S. Grundtvigs Levnetsløb, udførligst fortalt fra 1839. Bind 1. Brun, H.

Biskop N. F. S. Grundtvigs Levnetsløb, udførligst fortalt fra 1839. Bind 2 Brun, H.

Biskop Nicolay Edinger Balle´s Slægt gennem 350 år (herunder Linierne von Balle og Ballé). Grandjean, Louis Eugène.

Biskopperne i Danmark i aarene 1885-1914 : Biografier og Portrætter. Elvius, Sofus.

Blade af Aarhus Bys Historie / Andet bind. Hoffmeyer, J.

Blade af Aarhus Bys Historie. 1. halvbind 1904. Hoffmeyer, J.

Blade af Aarhus Bys Historie. 2. halvbind 1906. Hoffmeyer, J.

Blas-Slægten på Sejerø Nielsen, Rasmus,

Bogen om Nyborg. Petersen, Ernst.

Bogen om Skivum Jensen, Poula

Bogense Byes og Skovby Herreds Topographi og Historie fra Sagntiden til Nutiden. Mando, Literis.

Bogscanning med Plustek OpticBook 4800 Brugervejledning

Bogtrykker Johan Rudolf Thieles samtlige Efterkommere. Brenner, S. Otto.

Bogtrykkerne Brandt i Odense. Møller, John M.

Bol og by : 1995:2 Landbohistorisk tidsskrift.

Bol og by : 1996:1 / Landbohistorisk tidsskrift.

Bol og by : 1997:2 / Landbohistorisk tidsskrift.

Boligtilsyn og sanering /

Bomærker fra Als og Sundeved. Raben. J.

Bondegård og byggeskik før 1850. 3. oplag. Stoklund, Bjarne.

Bondevennen J. A. Hansen's Liv og Levnet : i korthed fortalt. Rugaard, D. E.

Bondevennen J.A. Hansen fra Langeland. Kjølby, Anton.

Borbjerg Sogns Historie gennem de sidste 150-200 Aar. Møller, C.

Borchs Kollegiums Historie 1728-1823 / Eforer og Alumner på Borchs Kollegium 1889-1916 Pedersen, Johannes.

Borger-Vennen : Meddelelser i Anledning af det forenede Understøttelses-Selskabs hundredaarige Bestaaen : 1788 - 1888 Ritzau, E. N.

Borgere i byens råd : Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd 1838-1968.

Borgerlige Familier : en Samling af Genealogier Baumgarten, Torkil.

Borgerlige Hjem i Helsingør for 300 Aar siden Olrik, Jørgen.

Borgermester Peter Birch-Reichenwald, 1843-1943 in memoriam Nissen, Inga Birch-Reichenwald

Borgerskaber Nykøbing Mors 1684-1829.

Borgmester Niels Jacobsens stambog Fabritius, Albert.

Bornholms Historie I : Fra Oldtiden til 1660 Jørgensen, J. A.

Bornholms Historie II : Fra 1660 til Nutiden Jørgensen, J. A.

Bornholms stednavne.

Bornholmske kirkebøger.

Bornholmske pottemagere / Tornehave, Bodil.

Bornholmske retsbetjentarkiver indtil 1919. Foreløbige arkivregistraturer udg. af landsarkivet for Sjælland.

Borringholmerens Historiebog. Andet bind. Zahrtmann, M. K.

Borringholmerens Historiebog. Første bind. Zahrtmann, M. K.

Borris Søndre Grandelag og omegn Heldgård, Viste.

Bølge op og bølge ned - en familie på Læsø gennem ni generationer. Tobiasen, Kathrine.

Børnehjemmene på Jægerspris 1874-1974. Særtryk af Jægerspris Slot og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse. 1974.

Børnehjemmet af 1870 : 1870-1970

Brahe-Trolleborg. Bobé, Louis.

Brahesborg Gods, matriklen af 1844

Brand, vand, mug og grimme dyr Møller Pedersen, Arne.

Brandforsikringsarkivalier for Købstæder og Landbygninger indtil ca. 1872

Breve fra Chr. Engelsen til H. Krabbe og B. Bang 1884-1906 : Veterinære iagttagelser og kulturhistoriske billeder fra Rusland

Breve fra danske Krigsmænd, skrevne til Hjemmet under Felttogene 1848, 1849, 1850 /

Breve fra Margrete Bose (f. Heiberg). Bose, Margrethe.

Breve fra P. V. Jacobsen : Udgivne i Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel.

Breve Henrik Reventlow

Breve Knud Reventlows Enke

Breve og Aktstykker til Oplysning af Christiern den Andens og Frederik den Førstes Historie. Allen, C. F.

Breve til og fra J.G. Forchhammer II : J.G. Forchhammer og Sv. Nilsson, 1822-1845 Forchhammer, J. G.

Breve til og fra J.G. Forchhammer III - Charles Darwin : 1840-1850 Forchhammer, J. G.

Breve til og fra Kristoffer Gøje og Birgitte Bølle. Bang, Gustav.

Breve til og fra N.F.S. Grundtvig, bind 1 Grundtvig, N.F.S.

Breve til og fra N.F.S. Grundtvig, bind 2. Grundtvig, N.F.S.

Breve til Steen H. Bille (1674 - 1687)

Brevveksling mellem B.S. Ingemann og fru I.C. v. Rosenørn Heise, V.

Broagerland. Raben. J.

Brogede erindringer. Fog-Petersen, Johs.

Brøndehus-sagen [protokol-udskrift]

Brund - der er stadig historier at fortælle

Brylle sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845 Rasmussen, Steen,

Brylle sogns befolkning frem til 1787 Rasmussen, Steen,

Bryllupper og Dødsfald i Danmark Elvius, Sofus.

Bur / Kan, kan ikke - vil, vil ikke : kvindeliv i perspektiv.

Bygninger før i tiden : Brandforsikring og bygningshistorie. Harry Christensen.

C. F. Tietgen : Erindringer og Optegnelser.

C. F. Tietgen : Et Livsbillede fra det nittende Aarhundrede. Marstrand, Jacob.

Calender for Aarene fra 601 til 2200 efter Christi fødsel Bauer, R. W.

Carl Christian Gravesen og Johanne Friis : efterslægt og anetavler.

Carl Edvard With 14. oktober 1826 - 13. juni 1898 Lützhøft, Fr.

Carl Frederik Tietgen, 1829-1901 Meyer, Emil

Carl Joakim Brandt : En Levnedsskildring samt et Udvalg af hans Digte Rønning, F.

Carolineskolen : 1810, 28. Oktober, 1910.

Catalog til Vemmetofte Klosters Archiv efter sammes Ordning og Opstilling i det nyt indrettede Locale - Registratur.

Chorographisk og Oeconomisk Beskrivelse over Randers Kiøbsted i Nørre Jylland. Stadfeldt, Snæbiørn Asgeyrsen.

Chr. Clemmensen : 100 : 1866 - 17. April - 1966. Backhausen, Kai.

Chr. Fr. Danneskiold-Samsøe og Hustrues Arkiv.

Chr. U. og hans venner : historien om en usædvanlig ung modstandsmand og hans vej ind i kampen og døden Ramsing, Bob.

Christen Berg. Henrichsen, Erik.

Christen Nielsen Eriksen, Mikkel Eide

Christian 4.s kansler : Christen Friis til Kragerup (1581-1639) som menneske og politiker. Degn, Ole.

Christian Bastholm : Studier over Oplysningens Teologi og Kirke. Neiiendam, Michael.

Christian Heinrich og Carl Gotfred von Würtzen Rindorf, H.

Christian IX Udstilling i Industriforeningen : Oktober 1906

Christian Molbech og Nikolai Frederik Severin Grundtvig : en brevvexling Molbech, Christian K. F.

Chronologisk Register over de kongelige Forordninger og aabne Breve, samt andre trykte Anordninger, som fra Aar 1670 ere udkomne, tilligemed et nøiagtigt Udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark og Norge ... / 5. del 1766-1774.

Claus Berg og hans Altertavle. Høyen, N.

Claus Jensen Møller slægten i Det sydfynske Øhav Rasmussen, Bjarne

Clausen-Slægtens Historie fra 1500 omtrent til Året 1800 : nogle Bidrag. Clausen-Bagge, N.

Coastersømand : 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og andre pirater Larsen, Poul Erik.

Collegial-Tidende for Danmark : Sex og Tredivte Aargang

Collegial-Tidende for Danmark / 31. Aargang Monrad, D. G.

Computergenealogie 1985, Heft 1

Convention for det borgerlige frigivende Liig-Societet, eller Begravelses-Selskab (af 31 Jan. 1794, confirmeret 14 Marts 1794) : Saaledes som samme er vedtagen og besluttet i generalforsamlingen 31. Maj 1826..

D.G. Monrad. Bind 1 : Grundlovens Skaber og Folkefrihedens Bannerfører. Lauritsen, P.,

D.G. Monrad. Bind 2: Grundlovens Skaber og Folkefrihedens Bannerfører. Lauritsen, P.,

Da Bedsted var Bedst : en Folkebog om Bedsted, Thy

Da der var jul til ... Pedersen, Svend E.

Da Sønderjylland blev delt 1918-1920. Bind 1 Forberedelserne. Fink, Troels.

Da Sønderjylland blev delt 1918-1920. Bind 2 Grænsestriden. Fink, Troels.

Da Sønderjylland blev delt 1918-1920. Bind 3. Afstemningerne og genforeningen januar til juli 1920. Fink, Troels.

Da Voldene stod : Erindringer. Schorn, W.

Dåb og brudevielse : Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission.

Dagbog fr de 16de, 17de og 18de Aarhundrede : fra Aar 1536 til 1715 inclusive Farstrup, Mads Pedersen.

Dagbogsblade fra 1864 : optegnelser af menig Frederik Hansen, Nybøl Hansen, Frederik.

Dagligliv i Danmark i det nittende og tyvende århundrede / Bind II

Dagligliv i Danmark i det syttende og attende århundrede / 1620-1720

Dagspressen i Danmark / 3. bind og 4. bind : dens Vilkaar og Personer indtil Midten af det attende Aarhundrede / Stolpe, P. M.

Danish emigration to Canada

Danish emigration to New Zealand

Danish emigration to U.S.A.

Danmark i Skåne : En usentimental rejse. Lauring, Palle.

Danmark-Norges Len og Lensmænd 1596-1660. Erslev, Kr.

Danmarks Adels Aarbog 1894

Danmarks Adels Aarbog 1903

Danmarks Adels Aarbog 1914. En og tredivte aargang

Danmarks Adels Aarbog 1920. Syvogtredivte Aargang.

Danmarks Adels Aarbog 1921. Otteogtredivte Aargang.

Danmarks Adels Aarbog 1922 / Niogtredivte Aargang

Danmarks Adels Aarbog 1923. Fyrretyvende Aargang.

Danmarks Adels Aarbog 1924. Enogfyrretyvende Aargang

Danmarks Adels Aarbog 1925.

Danmarks Adels Aarbog 1926. Treogfyrretyvende Aargang

Danmarks Adels Aarbog 1928. Femogfyrretyvende Aargang

Danmarks Adels Aarbog 1930. Syvogfyrretyvende Aargang.

Danmarks Adels Aarbog 1932. Niogfyrretyvende Aargang

Danmarks Adels Aarbog 1937. Fireoghalvtresindstyvende Aargang

Danmarks Adels Aarbog 1938.

Danmarks Adels Aarbog 1939. Seksoghalvtresindstyvende Aargang

Danmarks Adels Aarbog 1940. Syvoghalvtresindstyvende Aargang

Danmarks Adels Aarbog 1942. Nioghalvtresindstyvende Aargang

Danmarks Adels Aarbog 1948. Femogtresindstyvende Aargang

Danmarks Adels Aarbog 1950. Syvogtredsindstyvende Aargang

Danmarks Adels Aarbog 1952.

Danmarks Adels Aarbog 1954.

Danmarks Adels Aarbog 1956.

Danmarks Adels Aarbog 1962.

Danmarks Adels Aarbog 1966.

Danmarks Adels Aarbog 1997-1999

Danmarks Adels Aarbog 2006-08

Danmarks Adels Aarbog 2009-11

Danmarks administrative Inddeling (November 1930) / Districts d'administration du Danemark (Novembre 1930)

Danmarks arkiver : historie, funktioner, fremtid

Danmarks Biblioteksskole : betænkning fra Uddannelsesudvalget til revision af Danmarks Biblioteksskoles grunduddannelse, efteruddannelse og forskningsvirksomhed - nedsat den 30. marts 1981 af kulturministeren.

Danmarks Boghandlere : En personalhistorisk Haandbog. Dolleris, Andreas.

Danmarks Boghandlere [1893-1906] : En personalhistorisk Haandbog. Dolleris, Andreas.

Danmarks Boghandlere 1837-1892 : [Forsaavidt de ikke findes i Udgaven 1893] : En personalhistorisk Haandbog. Dolleris, Andreas.

Danmarks Boghandlere 1906-1918 : en personalhistorisk Håndbog Dolleris, Andreas.

Danmarks dåb : på opdagelsesrejse i Danmarks ældste sagntid. Grove, Peter.

Danmarks fiskerierhverv : Faglig, biografisk håndbog for de danske fiskerierhverv : Bind I

Danmarks fiskerierhverv : Faglig, biografisk håndbog for de danske fiskerierhverv : Bind II

Danmarks Kirkebøger. En Oversigt over deres væsentligste Indhold indtil 1891 : Udg. af Rigsarkivet.

Danmarks Konger : fra Christian I til Christian X

Danmarks Len og Lensmænd i det sextende Aarhundrede (1513 - 1596). Erslev, Kr.

Danmarks Præstehistorie i Aarene 1869-1884. Persolhistoriske Undersøgelser. Elvius, Sofus.

Danmarks Præstehistorie i Aarene 1885-1914. Elvius, Sofus.

Dansk biografisk Lexikon : Aaberg-Beaumelle, 1. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814 Bricka, C. F.

Dansk biografisk Lexikon : Beccau-Brandis, 2. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814. Bricka, C. F.

Dansk biografisk Lexikon : Brandt-Clavus, III. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814. Bricka, C. F.

Dansk biografisk Lexikon : Vind - Oetken, XIX Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814. Bricka, C. F.

Dansk fiskeristat. Bind 1. Strubberg, A. C.

Dansk fiskeristat. Bind 2. Strubberg, A. C.

Dansk Forsikringsstat 1924.

Dansk Grammatik Høyer, S.

Dansk Haandværker Stat : Haandværket og Haandværkmesteren i de Danske Købstæder. Bind IV. Sølver-Schou, Aage.

Dansk Haandværker-Stat : Haandværket og Haandværkmesteren i de Danske Købstæder. Bind III.

Dansk Haandværker-Stat : Københavns Laugsmestre. Bind I.

Dansk Haandværker-Stat : Københavns Laugsmestre. Bind II.

Dansk Hof- og Stats-Calender for Aar 1809. Frost, Hans Henric.

Dansk Kontreadmiral og Kadetchef Hans Christian Sneedorffs Personlighed og Virksomhed 1759-1824 : samt Uddrag af hans offentlige Korrespondance som Chef for Norges Sødefension 1807 og af hans Optegnelser og private Korrespondance fra 1791-1823. Anker, C. J.

Dansk Kontreadmiral og Kadetchef Hans Christian Sneedorffs Personlighed og Virksomhed 1759-1824 : samt Uddrag af hans offentlige Korrespondance som Chef for Norges Sødefension 1807 og af hans Optegnelser og private Korrespondance fra 1791-1823. Anker, C. J.

Dansk købmandsstand : faglig biografisk håndbog for den frie købmandsstand Hemmer Hansen, I. P.

Dansk krigshistorie i det tyvende århundrede : 1900-1980 : litteraturfortegnelse Liebe, Poul Ib.

Dansk Navneskik. Betænkning afgiven af den af Justitsministeriet den 4. Maj 1898 nedsatte Kommission.

Dansk Nødværge mod den tyske Stormflod. Johansen, J.

Dansk Polarfart 1915 - 2015 Rasmussen, Bjarne

Dansk Politistat : Danmarks Politi, Fængselsvæsen, Grænsegendarmeri og Sognefogder / bind 1

Dansk Politistat : Danmarks Politi, Fængselsvæsen, Grænsegendarmeri og Sognefogder / bind 2

Dansk Portrætgalleri, Bind I: Det kgl. danske Postvæsen : Personalhistorisk Pragtværk : Udgivet som Festskrift i Anledning af 100 Aars Jubilæet for Kong Christian den syvendes Forordning om Befordringsvæsenet.

Dansk Portrætgalleri, Bind II: Danmarks industri og haandværk : Personalhistorisk pragtværk : Udgivet som festskrift af Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Haandværks 25 aars jubilæum

Dansk Portrætgalleri, Bind III: Danmarks Landbrug : Personalhistorisk pragtværk : Udgivet som festskrift til minde om de Samvirkende Sjællandske Landboorganisationers 25 Aars jubilæum

Dansk Portrætgalleri, Bind IV: Danmarks Hovedstad

Dansk Portrætgalleri, Bind V: Danmarks Kirker [personportrætter]

Dansk præste og sognehistorie : X Haderslev Stift : Hefte 13 Hedensted Provsti. Thyssen, A. Pontoppidan.

Dansk Skole-Stat Bind III

Dansk Skole-Stat Bind IV

Dansk Skole-Stat, Bind I

Dansk Skole-Stat, Bind II

Dansk Skriftlæsnings A.B.C. Sauter, Emil.

Dansk Sømandsliv : Kapt. Søllings Optegnelser. Sølling, A.

Dansk velfærdspolitik efter 1945 Christoffersen, Henrik,

Danske Blom slægter : Oversigter over 25 slægter med mindst fire generationer i Danmark. Blom, Erik.

Danske Forfatterinder i det 19. Hundredaar : Biografier og Karakteristiker. Andersen, Anton.

Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. 2. Samling. Bind 1. La Cour, J. C. B.,

Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. 2. Samling. Bind 2. La Cour, J. C. B.,

Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. 2. Samling. Bind 3. La Cour, J. C. B.,

Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. 2. Samling. Bind 4. La Cour, J. C. B.,

Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. 3. Samling. Bind 1. La Cour, J. C. B.,

Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. 3. Samling. Bind 2. La Cour, J. C. B.,

Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. 3. Samling. Bind 3. La Cour, J. C. B.,

Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. 3. Samling. Bind 4. La Cour, J. C. B.,

Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Samling 1. Bind 1. La Cour, J. C. B.,

Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Samling 1. Bind 2. La Cour, J. C. B.,

Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Samling 1. Bind 3. La Cour, J. C. B.,

Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Samling 1. Bind 4. La Cour, J. C. B.,

Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Samling 1. Supplement og Register. La Cour, J. C. B.,

Danske Herregaardes Ejere : I. Hovedsæderne i Grevskaberne. Berner Schilden Holsten, H. H.

Danske Herregaardes Ejere : II. Hovedsæderne i Baronierne. Berner Schilden Holsten, H. H.

Danske Herregaardes Ejere : III. Hovedsæderne i Stamhusene og Fideikommisgodserne. Berner Schilden Holsten, H. H.

Danske indskrifter : en indledning til studiet af dansk epigrafik. Bæksted, Anders.

Danske Ingeniører fra Teknika

Danske Jubel-Lærere eller Historisk Berætning om de Lærere, som, efter Reformationen i Dannemark og Norge, i offentlige Embeder ved Skole, Academie, og Kirken have tient i 50 Aar og derover. Treschow, Gerhard.

Danske landkommuner 1842-1970 : fortegnelse over kommuner under dansk landkommunal lovgivning : med omlægninger og nyere grænseændringer

Danske mejerier. Bind 1 : Haandbog for Mejeribruget i Danmark / Ellbrecht, G.

Danske mejerier. Bind 2 : Haandbog for Mejeribruget i Danmark / Ellbrecht, G.

Danske mejerier. Bind 3 : Haandbog for Mejeribruget i Danmark. Ellbrecht, G.

Danske mejerier. Bind 4 : Haandbog for Mejeribruget i Danmark. Ellbrecht, G.

Danske ordsprog især fra Thy. Ditlevsen, Søren.

Danske patricierslægter / Bind 1 Antoniewitz, Wilhelm von.

Danske patriciske Slægter. Første Samling.

Danske Postembedsmænd med kgl. Udnævnelse 1750-1906. Richter, V.

Danske Slægter Fabricius : I Slægten Fabricius fra Faaborg.

Danske Slægter Fabricius : II Slægten Fabricius fra Ærø-Samsø.

Danske Slægter Fabricius : III Slægten Fabricius fra Marstal.

Danske Slægter Fabricius : IV Slægten Fabricius fra Søby, Ærø.

Danske Slægter Fabricius : V Slægten Fabricius fra Middelfart.

Danske Slægter Fabricius : VI Hofjuvelerslægten Fabritius : Slangerup - København.

Danske slægtsbøger 1986-2001 : en bibliografi / Bach, Michael,

Danske støbejernskors. Faye, Aase.

Danske, norske og islandske Studenter, der i Aarene 1649 til 1814 ere jordede i Kjøbenhavn / Lengnick, Johan Carl Louis.

De ældre nordslesvigske byarkiver

De danske elerhverv : faglig og biografisk håndbog for de danske elerhverv / Bind 1

De danske elerhverv : faglig og biografisk håndbog for de danske elerhverv / Bind 2

De danske Landbrug : fremstillet på Grundlag af Forarbejderne til Christian V's Matrikel 1688 / Pedersen, Henrik,

De danske matrikler og deres benyttelse ved historiske undersøgelser. Knudsen, Gunnar,

De danske og norske Studenters Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar mod Karl Gustav : et Bidrag til Kjøbenhavns Universitets Historie 1658-60. Rørdam, Holger.

De danske Statsbaners Tjenestemænd og Aspiranter 1942.

De danske Stednavne : Deres Tolkning og hvad de oplyser om vort Lands Bebyggelse og Folkets Kultur gennem Tiderne : Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme.

De danske træerhverv. Bind 2 (1971) : faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for handel, håndværk og industri i træ- og tømmererhvervene i Danmark. Uhrskov, Tage

De første Konger af den Oldenborgske Slægt : Omrids og Tanker til Forstaaelse af Danmarks Historie i Overgangen fra Middelalderen til den nyere Tid / Paludan-Muller, Caspar.

De gamle købstæders hukommelse : rådstuearkiver og deres brug / Ole Degn.

De kgl. danske Ridderordener : personalhistorisk Festskrift / udg. i Anledning af Hans Majestæt Kong Christian den Niendes 40 årige Regeringsjubilæum

De kommunale opgavers fordeling og finansiering : Betænkning fra det af statsministeren nedsatte udvalg om de kommunale opgavers fordeling og finansiering.

De kommunale opgavers fordeling og finansiering : Betænkning fra det af statsministeren nedsatte udvalg om de kommunale opgavers fordeling og finansiering.

De nordslesvigske amtsbaner.

De nørrejyske branddirektorater indtil 1872 : oversigt over arkiverne under Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger

De nørrejyske landdistrikters rets- og politikredse indtil 1956

De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den Anden, Frederik den Første, Gustav Vasa, Grevefeiden 1497-1536. 1. Bind. Allen, C. F.

De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den Anden, Frederik den Første, Gustav Vasa, Grevefeiden 1497-1536. 2. Bind. Allen, C. F.

Dedenroth-Dalwigk-Eulner-Scheffer-Vultejus / Briefe vom Schlüsse des 18ten Jahrhunderts Berg, August Dedenroth

Degn Gammelgaard i Varnæs og Varnæs i ældre Dage Fausbøl, J.

Degne og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814

Degnen Lyder Høyers Beskrivelse af Grevinge Sogn : Haandskrift fra Aar 1750. Petersen-Blidstrup, Ferd.

Delineatio stirpis Beringianæ 1749. Bering, Vitus.

Den 25aarige Jubel-Fest for Studenter-Aaret 1833. Den 13. October 1858.

Den Almindelige Brandforsikring for Landbygninger - 1872-1965 : Nøgle til Direktoraterne i det Sjællandske område

Den blinde Evangelist Jens Sørensen Dyrholm : Et Mindeskrift. Holm. Jak.

Den bornholmske slægt Dich : Sander Dichs efterslægt Bergsøe, Bent.

Den civile Centraladministration 1848-1893 : Kringelbach, G. N.

Den Classenske Legatskole : skolen i centrum : 1793-1993

Den dansk-norske slægt Hallager fra Vadum i Vendsyssel. Blædel, Finn H.

Den dansk-norske slægt Meincke : et slægtsregister Secher, Ole.

Den dansk-tydske Krig 1864. I Del

Den dansk-tydske Krig 1864. II. Del

Den dansk-tydske Krig 1864. III. Del

Den danske Adel i det 16de og 17de Aarhundrede : Samtidige Levnetsbeskrivelser uddragne af trykte og utrykte Ligprædikener : Anden Samling. Bricka, C. F.

Den danske Adel i det 16de og 17de Aarhundrede : Samtidige Levnetsbeskrivelser uddragne af trykte og utrykte Ligprædikener : Første Samling. Bricka, C. F.

Den danske civile centraladministrations embedsetat 1660-1848

Den Danske Landmilitæretat. Bind 1. Aa-Kn. : 1801-1894. Richter, Vilh.

Den Danske Landmilitæretat. Bind 2. Kn-Ø. : 1801-1894. Richter, Vilh.

Den Danske Lægestand - 1891.

Den danske Lægestand - 1907.

Den Danske Lægestand - Kandidaterne 1891-1896. Tillæg Carøe, Christian.

Den danske Lægestand : Doktorer og Licentiater 1479-1788. Carøe, Kristian.

Den danske Lægestand : Kirurger 1738-1785. Carøe, Kristian.

Den danske Lægestand : Læger 1838-1900 Carøe, Kristian.

Den danske Lægestand : Læger og Kirurger 1786-1838. Carøe, Kristian.

Den danske Lægestand : V Supplementbind. Carøe, Kristian.

Den danske lægestand 1957-1964 - 14. udgave.

Den danske Metodistkirkes historie

Den danske Postetat 1624-1927. Olsen, Fr.

Den danske Quade-Quaade-Qvadeslægt og lidt om Slægtens Oprindelse i Tyskland Qvade, Carl Anton Frederik.

Den danske regering og Nordslesvigs genforening med Danmark 4. Bind. Friis, Aage.

Den danske Søetat 1801-1890 : Personalhistoriske Meddelelser. Richter, V.

Den danske Statsbaneetat : Personalfortegnelse m.v. Hagen, O. Th.

Den danske Udvandring til Amerika, dens Aarsager og Veje tilligemed en Udsigt over dansk Litteratur om Amerika og dansk-amerikanske Skrifter om Danskernes Liv og Færd herovre, Rejsen til Amerika samt Træk fra Udvandreres Liv her i Landet : et Bidrag til Danskernes Historie udenfor Danmark: udgivet i Anledning af Verdensudstillingen i San Francisco, 1915. Vig, P. S.

Den Een og Tyvende October 1847 : Fortegnelse over dem, som bleve Studenter i Aaret 1822.

Den Een og Tyvende October 1863 : Fortegnelse over dem, som bleve Studenter i Aaret 1823.

Den falske Caroline Mathilde : historisk Skildring fra Christian VII's Tid Vigand.

Den farmacevtiske Stat i Danmark 1915.

Den gamle Adels Forfald. Studier over de danske Adelsslægters Uddøen i det 16. og 17. Aarhundrede. Bang, Gustav.

Den Graae'ske Slægtebog. Grandjean, Poul Bredo.

Den Grevelige Hielmstierne Rosencroneske Stiftelse / Et historisk tilbageblik Nystrøm, Eiler

Den Grotumske Legatstamtavle, en stamtavle over de slægter som have adgang til de Grotumske legater

Den Grundtvigske slægt : bidrag til dens historie : som indledning til en levnedsskildring af N.F.S. Grundtvig / Rønning, F.

Den Grundtvigske Slægts Oprindelse. Grundtvig, F. L.

Den Hagemann'ske Slægtebog udarbejdet paa Foranledning af Direktør G. A. Hagemann. Hauch-Fausbøll, Th.

Den jonstrupske Stat - Tillæg : Personalhistoriske Meddelelser om det kgl. blaagaard-jonstrupske Seminariums Lærere og Dimittender 1790-1884 med Tillæg og Rettelser til 1891. Petersen, Anders.

Den jonstrupske Stat - Tillæg : Personalhistoriske Meddelelser om det kgl. blaagaard-jonstrupske Seminariums Lærere og Dimittender 1790-1884 med Tillæg og Rettelser til 1891. Petersen, Anders.

Den jonstrupske Stat : Personalhistoriske Meddelelser om det kgl. blaagaard-jonstrupske Seminariums Lærere og Dimittender 1790-1884. Petersen, Anders.

Den jonstrupske Stat : Personalhistoriske Meddelelser om det kgl. blaagaard-jonstrupske Seminariums Lærere og Dimittender 1790-1884. Petersen, Anders.

Den Løvenskioldske Slægtebog. Samlet af Carl Ludvig Løvenskiold.

Den Matfeldske Arvesag. Hauch-Fausbøll, Th.

Den mecklenburgsk-uradelige æt v. Ditten.

Den nordsjællandske Landalmues Characteer, Skikke, Meninger og Sprog : m. en nordsjællandsk Ordbog Junge, J.

Den Røde Lokalbog 2003 : Lundby, Vordingborg, Mern, Kalvehave, Langebæk, Stensved

Den skalkagtige Schade og andre Skæbner : En jydsk Familiekreds fra 1600 Tallet. Brask, Aage.

Den Største Stund vor Slægt har oplevet : Kaper, Ernst.

Den thylandske skudefart : et tilbageblik i anledning af indvielsen af første del af Hanstholm Havn / Krogh-Jensen, G.

Den To og Tyvende October 1862 : Fortegnelse over dem, som bleve Studenter i Aaret 1822.

Det blev i familien : En registrering af kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led i Fyns stift 1569-1814. Hove, Steffen.

Det danske Postvæsen, dets Historie og Personer indtil dets Overtagelse af Staten 1711. Olsen, Fr.

Det danske skattevæsen: kategorier og klasser: skatter på landbefolkningen, 1530-1660 /

Det Forenede Dampskibs Selskab 1866-1891 : Blade af den Danske Dampskibsfarts Historie Schovelin, Julius.

Det Forenede Dampskibs Selskab aktieselskab : 40 Aars Udvikling / Schovelin, Julius.

Det Forenede Dampskibs Selskab aktieselskab 1866-1926 Normann, L. O.

Det Forenede Dampskibs-Selskab

Det gamle Als. Ussing, Henrik.

Det gamle Harboøre. Optegnelser. Thuborg, K.

Det gamle Horsens og Horsens Slægter : Topografiske og personalhistoriske Bidrag til Horsens By's Historie fra 1661 til 1868. Baumgarten, Torkil.

Det højere skolevæsen og kirken : faget religion i sidste halvdel af det 19. århundrede Nørr, Erik.

Det i Frederiksborg Amt liggende Vigsø Sogns Historie. Carstensen, E.

Det kjøbenhavnske Postvæsen 1624-1912. Olsen, Fr.

Det Kongelig Oktroierede Sø-Assurance-Kompagni 1726-1926 et Bidrag til dansk Søforsikrings Historie. Thorsen, Chr.

Det kongelige Assistenshus : Københavns Assistenshus og anden pantelånervirksomhed Thueslev, H.

Det Kongelige Blaagaard-Jonstrupske Skolelærerseminarium i hundrede Aar (1790-1890) : et Levnedsløb og et Livsbillede Tidemand, O. W.

Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie 1745 - 8. Januar - 1945 : En Oversigt. Kornerup, Bjørn.

Det Kongelige Døvstumme-Institut i Skoleaarene 1865/66 og 1866/67, en Indberetning til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 10de Februar 1868 Trap, I. P.

Det kongelige Garnisonsbibliotek gennem 200 år Pedersen, Frank,

Det kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni for Varer og Effecter den 4de April 1798-1898.

Det ministerielle system

Det Müllerske Familiearkiv - Registratur.

Det sene fæstevæsen på Turebyholm 1770-1860 : til alles bedste?.

Det sene fæstevæsen på Turebyholm Gods 1770-1863.

Det sjællandske landsarkivs nybygning Jørgensen, Harald,

Det sociale tryghedssystem : service og bistand : socialreformkommissionens 2. betænkning.

Det sociale tryghedssystem : struktur og dagpenge : socialreformkommissionens 1. betænkning.

Det sociale tryghedssystem : struktur og dagpenge : socialreformkommissionens 1. betænkning.

Det store i det små.

Detailpriser 1. april 1924 : efter indberetning fra kommunalbestyrelserne

Detailpriser 1. januar 1931 : efter indberetning fra kommunalbestyrelserne / offentliggjort af Danmarks statistik. - København.

Detailpriser 1. juli 1924 : efter indberetning fra kommunalbestyrelserne

Detailpriser 1. oktober 1922 : efter indberetning fra kommunalbestyrelserne.

Detailpriser 1. oktober 1924 : efter indberetning fra kommunalbestyrelserne

Detailpriser 1. oktober 1925 : efter indberetning fra kommunalbestyrelserne / offentliggjort af Det Statistiske Departement.

Diderik Buxtehude (o. 1637-1707), hans Familie og lidet kendte Ungdom, inden han kom til Lübeck 1668, en arkivalisk Studie. Hagen. S. A. E.

Die Familie Erichsen/Eriksen aus Hadersleben. Finke, Günter.

Die Familie Würger und Dänemark im 17. Jahrhundert Jørgensen, Johan

Die Kirchenbücher Schleswig-Holsteins, der Landeskirche Butin und der Hansestädte : Jensen, Wilhelm,

Diplomatarium Christierni Primi : Samling af Aktstykker, Diplomer og Breve henhörende til Kong Christiern den Förstes Historie. Knudsen, Hans.

Diplomatarium Fabriciorum : I. Bind

Diplomatarium Fabriciorum : II. Bind : Slægten Fabricius paa Søbygaard. Fabricius, Ellen.

Diplomatarium Fabriciorum : III. Bind : En brevsamling.

Diplomatarium Vibergense : breve og aktstykker fra ældre viborgske arkiver til Viborg bys og stifts historie 1200-1559 /

Djursland og Mols : 2. del.

DNSAP Medlemskartotek i uddrag (Bovrup-kartoteket)

Docent Niels Johannes Fjord Liv og Virksomhed Storch, V.

Dommere og domstole på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919-1969 udarbejdet i 50-året for Retsplejelovens gennemførelse / Harald Jørgensen

Dødsfald i Danmark 1761-90, samlede efter Adresseavisen. Richter, Vilhelm.

Dødsfald i Danmark 1881-1923 Akkumuleret oversigt Steen, Poul

Dødsfald i Danmark i året 1968.

Dødsfald i Danmark i året 1969 : Tillæg til Personalhistorisk Tidsskrift 90. Årgang Friis, Niels.

Dørken, Havbo, Mulvad, Slægterne. Larsen, Jens Kr.

Dr: Laurids Jacobsen Hindsholm, fordum Biscop udi Fyhns Stift. Hans holden Dag-Bog, imedens han var Hoff-Prædikant hos Kong Christian den Fierde og Kong Friderich den Tredie. Nu i Trykken udgiven, efter den af ham selv skrevne. Hindsholm, Laurids Jacobsen.

Dr. Georg Brandes's Anekdoter om H. C. Andersen. Collin, Jonas.

Dr. theol. Carl Emil Fløystrup in Memoriam. Andersen, J. Oskar.

Drejø Sogns Beskrivelse og Historie. Fabricius, A.

Drengeår i min faders gård. Hansen, Søren.

Dronning Christines Hofholdningsregnskaber. Christensen, William.

Dueholms Diplomatarium. Samling af Breve 1371-1539, der i sin Tid ere opbevarede i St. Johannesklostret paa Morsø. Nielsen, O.

Dydensborg : en fynsk slægt. Hansen, Mads Christian.

"Dyrebeskyttelse, teoretisk og ""praktisk""" Dedenroth-Berg, August.

Dyrlæge P. Jensens Hundredaarsbog. Frydendahl, H. C.

E. M. Dalgas. Skodshøj, Harald.

Efter Høst. Eskesen, Morten.

Efterkommere fra det Dinsenske Rødegaard. Schaldemose Larsen, K.

Efterkommere paa Sværdsiden efter Hans Hornemann, Kjøbmand og Raadmand I Næstved, samt Meddelelse om andre Hornemann'ske Slægter. Hornemann, Holger.

Efternavnets historie. Meldgaard, Eva Villarsen.

Efterretninger om Faaborg Kjøbstad, uddragne af Byens og andre fyenske Archiver Jørgensen, Søren,

Efterretninger om Faaborg Kjøbstæd. Et Bidrag til Fædrelandets Statistik. Jørgensen, Stephan.

Efterretninger om Familien Baden. Burman Becker, J. G.

Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn : Andel Del. Carlsen, Franziska.

Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn : Første Del. Carlsen, Franziska.

Efterretninger om Kallundborg. Algreen-Ussing, Frederik.

Efterretninger om Kjøbstaden Kolding : med 12 lithographerede Grundtegninger, Prospecter, Bygninger o.s.v. Fyhn, Jens Jørgen.

Efterretninger om Randers lærde Skole for 1870-71. Whitte, H. K.

Efterretninger om Randers lærde Skole for 1871-72. Whitte, H. K.

Efterretninger om Rønninge og Rolfsted Sogne. Bendz, Johan Christopher.

Efterretninger om Rudkiøbing Kiøbstæds nuværende Tilstand med Hensyn til min Embedsforvaltning sammesteds. Jørgensen, Steffen.

Efterretninger om Weile Kiøbstæd samlede af Archiv- og andre paalidelige Documenter. Gaarmann, Georg Friderich.

Egedal - Lokalbogen 2010-11.

Egeskov : Billeder og Tekst Frydendahl, H. C.

Eiler Nystrøm : 1874 - 2. Marts - 1944. Hermansen, Victor.

Ejler Brokkenhuses historiske Kalenderantegnelser for 16de Aarhundrede Brokkenhus, Ejler.

El i Saxkjøbing : 1911 - 7. december - 1961.

Elbogen. Malmö fornminnesförenings tidskrift. 1989 Årgang 19, nr. 1 - 4.

Elbogen. Malmö fornminnesförenings tidskrift. 1993

Elektricitetens Historie og dens Mænd. Bind 3.

Elisabeth Dithmer / 70 år Dithmer, Egil.

Else Marie Iversens Slægtsforskning. Bind 01. Iversen, Else Marie

Eltang, N. Bjært og S. Vilstrup Sogne. Berthelsen, H. P.

En Almuekvindes Liv. Graves, Karoline.

En amtmand skriver breve : J.S. Møsting som amtmand i Haderslev efter hans breve til Johan Bülow 1789-1804 Jørgensen, Harald,

En antiquarisk og statistisk Topographie oder Egitzlefmagle Sogn og Vester-Flahtreberg Herreds Pastorater med toe gamle store Herregaarde Borrebye og Basnæs i Sielland Beyer, Seyer Mahling.

En beskrivelse af Danmark som det var i året 1692 Molesworth, Robert.

En Borger i Odense [Jacob Gottfried Becker] i det syttende Aarhundrede. Becker, J. G. Burman.

En by og dens brugs : Billund Brugsforening 1894-1994. Jessen, Peter.

En dansk Landmandsgerning : Et Hundredaarsminde for Forstander Albert Philip la Cour, Næsgaard, født 9/12 1841 : Fortalt paa Grundlag af la Cours landøkonomiske Optegnelser i Tiden fra 1862 til hans Død 1906. Madsen, J. Kr.

En dansk-norsk slægt Falck. Thaulow, Th.

En Due-række med hustruer. Due, N. V.

En fynsk Sognekommune gennem Tiderne : Træk af Allesø og Næsbyhovedbroby Sognes Historie. Allesø, R. Chr. Sørensen.

"En gammel Gaard i Nyborg [""Korsbrødregaarden""]." Neergaard, Carl.

En gammel Ingeniørs Erindringer. Casse, Frits.

En geographisk-historisk og oeconomisk, physisk-antiqvarisk Beskrivelse over Bringstrup og Sigersted Sogne ved Ringsted, med en tragisk Fortælning over disse Sognes første Beboere og Folkeslægt, i Henseende til deres Liv, Skiebne og sørgelige Tildragelser. Beyer, Seyer Mahling.

En historisk-topografisk Beskrivelse af Herslev og Viuf Sogne i Brusk Herred / Ravn, J. J.

En historisk-topografisk Beskrivelse af Højen Sogn i Jerlev Herred Ravn, J. J.

En historisk-topografisk Beskrivelse Sognene i Holmans og Elbo Herreder Ravn, J. J.

En landsbylærer ser tilbage : Knud Ottosens erindringer : 1821-1907 Ottosen, Knud,

En Menigmands Erindringer fra Krigsaarene 1848-50. Hansen, Rasmus.

En nordfynsk bondeslægt : gårdmand i Tørresø Marquor Hansens efterslægt Rasmussen, Steen,

En østlandsk slekt Riis sorenskriver i Aker Lauritz Boyesens efterslekt samt borgermester Sivert Strøms familie Finne-Grønn, S. H.

En redegørelse for min udvikling og mit forfatterskab. Jørgensen, A. D.

En Skudehandler fra Wixø : Peder Nielsen Søe og hans kone Cidzel Langgaards forslægt og efterkommere.

En Slægts Historie gennem et Aarhundrede.

En Slægts Historie gennem et Aarhundrede. Ewald, Theodor.

En Slægts Historie i Rurup og Mandbjerg samt Fortællinger om Forholdene der. Fausbøl, J.

En Slægts Historie med Stamtavler. Novrup, H. P. H.

En Slægtsbog om Familien Tutein i Danmark. Tutein, Lise Julie.

En slesvigsk Slægt : Andreas Collstrop, Jes P. Maag, Johan Petersen, Hans Pay, Søren Chr. Sundorph og deres Efterkommere. Elvius, Sofus.

En Strynødrengs erindringer Pedersen, Egon

En styrmands selvbiografi. Pedersen, Gunde.

En Tale over 2 Tim. I, 7. 8. ved Hr. Dr. og Prof. Peder Hansens Indvielse til Biskop i Christiansands Stift. Balle, Nicolai Edinger.

En Urtekræmmer : Oplevelser og Optegnelser / Friborg, Jens Christopher.

En Vedel-slægtstavle.

Enderslev Sogns Historie. Broberg, Sognepræst.

Enskilt eller privat - elektroniskt eller manuellt? Rapport från nordiskt privatarkivseminarium Helsingfors 26. - 28. november 2007.

Enslev : Landskab, historie og bebyggelse

Er du i familie med bryggerne? : slægterne bag bryggerne J.C. og Carl Jacobsen på Carlsberg

Erhverv, der forsvinder - og hva' så?

Erhvervshistorisk årbog. 1966 / særtryk / Jordbrug og brændevinsbrænding I

Erhvervshistorisk årbog. 1967 / særtryk / Jordbrug og brændevinsbrænding 2.

Eriksholm gods, Holbæk amt. Register til fæsteprotokol 1758-1848. Holm, Rita,

Erindringer : Barndom og Ungdom til 1883. Drachmann, Emmy.

Erindringer / Fenger, Augusta.

Erindringer af og om Jens Adolf Jerichau. Bøgh, Nicolaj.

Erindringer fra Brund og Kjelstrup

Erindringer fra en lang Levetid : Nedskrevne i Vinteren 1901-1902. Pedersen, H.,

Erindringer fra et langt Liv. Jensen-Aale, Mads.

Erindringer om familien Gulstad Gulstad, Knud

Erindringer om Grindsted-Grene sogne. Sommer, Otto.

Erindringsglimt fra et langt og dejligt liv Preisler, Jan

Esbjerg havn og by : I Havnen : et blad af Vestjyllands historie Alkærsig, S.

Esbjerg havn og by : II Byen : et blad af Vestjyllands historie Alkærsig, S.

Eske Brocks Dagbog for 1611 og 1617. Bricka, C. F.

Eske Brocks egenhændige Dagbog for 1613. Vedel Simonsen.

Essenbæk Sogns Historie Mariager, Rasmus.

Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie : Bind 5 : Grindsted. Dal. Hinnum. Madsen, Jens

Et bidrag til Grindsted sogns Gård- og beboerhistorie : Bind 4 : Morsbøl. Horsbøl. Sønderby. Utoft. Madsen, Jens

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie : Bind 1 : Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Madsen, Jens

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie : Bind 2 : Nollund Madsen, Jens

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie : Bind 3 : Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Madsen, Jens

Et gammelt Haandskrift om den fra Anders Rasmussen, Bonde i Byen Balslev i Fyen, stammende Balslevske Slægt, samt Levnetsbeskrivelser af Professor Luja i Odense, Magister Jens Balslev i Tommerup og Consistorialraad Rasmus Balslev i Haarslev, meddelte efter vedkommendes egenhændige Optegnelser.

Et lille Omrids af Elieser Gads Liv (1771-1838) : Efter mundtlige Beretninger og Erindring fortalt af hans næstældste Datter : Udførligere omarbejdet 1870 i Gauerslund Præstegaard. Gad, Agnes J.

Et lille stykke kulturhistorie : Peder Kroghs erindringer 1827-54 Krogh, Peder.

Et nordslesvigsk Hjem gjennem 100 Aar : Erindringer fra Aasgaard. Hanssen, f. Beyer, Kirstine.

Et Par Breve med Oplevelser og Livsbetragtning (ca. 1857-67)

Et skinsygedrab på en 16 årig pige i Gundslev på Falster 21/7-1811 / En kommenteret beretning om en krigsretssag. Lund, John P.

Et Slægtsminde for Albert Philip La Cour og Henriette Vilhelmine La Cour. Madsen, Rebekka La Cour.

Etatsraad Jørgen Elers og Elers' Collegium : i Anledning af Tohundred-Aars-Jubilæet den 29. November 1891 Wad, G. L.

Etatsraad og Landkommissær Johan Monrad's Selvbiografi (1638-1692) : udgivet efter Originalhaandskriftet af S. Birket Smith. Monrad, Johan.

Etatsraad, Borgemester Nicolai Christian Carøe og hans Slægt. Carøe, Kristian.

"Evald Tang Kristensen og M. A. S. Lund, Evald Steen Steensen Blichers Liv og Gjerning, kortelig fremstillet : ""Udg. i Hundredaaret efter hans Fødsel"".."

Eventyret i Antarktis.

Ewalds Levnet, mest efter hans egne Meddelelser. Hammerich, Martin.

Falck'erne af Tønsberg og Risør Finne-Grønn, S. H.

Falsteriana : indeholdende Nye Bidrag til Christian Falsters Historie og Udvalg af hans danske Brevvexling. Bruun, Chr.

Falsterske retsbetjentarkiver indtil 1919. Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for Sjælland

Falsterske retsbetjentarkiver indtil 1919. Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for Sjælland

Falsterske retsbetjentarkiver indtil 1919. Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for Sjælland

Familie-Journalen / Udklip med mærkedage 1913-1919

Familie-Journalen / Udklip med mærkedage 1920-1924

Familielegenden - om Ellen Møllers oprindelse og opvækst Henrichsen, Erik.

Familien (von) Cappelen i Norge og Danmark / Thomle, E. A.

Familien Abelsted En gren av Christiania-slegten Leuch : Genealogisk-personalhistoriske oplysninger.

Familien Berth. Hjort, Frederik.

Familien Blom fra Hurum : en Slægtebog, affattet paa Grundlag af de af Rigsarkivar H.J. Huitfeldt-Kaas i Personalhistorisk Tidsskrift IV meddelte Stamtavler over Familien. Blom, Otto.

Familien Bohn fra Rønne. Zahrtmann, M. K.

Familien Bonnevie i Danmark og Norge 1714-1930. Bonnevie, Kristine.

Familien de Coninck. Hennings, Paul.

Familien Dinsen. Schaldemose Larsen, Karl.

Familien Estrup gennem 250 år 1705-1955 : Rytterbonde i Estrup, Ø. Hornum sogn Christen Poulsens mandlige descendens Lindberg Nielsen, Carl.

Familien Estrup gennem 300 år : 1705-2002 : rytterbonde i Estrup, Øster Hornum sogn, Christen Poulsens efterslægt i mandslinjerne : med tillæg: hospitalsforstander Laurits Carl Constantin Estrups efterkommere, konseilspræsident Jacob Brønnum Scavenius Estrups efterkommere og aner Thomassen, Jesper.

Familien Fibiger. Fibiger, A.

Familien Friis fra Stenstrup. Friis-Petersen H.

Familien Glad i Norge Thomle, E. A.

Familien Glahns Slægtebog. Grandjean, Poul Bredo.

Familien Gravesen gennem 200 Aar.

Familien Hagerup i Danmark og Norge. Elvius, Sofus.

Familien Hjort. Hjort, Frederik.

Familien Hornhaver i Frederiksværk 1756-1830 / Hornhaver, Henrik Idoff.

Familien Jantzen fra Drenderupgård. Larsen. Alfred.

Familien Krøyers Slægtsbog Særtryk af arkiv for Genealogi og Heraldik

Familien Langs Stamtavle. Josefsen, Georg,

Familien Leschly i Danmark og Norge. Schøller, C. E. A.

Familien Lind : En Stamtavle over Slægten. Lind, Gustav.

Familien Munck med de tre Roser i Skjoldet. Begtrup, Johan Henrik.

Familien Petersen fra Aventoft / Optegnelser om Slægten. Petersen, Axel.

Familien Schaldemose / Schaldemose Larsen, Karl.

Familien Sebbelov. Baumgarten, Torkil.

Familien Vett og von Vett efter Familiens Optegnelser. Vett, Carl Christian.

Familien Visby. Visby, Vilh.

Fanny Fang : en bibliografi /

Fanø-Slægten Warrers ældste Led Kromann, N. M.

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1896-1946

Fængselskrøniken : en historisk beskrivelse om hr Jens Grand / Huitfeldt, Arild.

Fæstebonde i Nørre Tulstrup Christen Andersens dagbog 1786-1797. Andersen, Christen.

Fæstere under Søgård og Årtoft godser I.

Fæstere under Søgård og Årtoft godser II.

Femten Aar i Udlandet 1864-1879. Hansen, J.

Femten ars Virksomhed. Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Stiftet 29. April 1911.

Ferdinand og Caroline : en beretning om Prinsen der nødig ville være Konge af Danmark. Bramsen, Bo.

Ferslew-Slægten fra Skagen samt Oversigtstavler over andre Ferslew-Slægter : 1-2.. Levin, Anna.

Festprogram til Brylluppet i Arninge den 8de septb. 1854, hørsommeligst fræmbåret for det hæderlige Brudepar. [Rygtitel: Slægten Barfod]. Barfod, Povl Frederik

Festskrift : Ankerhus Seminarium 100 år.

Festskrift til Johan Hvidtfeldt : på halvfjerdsårsdagen 12. december 1978

Festskrift til K.G. Kaaber

Fibiger : Slægtens ældste : Hoftrompeterens Gren : Hofviolonens Gren : Stadsmusikantens Gren

Filmfortegnelser 2 - Brandforsikrings og Brandtaxationsprotokoller m.m. indtil ca. 1872.

Filmfortegnelser 4 - Kirkebøger indtil 1891. 2. udgave.

Filolog- og Magister-Stat.

Findbuch der Bestände Abt. 51 bis Abt. 55 : Abt 51 Regierungen der Herzogtümer während der Erhebung 1848-185 : Abt. 52 Dänische Immediatkommission zur gemeinsamen Regierung der Herzogtümer in Sonderburg 1848-1849 : Abt. 53 Landesverwaltung für das Herzogtum Schleswig 1849-1851 und Dänischer Regierungskommissar 1850-1851 : Abt. 54 Oberste Zivilbehörde für das Herzogtum Holstein in Kiel 1851-1852 : Abt. 55 Militärische Behörden der Erhebungszeit 1848-1851 / Rathjen, Jörg.

Fire fynske Bøndersønner : Litteraturhistoriske Levnedsskildringer af Rasmus Nyerup - Rasmus Rask - N. M. Pedersen - Rasmus Nielsen. Rønning, F.

Fjordmark eller Østrupgaards Inddæmning. Et Stykke nordfynsk Kulturhistorie. Nordahl-Petersen, A.

Folk og Kultur 1997. Damsholt, Tine.

Folkeliv i Ods Herred Andersen, Lars.

Folkeminder fra Nordborg og Oksbøl Sogne. Raben. J.

Folkesagn og gamle Fortællinger fra Ketting Sogn. Raben. J.

Folketælling 1769 i Slesvig-Holsten. Tabeller og sammentællinger

Forældremyndighed og samværsret : afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet.

Forbrydelse og straf : en arkivudstilling.

Foreningsarkiver: Skoleforeningen.

Foreningsarkiver. Vælgerforeningen for Nordslesvig og dens forskellige underafdelinger.

Foreningshistorie og retsbetjentarkiver. Frandsen, N. H.

Forfædrene til skomagermester i Kerteminde Christian Clausen. Hansen, René Benny,

Forordning om Adskilligt, som i Henseende til Daaben bliver at iagttage - Kjøbenhavn, den 30te Mai 1828.

Forpagter Lars Jørgensen's Efterkommere. Suhr, Laurina Jørgensen.

Forsøg paa og Bidrag til Broagerlands Historie Korse, August

Forsøg til en beskrivelse over Ringe sogn. Leerbech, Hans.

Forsvarets arkiver. Vejledning og oversigt. 1. Hæren 1660-1980.

Fortællinger om gammelt sjællandsk bondeliv Ingvorsen, Ingvor.

Fortegnelse med tilføiede biografiske Notitser over de i Tidsrummet 1825-1872 fra Sorø dimitterede Studenter. Holstein. F.

Fortegnelse over alle køreberettigede Motorkøretøjer efter 1. Oktober d. A. [1918]

Fortegnelse over Arkivet paa Dragsholm - Registratur.

Fortegnelse over dansk slægtslitteratur 1973-1979 Gissel, Dorthe.

Fortegnelse over danske Landbrugskandidater : deres Virksomhed og Adresser.

Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - I,1 - Aa-Arbi - samlet og udarbejdet fra 1888-1907 af Oberstløjtnant J.C.W. Hirsch og Premierløjtnant Kay Hirsch. Hirsch, J. C. W.

Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - I,2 - Arbo-Baur - samlet og udarbejdet fra 1888-1907 af Oberstløjtnant J.C.W. Hirsch og Premierløjtnant Kay Hirsch. Hirsch, J. C. W.

Fortegnelse over de 143 Studenter, som i 1844 ere blevne immatrikulerede som akademiske Borgere ved Kjøbenhavns Universitet og Sorø Akademi.

Fortegnelse over de i 1820 ved Kjøbenhavns Universitet indskrevne Studenter [ved 40-års jubilæet 1860].

Fortegnelse over de i 1821 ved Kjøbenhavns Universitet indskrevne Studenter [ved 40-års jubilæet 1861].

Fortegnelse over de i Aaret 1850 til Kjøbenhavns Universitet dimitterede Studenter. 26. Oktober 1875.

Fortegnelse over de i Kjøbenhavn i Året 1853 af Cholera bortdøde Personer indeholdende disses Navne, Stand, Alder og Dødsdag. Lange, C. W.

Fortegnelse over en Samling Portraiter af Danske, Norske og Holstenere, som Boghandler Carl Reitzel lader bortsælge ....

Fortegnelse over forbeholdte navne.

Fortegnelse over Godsarkivet paa Kongsdal - Registratur.

Fortegnelse over Hagestedgaards Godsarkiv - Registratur.

Fortegnelse over Havebrugskandidater udgaaede fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1865-1910.

Fortegnelse over københavnske gadenavne, der er forandrede eller nedlagte ca. 1800-1931

Fortegnelse over Løvenborg Arkiv - Registratur.

Fortegnelse over rigsdagsmand Gustav Johannsen (d. 1901) og svigersønnen, folketingsmand Johan Ottosen (d. 1904), deres privatarkiver.

Fortegnelse over samtlige fynske Landbrug paa 2 Tdr. Hartkorn og derover. Samlet paa Grundlag af Opgivelser fra Amtstuerne og Godskontorerne. Erichsen, P. L.

Fortegnelse over samtlige, efter afholdt Examen artium, ved Kjøbenhavns Universitet i October Maaned 1828 indskrevne Studenter.

Fortegnelse over samtlige, efter afholdt Examen artium, ved Kjøbenhavns Universitet i October Maaned 1828 indskrevne Studenter.

Fortegnelse over Sæbygaards Privat- og Godsarkiv - Registratur.

Fortegnelse over Selchausdal Arkiv - Registratur.

Fortegnelse over Sjællands Stednavne /

Fortegnelse over Skiverne i Helsingørs Kong. Priv. Skydeselskab 1767-1930 samt en Liste over Fuglekongerne.

Fortegnelse over stednavne i Ålborg Amt /

Fortegnelse over stednavne i Århus og Skanderborg Amter /

Fortegnelse over Stednavne i de sønderjyske Landsdele /

Fortegnelse over stednavne i Hjørring Amt /

Fortegnelse over stednavne i Randers Amt /

Fortegnelse over stednavne i Ribe Amt /

Fortegnelse over stednavne i Ringkøbing Amt /

Fortegnelse over stednavne i Thisted Amt /

Fortegnelse over stednavne i Vejle Amt /

Fortegnelse over stednavne i Viborg Amt /

Fortegnelse over Stednavne paa Lolland, Falster, Fyn og Bornholm.

Fortegnelse over Studenter fra 1881 udgivet ved 50 Aars Jubilæet den 27. Juni 1931.

Fortegnelse over Studenterne fra 1830, der ere examinerede ved Universitetet og Sorø Academi : Til Halvhundrede-Aars Festen den 27de Oktober 1880.

Fortegnelse over Studenterne fra 1840 med velvillig Bistand af Sagkyndige.

Fortegnelse over Studenterne fra 1842, med nogle Oplysninger.

Fortegnelse over Studenterne fra 1861. Ved Mindefesten den 21. September1886.

Fortegnelse over Studenterne fra 1862. Ved Jubilæet den 14. September 1887. Bang, Vilhelm.

Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1838 ved Kjøbenhavns Universitet og Sorø Academi : Opgjørelse til Jubilæet 18 September 1888.

Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1852. Affattet til Jubilæet 1877.

Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1853. Affattet til Jubilæet 1878.

Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1856. Ved Mindefesten 1881.

Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1858. Affattet til Jubilæet 1883.

Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1860. Affattet i Anledning af Jubilæet 1885.

Fortegnelse over Vallø Stiftskontors Arkiv - Registratur.

Fortid og Nutid december 1996. 4.hf.

Fortid og Nutid december 1998. 4.hf.

Fortid og Nutid december 2000. 4.hf.

Fortid og Nutid december 2001. 4.hf.

Fortid og Nutid december 2002. 4.hf.

Fortid og Nutid december 2005 4. hf.

Fortid og Nutid juni 1999. 2.hf.

Fortid og Nutid juni 2000. 2.hf.

Fortid og Nutid juni 2001. 2.hf.

Fortid og Nutid juni 2002. 2.hf.

Fortid og Nutid juni 2004. 2.hf.

Fortid og Nutid maj 1997. 2.hf.

Fortid og Nutid marts 1997. 1.hf.

Fortid og Nutid marts 1998. 1.hf.

Fortid og Nutid marts 2000. 1.hf.

Fortid og Nutid marts 2001. 1.hf.

Fortid og Nutid marts 2002. 1.hf.

Fortid og Nutid marts 2003. 1.hf.

Fortid og Nutid november 1997. 4.hf.

Fortid og Nutid oktober 1996. 3.hf.

Fortid og Nutid oktober 1997. 3.hf.

Fortid og Nutid oktober 1998. 3.hf.

Fortid og Nutid september 2001. 3.hf.

Fortid og Nutid september 2002. 3.hf.

Fortid og Nutid 1954. 19. bd., 1. hf.

Fortid og Nutid 1959. 20.bd. 6.hf.

Fortid og Nutid 1960. 21.bd. 2.hf.

Fortid og Nutid 1961. 21. bd., 3.hf.

Fortid og Nutid 1961. 21. bd., 4.hf.

Fortid og Nutid 1970. 24.bd. 4.hf.

Fortid og Nutid 1971. 24.bd. 5.hf.

Fortid og Nutid 1971. 24.bd. 6.hf.

Fortid og Nutid 1972. 25.bd. 1-2.hf.

Fortid og Nutid 1973. 25.bd. 3-4.hf.

Fortid og Nutid 1974. 25. bd. 5-6. hf.

Fortid og Nutid 1975. 26. bd. 1-2. hf.

Fortid og Nutid 1976. 26. bd. 3. hf.

Fortid og Nutid 1976. 26. bd. 4. hf.

Fortid og Nutid 1977. 27. bd. 1. hf.

Fortid og Nutid 1977. 27. bd. 2. hf.

Fortid og Nutid 1978. 27. bd. 4. hf.

Fortid og Nutid 1979 - 28. bd. 1. hf.

Fortid og Nutid 1979 - 28. bd. 2. hf.

Fortid og Nutid 1980 - 28. bd. 3. hf.

Fortid og Nutid 1980. 28.bd. 4.hf.

Fortid og Nutid 1981. 29.bd. 1.hf.

Fortid og Nutid 1981. 29.bd. 2.hf.

Fortid og Nutid 1982. 29. bd. 4. hf.

Fortid og Nutid 1982. 29.bd. 3.hf.

Fortid og Nutid 1983. 30. bd. 1. hf.

Fortid og Nutid 1983. 30. bd. 2. hf.

Fortid og Nutid 1983. 30. bd. 3. hf.

Fortid og Nutid 1983. 30. bd. 4. hf.

Fortid og Nutid 1984. 31. bd. 1. hf.

Fortid og Nutid 1984. 31.bd. 2.hf.

Fortid og Nutid 1984. 31.bd. 3.hf.

Fortid og Nutid 1984. 31.bd. 4.hf.

Fortid og Nutid 1985. 32.bd. 1.hf.

Fortid og Nutid 1985. 32.bd. 2.hf.

Fortid og Nutid 1985. 32.bd. 3.hf.

Fortid og Nutid 1985. 32.bd. 4.hf.

Fortid og Nutid 1986. 33.bd. 1.hf.

Fortid og Nutid 1986. 33.bd. 2.hf.

Fortid og Nutid 1986. 33.bd. 3.hf.

Fortid og Nutid 1986. 33.bd. 4.hf.

Fortid og Nutid 1987. 34.bd. 1.hf.

Fortid og Nutid 1987. 34.bd. 2.hf.

Fortid og Nutid 1988. 34.bd. 2.hf.

Fortid og Nutid 1988. 35.bd. 3.hf.

Fortid og Nutid 1988. 35.bd. 4.hf.

Fortid og Nutid 1989. 36.bd. 1.hf.

Fortid og Nutid 1989. 36.bd. 2.hf.

Fortid og Nutid 1989. 36.bd. 3.hf.

Fortid og Nutid 1989. 36.bd. 4.hf.

Fortid og Nutid 1990. 1.hf.

Fortid og Nutid 1990. 2.hf.

Fortid og Nutid 1990. 3.hf.

Fortid og Nutid 1990. 4.hf.

Fortid og Nutid 1991. 1.hf.

Fortid og Nutid 1991. 3.hf.

Fortid og Nutid 1991. 4.hf.

Fortid og Nutid 1992. 1.hf.

Fortid og Nutid 1992. 2.hf.

Fortid og Nutid 1992. 3.hf.

Fortid og Nutid 1993. 2.hf. Bundsgaard, Inge.

Fortid og Nutid 1993. 3.hf. Bundsgaard, Inge.

Fortid og Nutid 1993. 4.hf. Bundsgaard, Inge.

Fortid og Nutid 1993. Hefte 1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

Fortid og Nutid 1994 1.hf. : marts, Side 1-96 Bundsgaard, Inge.

Fortid og Nutid 1994 2.hf. : Juni, Side 97-224 Bundsgaard, Inge.

Fortid og Nutid 1994 3.hf. : oktober, side 225-328. Bundsgaard, Inge.

Fortid og Nutid 1994. 4.hf. Bundsgaard, Inge.

Fortid og Nutid 1995. 1.hf. Bundsgaard, Inge.

Fortid og Nutid 1995. 2.hf. Bundsgaard, Inge.

Fortid og Nutid 1995. 3.hf. Bundsgaard, Inge.

Fortid og Nutid 1995. 4.hf. Bundsgaard, Inge.

Fortid og nutid 2003. 4.hf.

Fortid og Nutid juni 1996. 2.hf.

Førslevdegnens optegnelser : optegnelsesbog for degnen Anders Jensen Kier 1667-1693 Margit Mogensen

Fra anstalt til bofællesskab : åndssvageforsorgens bygningshistorie 1855-1990 Ejlers, Erik.

Fra Brænde Aaens inderste Kilder : En historisk og topografisk Udredning. Hjort, Fr.

Fra Darum sogn : Ribe herred, Ribe amt. Nielsen, P. J.

Fra de 8 sogne : Bidrag til Tyrstrup Herreds Historie Eliassen, P.

Fra det gamle Middelfart I. Behrendt, Chr.

Fra det gamle Middelfart II : Kirken. Behrendt, Chr.

Fra det nu forsvundne Birkerød : fra billedsamlingen i Birkerød Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Fra Dybbøl Sogn. Raben. J.

Fra forrige Aarhundrede : Kulturelle og litterære Hændelser : Af Familiepapirer. Heiberg, K. A.

Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Andet Bind. Wad, Gustav Ludvig.

Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Fjerde Bind. Wad, Gustav Ludvig.

Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Første Bind. Wad, Gustav Ludvig.

Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Tredie Bind. Wad, Gustav Ludvig.

Fra gamle Dage i Elsø Sogn. Kjølby, Anton.

Fra Genforeningstiden : Konge og Hær. Thorsen, Svend.

Fra H. C. Andersens Barndoms- og Ungdomsliv. Bøgh, Nicolaj.

Fra H. F. Ewalds Skoledage. Carlsen, Olaf.

Fra Holbæk Amt : topografisk-historiske Skildringer. Clausen, H. V.

Fra Hørup Sogn. Raben. J.

Fra hukommelsens myretue. Albrectsen, Erling.

Fra Hvide til Hundevad : et studium over slægterne Hvide (1000-1300), Juel og Krummedige (1300-1400), Boye og Boysen (1500-1700), Arnkiel (1500-1700), Lauritzen (1650-1750), Hundevad (1500-1900), samt korrektioner og rettelser Andersen, Per,

Fra Klejtrup Sogn : Bidrag til Belysning af himmerlandsk Bondekultur i 70erne. Vasegaard, Søren.

Fra Klinte og Grindløse Sogne. Jensen, P. E.

Fra Køng sogn: Huse og gårde med udgangspunkt i Holte Riis, Jens Møller

Fra Køng sogn: Huse og gårde med udgangspunkt i Højbjerg ejerlaug Riis, Jens Møller

Fra Køng sogn: Huse og gårde med udgangspunkt i Højrup Riis, Jens Møller

Fra Kyst til Kyst : Overfartstedet Sønderjylland-Fyn gennem Tiderne Rosted, Kr.

Fra Lemvig til Thalia : teatererindringer. Holm, Kai,

Fra Lysgaard Herred. Overgaard, A. C.

Fra min Barndom og Ungdom. Christensen, J. C.,

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1929

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1930

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1931

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1933

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1935

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1937

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1938

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1939

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1940

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1943

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1944

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1946

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1947

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1948

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1949

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1950.

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1951.

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1952.

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1953.

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1954.

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1955.

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1956.

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1957.

Fra Nær og Fjærn : Tidsbilleder i Breve 1841-1872. Heiberg, K. A.

Fra Notmark Sogn. Raben. J.

Fra Nybøl herred og sogn.

Fra Ristinge Overdrev : et Blad af Langelands Historie. Bondesen, P. C. B.

Fra Selde sogn: Lindum ejerlaug i Selde sogn Riis, Jens Møller

Fra Starup Sogn (Skads Herred) : spredte Træk af et Hedesogns Historie Jespersen, L. S.,

Fra Studekørsel til Motordrift : nogle Optegnelser om Gellerup Sogn. Nielsen, K. F. L.

Fra tiggerstav til alderdomsunderstøttelse - Det offentlige fattigvæsens udvikling i by og på land indtil 1891 - Arkivudstilling arrangeret af Det sjællandske Landsarkiv i samarbejde med Københavns Stadsarkiv.

Fra Trangraven til Langerak - en epoke i Grønlandstrafikken Riisgaard, Fjord

Fra Ulkebøl Sogn. Raben. J.

Fra Vellev Sogn : Bidrag til dets Beskrivelse. Holm, Frands.

Fra Vester- og Nørre Horne Herreder : Historiske og topografiske Efterretninger Ravnholt, A.

Frantz Dahl. Magnussen O. K.

Franz Tunder und Dietrich Buxtehude : Ein biographischer Versuch. Stahl, Wilhelm.

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 1994.

Fredericia 1650-1760 : Studier og Omrids. Matthiessen, Hugo.

Frederik Christian, Hertug af Augustenborg (1755-1814) : En monografisk Skildring. Clausen, Julius.

Frederik Julius d'Orignys Dagbog over Begivenhederne under de spanske Troppers Ophold i og ved Roskilde 1808 ved G. L. Wad. Origny, Frederik Julius d'.

Frederik Münter. I. Første og andet halvbind. Et mindeskrift.

Frederik Vl og Anders Sandøe Ørsted i 1826 : En aktmæssig Fremstilling. Dahl, Frantz.

Frederiksborg Amt : Sjette Stykke af de danske Provindsers Beskrivelse i oekonomisk Henseende. Sarauw, G.

Frederiksborg Amtsråds Arkiv 1842-1935.

Frederiksborg Statsskoles Historie 1630-1830 : med en Oversigt over Skolens nyere Historie Kornerup, Bjørn.

Frederikssunds jernbanestationer, stationsforstandere og lokale ledere 1879-2000 Illum Hansen, Ole.

Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie / Bind 1 Sundbo, Arne.

Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie / Bind 2 Sundbo, Arne.

Fremmed arbejdskraft i Danmark før 1. verdenskrig : en arkivudstilling.

Fremragende danske Bønder før og nu. Små Livsskildringer og Tidsbilleder. Rugaard, D. E.

"Friskolelærer Hansen-Brøndsted. En Levnedstegning. Træk af ""Hjemly"" og Gravvænge Friskolers Historie." Pedersen, Ejnar.

Fritz Syberg. Uttenreitter, Poul.

Frøbel og Montessori. Sigsgård, Jens.

Frørup Sogns Historie. Rasmussen, Hans.

Fugleskydningsselskabet for Vordingborg og Omegn 1788-1988 Devantier Henriksen, Anders.

Fuglslev : en by og dens historie Rousing, Aksel.

Fundation for det kongelige Stift Walløe, i Sjelland : Kjøbenhavn den 14de Mai 1838..

Fyens historiske herregaarde / Bd. 1 Broholm Thiset, A.

Fyens Stifts Biskopper efter Reformationen. Bang, Vilhelm.

Fynboer : Fortællinger fra Landet. Lunde, Hans P.

Fyns guvernements arkiv 1815-1848

Fynsk herregårdsliv : grevskabet Gyldensteen og dets bestyrelse 1750-1770 Dombernowsky, Lotte.

Fynsk Hjemstavn 1928.

Fynsk Hjemstavn 1929.

Fynsk Hjemstavn 1930.

Fynsk Hjemstavn 1931.

Fynske Byer og deres Mænd. X bind.

Fynske Forbrydere og Forbryderbander.

Fynske standure - og deres mestre o. 1700 - o. 1850 / Del 1 Pedersen, L. P.,

Fynske standure - og deres mestre o. 1700 - o. 1850 / Del 2 Pedersen, L. P.,

Fysioterapeutuddannelsen i København 100 år i gode hænder en historisk fortælling Nielsen, Thomas Allan

G.E.C.Gad : 1830 - 25.september - 1930 : et mindeskrift ved hundredårs-dagen for hans fødsel. Clemmensen, C. A.

Gadefortegnelse for København med angivelse af distriktsbogstav og statistisk kontors rodenummer

Gadegårdsslægten fra Vestermarie Skovgaard, Louise.

Gamle Breve Feilberg, P. B.

Gamle danske Minder i Folkemunde : Folkeeventyr, Folkeviser, Folkesagn og andre Rester af Fortidens Digtning og Tro, som de endnu leve i det danske Folks Erindring /

Gamle Erindringer af Seneca Otto v. Falkenskjold, dansk General. Falkenskjold, Seneca Otto v.

Gamle huse i Svendborg : jævnføringsregister over ejendomsnumre samt grundejerfortegnelse for Svendborg købstads bygrunde 1682-1867. Jonasen, Otto.

Gamle jydske Tingsvidner : Saml. og udg. med Oplysninger, Registre og Ordliste / Gave til Universitets Jubilæets Danske Samfund fra G. Stephens.

Gamle Kildevæld : nogle Billeder af Visesangere og Æventyrfortællere Tang Kristensen, Evald.

Gamle lollandske gaarde / Haugner, C. C.

Gamle lollandske Kirker / Haugner, C. C.

Gamle Minder : Særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift, Fjerde række 4 Bind Graae, G. Fr. A.

Gamle Minder eller Træk fra Folkets Liv og Tankesæt fra det syttende og attende Aarhundrede. Hansen, Rasmus.

Gamle Minder eller Træk fra Folkets Liv og Tankesæt fra det syttende og attende Aarhundrede. II. Stavnsbaandets Dage. Hansen, Rasmus.

Gamle Minder fra Hammerum Herred

Gamle Minder fra Havnbjerg Sogn. Raben. J.

Gamle Minder fra Svenstrup Sogn. Raben. J.

Gamle Minder. Bayer, Chr.

Gamle Næsgaardianere. Hjort, Frederik.

Gamle og nye minder om Brahetrolleborg og omegn Søkilde, Niels Rasmussen.

Gamle Optegnelser om Bornholm i svundne Tider : efter hidtil utrykte Kilder Jørgensen, J. A.,

Gamle Sydsjællandske Slægtsnavne - Afskrift af manuskript af Holger Munk (Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv). Munk, Holger.

Gårde og ejendomme i Kjelstrup

Gårde og Huse i Grønning Sogn. Bind 1. Riis, Jens Møller

Gårde og Huse i Grønning Sogn. Bind 2. Riis, Jens Møller

Gårde og Huse i Grønning Sogn. Bind 3. Riis, Jens Møller

Gårde og Huse i Grønning Sogn. Bind 4. Riis, Jens Møller

Gårde og huse på Hannæs Jakobsen, Ingvard,

Gårdejer Hans Nissen, Viby, d. 1896 og hustruen Eline Nissen, f. Christiansen, d. 1910 samt gårdejer, landdagsmand og folketingsmand Nis Nissen, Viby, d. 1960.

Gavnø Kloster og Herregaard fra Aar 1402-1902 : En historisk-topografisk Beskrivelse : Et Jubilæumsskrift. Jensen, P. E.

Gedalia og hans Forfædre : Livs- og Tidsskildringer / Werner, Johannes,

Geheimekonferentsråd Carl Georg Andræ : Andet bind. En biografisk Fremstilling med Bidrag til Belysning af hans Samtidige. Andræ, Poul.

Geheimekonferentsråd Carl Georg Andræ : Første bind. en biografisk Fremstilling med Bidrag til Belysning af hans Samtidige / Andræ, Poul.

Geheimekonferentsråd Carl Georg Andræ : Supplement og personregister. En biografisk Fremstilling med Bidrag til Belysning af hans Samtidige. Andræ, Poul.

Geheimekonferentsråd Carl Georg Andræ : Tredie bind / en biografisk Fremstilling med Bidrag til Belysning af hans Samtidige Andræ, Poul.

Geheimeraadinde Andræs politiske Dagbøger, 1.bind. Udgivne med Bidrag til Belysning af de i Dagbøgerne nævnte Personer og Begivenheder / Andræ, Poul.

Geheimeraadinde Andræs politiske Dagbøger, 2.bind udgivne med Bidrag til Belysning af de i Dagbøgerne nævnte Personer og Begivenheder / Andræ, Poul.

Geheimeraadinde Andræs politiske Dagbøger, 3. bind : udgivne med Bidrag til Belysning af de i Dagbøgerne nævnte Personer og Begivenheder Andræ, Poul.

Geistlig Calender for aaret 1848.

Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864 : Personalhistoriske Undersøgelser : Bind III Series Pastorum. Arends, Otto Fr.

Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864, Bind 1 A-K : Personalhistoriske Undersøgelser. Arends, Otto Fr.

Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864, Bind 2 L-Ø : Personalhistoriske Undersøgelser. Arends, Otto Fr.

Genealogie der Koyen Koyen & Koerner

Genealogie over Familien Stampe. Lengnick, Johan Carl Louis

Genealogier over adelige og borgerlige Familier, Registre, tillæg og fortegnelse. Lengnick, J. C. L.

Genealogier over adelige og borgerlige Familier. 1. samling, bind 2, C-G. Lengnick, J. C. L.

Genealogier over adelige og borgerlige Familier. 1. samling, bind 2, C-G. Lengnick, J. C. L.

Genealogier over adelige og borgerlige Familier. 1. samling, bind 3, H-K. Lengnick, J. C. L.

Genealogier over adelige og borgerlige Familier. 1. samling, bind 3, H-K. Lengnick, J. C. L.

Genealogier over adelige og borgerlige Familier. 2. samling, bind 1, L-O. Lengnick, J. C. L.

Genealogier over adelige og borgerlige Familier. 2. samling, bind 1, L-O. Lengnick, J. C. L.

Genealogier over adelige og borgerlige Familier. 2. samling, bind 2, P-S. Lengnick, J. C. L.

Genealogier over adelige og borgerlige Familier. 2. samling, bind 2, P-S. Lengnick, J. C. L.

Genealogier over adelige og borgerlige Familier. 2. samling, bind 3, T-Ø. Lengnick, J. C. L.

Genealogier over adelige og borgerlige Familier. 2. samling, bind 3, T-Ø. Lengnick, J. C. L.

Genealogisk historie over familjen Götze : Den norske og danske linje. Goetze, Otto

Genealogiske Optegnelser om Familien Heiberg

Generalmajor C. F. v. Holtens Erindringer. v. Holten, C. F.

Generalregistratur 1974.

Genforeningsmindesmærkernes Historie. Vejlager, Johannes.

Genremaleri og virkelighed : en kildekritisk analyse over billeder af Chr. Dalsgaard, J. Exner og F. Vermehren Zenius, Marianne.

Geologisk fører over Holmsland og dens klit Andersen, S. A.

Georg Garde 1856-1945 : Minder om min fader fortalt for hans børnebørn og oldebørn i anledning af hundredårsdagen for hans fødsel. Garde, Erik.

Georg Zoega : et Mindeskrift Jørgensen, A. D.,

Georgina Samsine Heiberg, født Rørdam, 23. Februar 1808 - 22. Maj 1883. Ved hendes Jordefærd i Frederiksberg Kirke, den 27. Maj 1883.

Gilleleie-præsten Hans Lauritsens Efterkommere Eriksen, Mikkel Eide

Gimming bys historie : Landsbyen Gimming gennem 450 år.

Gl. Bakkehus : 1855-ca. 1970.

Glahn-Samfundet, stiftet d. 19. Februar 1917 - bind I

Glahn-Slægten 1971. Glahn, Torben.

Glimt fra Skallerup og Vennebjerg Sogne i 1800-tallet Jensen Jørgensen, Niels.

Glostrup Sogns kirkebog 1676-1814, 2. halvbind

Glostrup Sogns kirkebog 1676-1814, 1. halvbind

Glud-Hjarnø Sogns Historie. Baungård, Jens P.

Gluud : garverfamilier i København : slægtninge i Bremen / På grundlag af Fritz W. Gluud: Stambog for familien Gluud, 1916. Glud, Arne.

Godsarkiver / Universitetets og Kommunitetets Gods

Godsarkiver på Falster. Registraturer. Bind 10.

Godsarkiver på Lolland, Registraturer, Bind 9

Godsarkiver på Sjælland. Registraturer. Bind 1.

Godsarkiver på Sjælland. Registraturer. Bind 2.

Godsarkiver på Sjælland. Registraturer. Bind 3.

Godsarkiver på Sjælland. Registraturer. Bind 4.

Godsarkiver på Sjælland. Registraturer. Bind 5.

Godsarkiver på Sjælland. Registraturer. Bind 6.

Godsarkiver på Sjælland. Registraturer. Bind 7.

Godsarkiver på Sjælland. Registraturer. Bind 8.

Godsarkiver: De Augustenborgske og Gråstenske godser. Foreløbige arkivregistratur udg. af Landsarkivet for de sønderjyske landsdele.

Godsarkiver: Gram og Nybøl godser : Foreløbige arkivfortegnelser

Godsarkiver: Søgård og Årtoft godser.

Gøye, Falk Henriksen, til Hvidkilde, og hustru Karen Marqvardsdatter Bille: Pergamentsbreve.

Gråstens ældre historie. Jørgensen, A. D.

Gravskrifter og Inskriptioner i Præstø kirke Ingerslev, V

Grevskabet Hardenberg-Reventlows fæstegårde /

Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Bandholm sogn, brugere og ejere ca. 1750-2000 Christensen, Henning Steen.

Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - brugere og ejere ca. 1750-2000. Eksempler på fæstebreve og andre ejendomsdokumenter. Christensen, Henning Steen.

Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Hillested Sogn, brugere og ejere ca. 1750-2000. Christensen, Henning Steen.

Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Hunseby sogn - brugere og ejere ca. 1750-2000. Christensen, Henning Steen.

Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Maribo Ladegaard, brugere og ejere ca. 1750-2000 Christensen, Henning Steen.

Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Østofte Sogn, brugere og ejere ca. 1750-2000, Christensen, Henning Steen.

Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Stokkemarke Sogn, brugere og ejere ca. 1750-2000. Christensen, Henning Steen.

Grevskabet Vedellsborgs Historie (før Iversnæs, Husbygaard). Madsen, Claudius.

Griffenfelds ætlinger.

Grindløse sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845 Rasmussen, Steen,

Grindløse sogns befolkning frem til 1787 Rasmussen, Steen,

Grosserer Niels Brock's og Hustrue Lene Bredal's Testamente. Brock, Niels.

Grosserer Skjold C.G.E. Børgesen og dr. phil. Frederik C.E. Børgesens slægt. Børgesen, Birthe.

Grosserer Sophus Julius Grandjean's Forfædre og Efterkommere / Grandjean, Louis E.

Grundbog i slægtshistorie / Hans H. Worsøe.

Guldborgland anerne. Hansen, René Benny,

Guldmagere i Danmark i det XVII. århundrede : (efter skrevne og trykte kilder). Fjelstrup, Aug.

Guldsmedeslægten fra Fredericia Harreschou, Paul.

Gustav Wied og Roskilde Fang, Arthur.

Guvernør over Dansk Vestindien Gabriel Milan og hans Efterkommere i Danmark : Slægtebog Terslin, H. C.

Gyldenstierne, Knud Henriksen: Pergamentsbreve.

Gyldenstierne, Otte Henriksen, til Ivernæs, lensmand 1537-1537 Tingsvidne

Gyldenstierne, Predbjørn, Pergamentsbreve

Gyllingbogen eller Nogle optegnelser om Gylling sogn og dets beboere gennem tiderne / Bind 1

Gyllingbogen eller Nogle optegnelser om Gylling sogn og dets beboere gennem tiderne / Bind 2, Del 1

Gyllingbogen eller Nogle optegnelser om Gylling sogn og dets beboere gennem tiderne / Bind 2, Del 2

Gyllingbogen eller Nogle optegnelser om Gylling sogn og dets beboere gennem tiderne / Bind 2, Del 3

Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1. Med registraturer over latinskolers, gymnasiers og studenterkursers arkiver i Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm Nørr, Erik.

Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 2. Med registraturer over latinskolers, gymnasiers og studenterkursers arkiver i Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm Nørr, Erik.

Gymnasieskoler : en skolehistorisk udstilling i elleve temaer Nørr, Erik.

"H. C. Andersen og de der ""mishandlede"" ham : en Karakteristik." Nalbandian, Inga.

H. C. Andersen og hans Eventyr. Brix, Hans.

H. C. Andersen og København. Nygaard, Georg.

H. C. Andersens sidste Leveaar : hans Dagbøger 1868-75. Collin, Jonas.

H. C. Andersens sidste Leveaar : hans Dagbøger 1868-75. Collin, Jonas.

H. N. Clausen : Hans Liv og Gerning : 1. Del : Aarene 1793-1848. Larsen, Jørgen.

H. R. Hiort-Lorenzen : Slægten Lorenzen fra Rinkenæs.

H.C. Andersen og det Collinske Huus. Et Bidrag til Andersens og hans Omgivelsers Charakteristik. Collin, E.

H.C. Andersen og Musiken. Hetsch, Gustav.

Haagen Sonesen Rønnebye Skovgaard, Louise.

Haandbog for Søværnet, 1938

Haandbog over den ikke naturaliserede Adel. Hauch-Fausbøll, Th.

Haandbogen Vordingborg og Omegn 1946

Haandværkere i det gamle Sønderborg. Raben. J.

"Haandværkerkaar gennem 250 Aar : Smedeslægten ""Eibye"" i 7 Generationer : 1706 - 24. September - 1956." Eibye, Knud.

Haderslev Amtsregnskaber

Haderslev Bys Præstehistorie. Dahl, Aage.

Haderslev Herred : Skyld- og Pantebog : 1677-1716

Haderslev Herreds Præstehistorie. Dahl, Aage.

Hads Herred før og nu : Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser Bønnelycke, Kjeld.

Hal Koch's forfatterskab : En bibliografi Frederiksen, Kirsten.

Han slog sit barn ihjel : en beretning fra Lollands Nørre Herred. Kvist, Palle.

Håndbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark 1954. Henriksen, J.V.

Håndbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark. 1949.

Håndbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark. 1951.

Håndbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark. 1953.

Håndbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark. 1959.

Håndbog for Toldetaten og Toldgrænsekropset i Kongeriget Danmark. 1956.

Handelsgartner Hans Jensen af Ebberup : Et Mindeskrift. Banke, Jørgen.

"Handelskone Catharina Margaretha Axen fra Flensborg : Forfædre & efterslægt."

Håndværkeruddannelserne i København : registratur over Københavns tekniske Skoles arkiv 1843-ca. 1988 Davidsen, David,

Hanen / 2. rk. nr. 7, 1983

Hanen / 5. rk. nr. 8, 1999

Hannæs : folk og egn Amtoft Gregersen, Ellen.

Hans Chr. Jørgensens Erindringer. Andersen, Edvard.

Hans Gyldenkærne : en sjællandsk bonde Bredsdorff, Morten.

Hans Mortensen af Aarsdale : hans familie, hans hustrus familie. Munch, G. A.

Hans Rosborgs indberetning Rosborg, Hans

Hans Svendsens brodersøn. Skovgaard, Louise.

Hans Svendsens stifbørn. Skovgaard, Louise.

Hans Tjellesen Schmidt / Skau, P. L.

Harald Jensen Hansen, Karl Johan

Harald Jørgensens forfatterskab 1977-86 - bibliografi.

Harboøre : Fortiden, Pastor Moe, Stormnatten, Dommen Davidsen, C.

Hardsyssel : Bidrag til en jydsk Egns Middelaldershistorie

Hardsyssels Aarbog 1907

Hardsyssels Aarbog 1908

Hardsyssels Aarbog 1909

Hardsyssels Aarbog 1910

Hardsyssels Aarbog 1911

Hardsyssels Aarbog 1912

Hardsyssels Aarbog 1913

Hardsyssels Aarbog 1914

Hardsyssels Aarbog 1915

Hardsyssels Aarbog 1916

Hardsyssels Aarbog 1917

Hardsyssels Aarbog 1918

Hardsyssels Aarbog 1919

Hardsyssels Aarbog 1920

Hardsyssels Aarbog 1921

Hardsyssels Aarbog 1922

Hardsyssels Aarbog 1923

Hardsyssels Aarbog 1924

Hardsyssels Aarbog 1925

Hardsyssels Aarbog 1926

Hardsyssels Aarbog 1927

Hardsyssels Aarbog 1928

Hardsyssels Aarbog 1929

Hardsyssels Aarbog 1930

Hardsyssels Aarbog 1931

Hardsyssels Aarbog 1932

Hardsyssels Aarbog 1933

Hardsyssels Aarbog 1934

Hardsyssels Aarbog 1935

Hardsyssels Aarbog 1936

Hardsyssels Aarbog 1937

Hardsyssels Aarbog 1938

Hardsyssels Aarbog 1939

Hardsyssels Aarbog 1940

Hardsyssels Aarbog 1941

Hardsyssels Aarbog 1942

Hardsyssels Aarbog 1943

Hardsyssels Aarbog 1944

Hardsyssels Aarbog 1945

Hardsyssels Aarbog 1946

Hardsyssels Aarbog 1947

Hardsyssels Aarbog 1948

Hardsyssels Aarbog 1949

Hardsyssels Aarbog 1950

Hardsyssels Aarbog 1951

Hardsyssels Aarbog 1952

Hardsyssels Aarbog 1953

Hardsyssels Aarbog 1954

Hardsyssels Aarbog 1955

Hardsyssels Aarbog 1956

Hardsyssels Aarbog 1957

Hardsyssels Aarbog 1958

Hardsyssels Aarbog 1959

Hardsyssels Aarbog 1960

Hardsyssels Aarbog 1961

Hardsyssels Aarbog 1962

Hardsyssels Aarbog 1963

Hardsyssels Aarbog 1964

Hardsyssels Aarbog 1965

Hardsyssels Aarbog 1966

Hardsyssels Aarbog 1967

Hardsyssels Årbog 1968

Hardsyssels Årbog 1969

Hardsyssels Årbog 1970

Hardsyssels Årbog 1971

Hardsyssels Årbog 1972

Hardsyssels Årbog 1973

Hardsyssels Årbog 1974

Hardsyssels Årbog 1975

Hardsyssels Årbog 1976

Hardsyssels Årbog 1977

Hardsyssels Årbog 1978

Hardsyssels Årbog 1979

Hardsyssels Årbog 1980

Hardsyssels Årbog 1981

Hardsyssels Årbog 1982

Hardsyssels Årbog 1983

Hardsyssels Årbog 1984

Hardsyssels Årbog 1985

Hardsyssels Årbog 1986

Hardsyssels Årbog 1987

Hardsyssels Årbog 1988

Hardsyssels Årbog 1989

Hardsyssels Årbog 1990

Hardsyssels Årbog 1991

Hardsyssels Årbog 1992

Hardsyssels Årbog 1993

Hardsyssels Årbog 1994

Hardsyssels Årbog 1995

Hardsyssels Årbog 1996

Hardsyssels Årbog 1997

Hardsyssels Årbog 1998

Hardsyssels Årbog 1999

Hardsyssels Årbog 2000

Hardsyssels Årbog 2001

Hardsyssels Årbog 2002

Hardsyssels Årbog 2003

Hardsyssels Årbog 2004

Hardsyssels Årbog 2005

Hardsyssels Årbog 2006

Hardsyssels Årbog 2007

Hardsyssels Årbog 2008

Harsyssels Diplomatarium : en Samling af hidtil utrykte Diplomer fra Tiden før Reformationen. Nielsen, O.

Haslev Seminarium 1905-1930 Rasmussen, N.H.

Havnbjerg Kirke og gamle Minder fra Havnbjerg og Oksbøl Sogne. Raben. J.

Hædersmænd : 45 Dannebrogsmænds levnedsskildringer. Kaarsted, Tage.

Hedekolonierne : Godsarkiver 2. Rasmussen, Poul.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-18a : Fortegnelse over Kolonisterne 1759-1774.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-18b : Fortegnelse over Kolonisterne 1759-1774.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-18c : Fortegnelse over Kolonisterne 1759-1774.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-18d : Fortegnelse over Kolonisterne 1759-1774.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-18e : Fortegnelse over Kolonisterne 1759-1774.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-18f : Fortegnelse over Kolonisterne 1759-1774.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-19a : Forskellige dokumenter 1757-1773.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-19b : Forskellige dokumenter 1757-1773.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-19c : Forskellige dokumenter 1757-1773.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-19d : Forskellige dokumenter 1757-1773.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-19e : Forskellige dokumenter 1757-1773.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-20a Forskellige dokumenter 1759-1773 II.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-20b : Forskellige dokumenter 1759-1773 II.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-20c : Forskellige dokumenter 1759-1773 II.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-20d : Forskellige dokumenter 1759-1773 II.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-20e : Forskellige dokumenter 1759-1773 II.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 2-1a : 1776-1792 Forskellige dokumenter sagligt ordnede

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 2-1b : 1776-1792 Forskellige dokumenter sagligt ordnede

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 2-1c : 1776-1792 Forskellige dokumenter sagligt ordnede

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-11a : 1762-1787 Skifteprotokol for Alhedens kolonier i samtlige herreder

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-11b : 1762-1787 Skifteprotokol for Alhedens kolonier i samtlige herreder

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-11c : 1762-1787 Skifteprotokol for Alhedens kolonier i samtlige herreder

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-11d : 1762-1787 Skifteprotokol for Alhedens kolonier i samtlige herreder

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-12a : 1762-1784 Skifteforretninger med bilag.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-12b : 1762-1784 Skifteforretninger med bilag.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-12c : 1762-1784 Skifteforretninger med bilag.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-12d : 1762-1784 Skifteforretninger med bilag.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-12e : 1762-1784 Skifteforretninger med bilag.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-12f : 1762-1784 Skifteforretninger med bilag.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-13a : 1790-1835 Skifteprotokol for Alhedens kolonier oprindelig kun i Lysgård og Hids herreder, senere også i Fjends herred.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-13b : 1790-1835 Skifteprotokol for Alhedens kolonier oprindelig kun i Lysgård og Hids herreder, senere også i Fjends herred.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-13c : 1790-1835 Skifteprotokol for Alhedens kolonier oprindelig kun i Lysgård og Hids herreder, senere også i Fjends herred.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-14a : 1836-1850 Skifteprotokol for Alhedens kolonier i Viborg amt, d.v.s. Fjends, Lysgård og Hids herreder

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-14b : 1836-1850 Skifteprotokol for Alhedens kolonier i Viborg amt, d.v.s. Fjends, Lysgård og Hids herreder

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-16 : 1826-1850 Overformynderiprotokol

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-17a : 1795-1847 Forskellige dokumenter skifte- og overformynderivæsenet vedk.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-17b : 1795-1847 Forskellige dokumenter skifte- og overformynderivæsenet vedk.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-17c : 1795-1847 Forskellige dokumenter skifte- og overformynderivæsenet vedk.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-18 : 1742-1783 Pas og skudsmål, frihedspas, rejsepas og tilladelser til midlertidig at forlade et gods.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-19 : 1826-1924 Forskellige dokumenter og breve.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-5a : 1763-1764 Tyske fæstebreve og reversfæstebreve.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-5b : 1763-1764 Tyske fæstebreve og reversfæstebreve.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-5c : 1763-1764 Tyske fæstebreve og reversfæstebreve.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-5d : 1763-1764 Tyske fæstebreve og reversfæstebreve.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-6a : Kolonister, som i 1765 begærede afsked og rejste til Rusland

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-6b : Kolonister, som i 1765 begærede afsked og rejste til Rusland

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-6c : Kolonister, som i 1765 begærede afsked og rejste til Rusland

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-7a : 1764-1765 Danske fæstebreve og reversfæstebreve.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-7b : 1764-1765 Danske fæstebreve og reversfæstebreve.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-8a : 1810-1848 Fæsteprotokoller

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-8A : 1848-1853 Fæsteprotokoller

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-8b : 1810-1848 Fæsteprotokoller

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-8c : 1810-1848 Fæsteprotokoller

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-9a : 1801-1855 Fæstebreve og andre adkomster på fast ejendom.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-9b : 1801-1855 Fæstebreve og andre adkomster på fast ejendom.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-9c : 1801-1855 Fæstebreve og andre adkomster på fast ejendom.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-9d : 1801-1855 Fæstebreve og andre adkomster på fast ejendom.

Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-9e : 1801-1855 Fæstebreve og andre adkomster på fast ejendom.

Hedensted og Store Dalby Sognes Historie Jacobsen, Jacob.

Hejninge-Slægten : en Sjællandsk Bondefamilie fra Hejninge ved Slagelse. Hjort, F.

Helsingør Kommunes Højere Almenskole 1883-1933 Müller, Hakon.

Helsingør Sommerteater - direktion Erik Lassen.

Helsingør Stifts kirkebøger.

Heraldik og historie. Prange, Knud.

Herlovianeren, dr. med H. T. Gartner. Adsersen, H.

Herlufsholm birks tingbog 1616-19

Herlufsholm birks tingbog 1630-33

Herlufsholm Stiftelses arkiv - Registratur

Herlufsholm Stiftelses arkiv - Registratur

Herning 1827-1927 samt Rind Sogn. Nielsen, Oluf.

Herning fra 1852-1888 Valeur, W. T.

Herning Sogn og Plads, før og nu. Frølund, L. Ch. Th.

Herredsbogen : Jylland. Gravlund, Thorkild.

Herredsbogen : Sjælland. Gravlund, Thorkild.

Herredsbogen : Sønderjylland og Øerne. Gravlund, Thorkild.

Herredsfogderiarkiver fra Nordslesvig 1868-89 : med tillæg Herredsrådsarkiver 1861-91. Schultz Hansen, Hans

Herredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting Færch, Ole,

Herredsinddelingen i Danmark. Marstrand, Vilhelm.

Herregårde i Koldingegnen. Nielsen, O.

Herregårdsliv 1, Elever og forvalter

Herregårdsliv 2, Karle, piger og daglejere Beretninger fra århundredskiftet

Herregårdsliv 3, Stald- og havefolk Beretninger fra århundredskiftet

Herregårdsliv 4, Skovfolk og skytte Beretninger fra århundredskiftet

Herregårdsliv 5. Godsinspektør og forvalter

Herregårdsliv 6. Tjenerskabet.

Hertug Hans den Yngre af Sønderborg. Raben. J.

Hertugdømmet Slesvig. 1. bind. Trap, J. P.

Hertugdømmet Slesvig. 2. bind. Trap, J. P.

Hertugdømmet Slesvig. III. Kortbilag. Trap, J. P.

Hillerslev og Østerhæsinge Sogne med Arreskov og Gjelskov i ældre og nyere Tid Søkilde, Niels Rasmussen.

Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere. Færch, Ole,

Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere. Færch, Ole,

Historie - Jyske Samlinger 1970, 9 rk. nr. 1. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1973, 10 rk. nr. 3. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1973, 10 rk. nr. 4. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1974, 10 rk. nr. 4. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1974, 11 rk. nr. 1. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1975, 11 rk. nr. 2. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1975, 11 rk. nr. 3. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1976, 11 rk. nr. 4. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1977, 12 rk. nr. 1-2. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1978, 12 rk. nr. 3-4. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1979, 13 rk. nr. 1-2. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1980, 13 rk. nr. 3. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1981, 13 rk. nr. 4. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1981, 14 rk. nr. 1. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1982, 14. rk. nr. 2. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1982, 14. rk. nr. 3. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1983, 14. rk. nr. 4. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1983, 15. rk. nr. 1. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1984, 15. rk. nr. 2. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1984, 15. rk. nr. 3. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1985, 15. rk. nr. 4. Jyske samlinger historie

Historie - Jyske Samlinger 1985, 16.rk. 1.bd. Jyske samlinger historie Gejl, Ib.

Historie 2002, 1

Historie 2002, 2.

Historie 2003, 1.

Historie 2004, 1.

Historie 2004, 2.

Historie til salg, 1998 : Fra foreninger, selskaber, arkiver, biblioteker, museer m.fl.

Historiefortælling fra Væggerløse sogn 1687-1730 Sanders, Kirsten

Historien i avisen. 1657-1728.

Historien i avisen. 1729-1794.

Historien i avisen. 1795-1819.

Historien om Jes Jessen og Brandt'erne paa Langeland. Graae, Frederik.

Historieskriveren Arild Hvitfeldt, Danmarks Riges Kansler og Raad, Skoleherre for Herlufsholm. Rørdam, Holger Fr.

Historikeren Vedel Simonsen : En literærhistorisk-biografisk Skildring. Andersen, Anton.

Historikeren Vedel Simonsen til Elvedgård 1780-1858 Jacobsen, Hans Henrik,

Historisk Aarbog for Mors, 1919.

Historisk Aarbog for Mors, 1920, II.

Historisk Aarbog for Mors, 1921.

Historisk Aarbog for Mors, 1922.

Historisk Aarbog for Mors, 1923.

Historisk Aarbog for Mors, 1924.

Historisk Aarbog for Mors, 1925.

Historisk Aarbog for Mors, 1926.

Historisk Aarbog for Mors, 1927.

Historisk Aarbog for Mors, 1928.

Historisk Aarbog for Mors, 1929.

Historisk Aarbog for Mors, 1930.

Historisk Aarbog for Mors, 1931.

Historisk Aarbog for Mors, 1932.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1906.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1908.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1909.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1910.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1911.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1912.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1913.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1914.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1915.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1916.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1917.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1918.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1930-1934.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1938.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1939.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1940.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1941.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1942.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1943.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1944.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1945.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1946.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1947.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1948.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1949.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1950.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1951.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1952.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1953.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1954.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1955.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1956.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1957.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1958.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1959.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1960.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1961.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1962.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1963.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1964.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1965.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1966.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1967.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1968.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1969.

Historisk Årbog for Thy og Mors, 1970.

Historisk Årbog for Thy og Mors, 1971.

Historisk Årbog for Thy og Mors, 1972.

Historisk Årbog for Thy og Mors, 1973.

Historisk Årbog for Thy og Mors, 1974 : Bidrag til Thisted købstads historie 1524—1974.

Historisk Årbog for Thy og Mors, 1975.

Historisk Årbog for Thy og Mors, 1976.

Historisk Årbog for Thy og Mors, 1978.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1994.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1995.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1996.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1997.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1998.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1999.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2000.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2001.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2002.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2003.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2004.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2005.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2006.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2007.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2008.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2009.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2010.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2011.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2012.

Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred, 1980.

Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred, 1981.

Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred, 1982.

Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred, 1983.

Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred, 1984.

Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred, 1985.

Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred, 1986.

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred, 1979.

Historisk kartografi Ib Kejlbo

Historisk Samfund for Præstø Amt : Register til årbøgerne 1912-2002. Koch, Carsten.

Historisk Samfund for Præstø Amt [1947-1952] : Ny Række . Bind III.

Historisk Samfund for Præstø Amt [1953-1956] : Ny Række . Bind 4.

Historisk Samfund for Præstø Amt 1939-1942 : Ny Række . Bind I.

Historisk Samfund for Præstø Amt 1943-1946 : Ny Række . Bind II.

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1939

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1940

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1941

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1945

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1946

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1949

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1951

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1952

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1955

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1956

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1957

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1958

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1959

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1960

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1961

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1962

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1963

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1964

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1965

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1966

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1967

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1968

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1969-1970

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1971-1972

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1973-1974

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1975

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1976

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1977

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1978-79

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1979-80

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1980-81

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1982

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1983

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1984

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1985

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1986

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1987

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1988

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1989

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1990

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1991

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1992

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1993

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1994

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1995

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1996

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1997

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1998

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1999

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2000

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2001

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2002

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2003

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2004

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2005

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2006

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2007

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2008

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2009

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2010

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2011

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2012

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2013

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2014

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2015

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2016

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2017

Historisk-topografisk Beskrivelse af Hørmested og Lendum Sogne i Hjørring Amt. Gaardboe, Anton.

Historisk-topografisk Beskrivelse over Møen Jensen, J.

Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Nielsen, Oluf,

Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder Nielsen, O.

Historisk-topografiske Optegnelser om Hallund Sogn efter C. Klitgaards Manuskript. Christensen, P.

Historisk-topographiske Efterretninger om Arts-Herred. Algreen-Ussing, Frederik.

Historiske Bidrag om Bogense. Møller, Idon.

Historiske Efterretninger om Gørding Herred : første Afdeling : det nuværende Gørding Herred. Nielsen, Oluf,

Historiske Efterretninger om Holsted Sogn (Malt Herred) samt Træk fra Nutiden. Frederiksen, Jens Chr.

Historiske Efterretninger om Lönborg og Egvad Sogne Fløe, Palle.

Historiske Efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). Nielsen, O.

Historiske Efterretninger om Nørre-Horne Herred (Ringkjøbing Amt) Fløe, Palle.

Historiske Efterretninger om Slavs Herred (Ribe Amt) Nielsen, Oluf.

Historiske efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe amt) Nielsen, Oluf,

Historiske efterretninger Skadst Herred (Ribe Amt). Nielsen, Oluf,

Historiske fortællinger om Skeby og Otterup sogne : og til dels deres nærmeste omegn, især i ældre tid Lose, E. V.

Historiske meddelelser om København - 1969.

Historiske meddelelser om København - 1970.

Historiske meddelelser om København - 1974.

Historiske meddelelser om København - 1980.

Historiske meddelelser om København - 1981.

Historiske meddelelser om København - 1983.

Historiske meddelelser om København - 1984.

Historiske meddelelser om København - 1985.

Historiske meddelelser om København - 1986.

Historiske meddelelser om København - 1987.

Historiske meddelelser om København - 1988.

Historiske meddelelser om København - 1989.

Historiske meddelelser om København - 1990.

Historiske meddelelser om København - 1991.

Historiske meddelelser om København - 1992.

Historiske meddelelser om København - 1993. København, kvinder og kærlighed

Historiske meddelelser om København - 1994.

Historiske meddelelser om København - 1995. Med register 1992-1995

Historiske meddelelser om København - 1997.

Historiske meddelelser om København - 1998.

Historiske meddelelser om København - 2000. Register 1997-2000.

Historiske meddelelser om København - 2002.

Historiske meddelelser om København 4. Række, 1. bind, hæfte 1-2

Historiske meddelelser om København, 2. Række, V. bind, hæfte 1-2 : udgivne af Københavns kommunalbestyrelse.

Historiske meddelelser om København. Index 1907-1991. Alfabetisk titelregister. Hansen, Kirsten Stahnke

Historiske meddelelser om Staden København og dens Borgere, 3. Række, I. Bind.

Historiske meddelelser om Staden København og dens Borgere, 3. Række, II. Bind: udgivne af Københavns kommunalbestyrelse.

Historiske meddelelser om Staden København og dens Borgere, 3. Række, III. Bind: udgivne af Københavns kommunalbestyrelse.

Historiske meddelelser om Staden København og dens Borgere, 3. Række, IV. Bind

Historiske meddelelser om Staden København og dens Borgere, 3. Række, V. Bind: udgivne af Københavns kommunalbestyrelse.

Historiske meddelelser om Staden København og dens Borgere, 3. Række, VI. Bind

Historiske og genealogiske Optegnelser fra Randrup Gods, specielt Vinkel Sogn. Andersen, Rasmus.

Historiske og kulturhistoriske Efterretninger om Samsø Poulsen, Fredrik.

Historiske og statistiske Oplysninger om Øen Thurø Michelsen, T. M.

Historiske og topografiske Efterretninger om Thorning Sogn indtil ca. 1800 : en Hjemstavnsbog Ravnholt, A.

Historiske og topografiske Oplysninger om Guldhornsfundene ved Gallehus Lauridsen, P.,

Historiske Oplysninger om Brylle Sogn. Møller, John M.

Historiske Oplysninger om Enestegaarden Ernebjerg i Ubberud Sogn. Hjort, F.

Historiske Oplysninger om Kjærum Sogn. Møller, John M.

Historiske Oplysninger om Slaugs Herred. Møller, John M.

Historiske Oplysninger om Tommerup Sogn. Hjort, Frederik.

Historiske Oplysninger om Verninge Sogn Møller, John M.

Historiske Oplysninger om Vissenbjerg Sogn og Birk. Hjort, Frederik.

Historiske Optegnelser fra Rørby Sogn. Ernstsen, H. P.

Historiske Optegnelser om Ledøje-Smørum Sogne fra Oldtiden til den nyere Tid. Jørgensen, J. P.

Historiske Optegnelser om Veile Kjøbstad samt Veiviser og Adressebog for 1869. Christensen, Jac.

Historiske Strejftog i Kolding og Omegn : en Hjemstavnsbog. Eliassen, P.

Hjørlunde Sogns Historie. Carstensen, E.

Hobro nyere Historie : Bidrag til dens Belysning omkring Aarene 1870-1890. Vasegaard, Søren

Hofraad David Amsel Meyers Levnet. Nathanson, Mendel Levin.

Hofviolon kgl. Kapelmusikus Lars Friis og hans Slægt : Blade af en sønderjydsk Spillemands Levnedsløb. Friis, Niels.

Holckenhavn. Mackeprang, M.

Holger Gabrielsen - skrevet af hans venner /

Holstebro, en historisk, topografisk og statistisk Købstadsbeskrivelse. Frølund, L. Ch. Th.

Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer Søkilde, Niels Rasmussen.

Horne (Vester) Herred og Kjærgaards Birk, matriklen 1661

Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie Fabricius, O.

Hotelværter og Restauratører - Bind 1

Hovedgård og bondegård: Studier over stordriftens udvikling i Danmark i tiden 1525-1774 Olsen, Gunnar.

Hovedlinier i Nordens historie / nr. 1. De nordiske lande bliver til - Tiden før 1523.

Hoveriet på Egeskovgård : gårdmandshoveriet indtil hoveriafløsningen i det 19. årh. Jansen, Lotte,

Hoveriet på Ringsted Kloster 1570-1620. Rise Hansen, C.

Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1858, 2. Aargang.

Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1859, 3. Aargang.

Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1860, 4. Aargang.

Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1861, 5. Aargang.

Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1862, 6. Aargang.

Høiesteretstidende 1873.

Høiesteretstidende 1881-82

Høiesteretstidende 1896.

Højesteretsdommen over Peter de Hemmer Gudme Svane, O. Bondo

Højesteretstidende - Udgave af Højsterets Protokolsekretærer - Højesteretsaaret 1952. 96. Aargang.

Højesteretstidende 1903.

Hørning Sogns Historie. Mariager, Rasmus.

Hørsholms Historie, fra 1305 til 1875. Christensen, C.

Hundrede år på havene : Det Forenede Dampskibs-Selskab Graae

Huse i Hals / Bind II

Huse i Hals / Bind III

Huse og gårde med udgangspunkt i Gummerup, Bind 1. Riis, Jens Møller

Huse og gårde med udgangspunkt i Gummerup, Bind 2. Riis, Jens Møller

Huse og gårde samt folk i Eskør. Bind 1. Riis, Jens Møller

Huse og gårde samt folk i Eskør. Bind 2. Riis, Jens Møller

Huset Glücksborg i 150 år - andet bind 1825 - 6. juli - 1975. Bramsen, Bo.

Huset Glücksborg i 150 år - første bind - 1825 - 6. juli - 1975. Bramsen, Bo.

Husmoderen 1974. 57. årgang.

Hvad de lolland-falsterske kirkebøger fortæller om svenskernes indfald 1658-60. Særtryk Jørgensen, Svend.

Hvad præsten skrev - i kirkebogen. Kirkebøger og deres brug. Ørberg, Paul G..

Hvem er hvem i dansk søfart : Kongeriget Danmarks handelsflåde - administration, institutioner, organisationer og mænd. Nielsen, Ove.

Hvem forsker hvad 1972.

Hvem forsker hvad 1973.

Hvem forsker hvad 1974.

Hvem forsker hvad 1975.

Hvem forsker hvad 1977.

Hvem forsker hvad 1978 efterår.

Hvem forsker hvad 1978-1.

Hvem forsker hvad 1982.

Hvem forsker hvad 1983.

Hvem forsker hvad 1984.

Hvem forsker hvad 1985.

Hvem forsker hvad 1986.

Hvem forsker hvad 1987.

Hvem forsker hvad 1988.

Hvem forsker hvad 1989.

Hvem forsker hvad 1990.

Hvem forsker hvad 1991.

Hvem forsker hvad 1992.

Hvem forsker hvad 1993.

Hvem forsker hvad 1994.

Hvem forsker hvad 1995.

Hvem forsker hvad 1996.

Hvem forsker hvad 1997.

Hvem forsker hvad 1998.

Hvem forsker hvad 1999.

Hvem forsker hvad 2000.

Hvem forsker hvad 2001.

Hvem forsker hvad 2002.

Hvem forsker hvad 2003.

Hvem forsker hvad 2004.

Hvem forsker hvad 2005.

Hvem forsker hvad 2006.

Hvem forsker hvad 2007.

Hvem forsker hvad 2008.

Hvem forsker hvad 2009.

Hvem forsker hvad 2010.

Hvem forsker hvad. 1969, 1970, 1971

Hvetbo Herred : 1. Del. Klitgaard, Carl.

Hvetbo Herred : 2. Del. Klitgaard, Carl.

Hvidovre sogns kirkebog 1747-1777

Hvidovre sogns kirkebog 1778-1799 /

I rigsarkivets tjeneste : nogle erindringsblade fra årene 1934-62 Jørgensen, Harald,

I. A. Hansen. Biografisk Skizze. Pry, Paul.

Iagttagelse af Jordskælv.

Ide Pedersdatter Falk till Gladsax : Ett bidrag till den nordiska senmedeltidens kultur- och personhistoria. Wallin, Curt.

Ignatz Breum : en Odense-købmands liv og virke. Isaksen, Birger.

Indbydelsesskrift til de aarlige offentlige Prøver i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1871 : Skoleefterretninger for Skoleaaret 1870-71. Povelsen, S.

Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Roeskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1866. Skoleefterretninger for 1865-66. Povelsen, S.

Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1870. Skoleefterretninger for 1869-70. Povelsen, S.

Indgangsnøgle til Erh. Qvistgaard's Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie Vilstrup, Helge

Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 1946-1965. Hans H. Worsøe.

Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 1966-1972. Hans H. Worsøe.

Ingemanns Jordefærd : Taler, Digte og Bladartikler

Ingemanns og Grundtvigs første Kærlighed, Marie Blicher. Glahn, Hans Egede.

Ingeniøren og Fysikeren Ludvig August Colding : Mindeskrift i Anledning af Den Polytekniske Læreanstalts Hundredårsfest. Marstrand, Vilhelm.

Ingeniørkorpset arkiv - bind 1 / Fortifikationsetaternes Arkiv 1697-1763. Ingeniørkorpsets Arkiv 1763-1848. Larsen, S. A.

Ingeniørkorpset arkiv - bind 2 / 1849-1932

Inger Jacobsdatter Friis i Norge. Skov, Flemming Kobberøe

Instruks for Rigsarkivets Tjænestemænd

Inventariebog for Edelgave Gods 1/9 1902

Is-Peder - Kaptajn Vilhelm M. Pedersens Erindringer Pedersen, Vilhelm M.

J. B. S. Estrup og Skaføgård : J. B. S. Estrups første år på Skaføgård belyst gennem et udvalg af dokumenter. Jespersen, Knud J. V.

J. Chr. Hedegaard's Reise fra Kiøbenhavn til Weile Anno 1796. Hedegaard, J. Chr.

Jacob Ulfelds jordebog på Ulfeldsholm, Selsø og Bavelse 1588 : med benyttelse af Hans H. Fussings efterladte manuskript

Jakob Sunesön af Møn : et mindeskrift og nogle undersøgelser. Bojsen, F.

Japan sejleren - en sømandshistorie Pedersen, John V.

Jean Jacob Claessen : blade af Helsingørs erhvervslivs historie. Klem, Knud.

Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 17 - 1996.

Jeg gav aldrig op. Christophersen, Gerda.

Jeg saa det ske! Øjenvidner til Danmarks historie fra blodbadet i Stockholm til stormen paa Dybbøl Ørberg, Paul G.

Jens Bang, Kjøbmand i Aalborg 1605-1644. Wulff, D. H.

Jens Christian Hostrup : Hans Liv og Gerning. Hostrup, Helge.

Jens Foss, prof.phil. og smed - 1674-1757: Carøe, K.

Jens Hansen 1756-1831, hans fader, hans søskende samt efterkommere efter hans søn Christian Hendrik Hansen, linie C. Bernhoft, Henning.

Jens Hansen På Bjerget i Vestermarie. Skovgaard, Louise.

Jens Hornsylds Jordefærd den 31te October 1840.

Jens Iørgensen og Karen Kirstine Møller : til Katholm og Tyrregaarden i Følle, deres Forfædre og Efterkommere / Jørgensen, Otto Holger,

Jens Julius (Jules) Hansen, Nordslesvigs Talsmand. Müller, Hakon.

Jens Sørensen og Maren Nielsdatter : Haandbog til Brug ved slægtshistoriske Undersøgelser ved Jydske Arkiv Hofman-Bang, Ove Malling.

Jep Jepsen Seest og hans Slægt. Carøe, Kristian.

Jerne : en kortfattet Skildring af Sognet og Kirkebyen. Petersen, C. A.

Jerslev gennem 100 år

Johan Haae. Taler ved hans Jordefærd den 24de August 1857.

Johannes Clausen : Grænsepræsten. Carlsen, J. Kj.

Johannes Clausen. Lauritsen, P.

Johannes Ravnskjærs aner i Vilstrup sogn og deres efterkommere 1598-1844. Ravnskjær, Anne.

Jordebog for Nyborg Købstad : 1ste Del. Staggemeier, Otto.

Jordebog for Nyborg Købstad : 2den Del. Historiske Efterretninger. Staggemeier, Otto.

Jordebog for Odense Kjøbstad : Indrettet Anno 1884-87.

Jordebog for Viborg Kjøbstad.

Jordebøger over Gods i Vordingborg Amt / Jorde-Bog over Høfdingshuus Gaard og Gods paa Wordingborg Amt etc.

Journalregister 1851. Maribo Amt.

Journalregister 1851. Maribo Amt.

Journalregister 1852. Maribo Amt.

Journalregister 1852. Maribo Amt.

Journalregister 1853. Maribo Amt.

Journalregister 1853. Maribo Amt.

Journalregister 1854. Maribo Amt.

Journalregister 1855. Maribo Amt.

Journalregister 1856. Maribo Amt.

Journalregister 1857. Maribo Amt.

Journalregister 1858. Maribo Amt.

Journalregister 1859. Maribo Amt.

Journalregister 1860. Maribo Amt.

Journalregister 1861. Maribo Amt.

Journalregister 1862. Maribo Amt.

Journalregister 1863. Maribo Amt.

Journalregister 1864. Maribo Amt.

Journalregister 1865. Maribo Amt.

Journalregister 1866. Maribo Amt.

Journalregister 1867. Maribo Amt.

Journalregister 1868. Maribo Amt.

Journalregister 1868. Maribo Amt.

Journalregister 1869. Maribo Amt.

Journalregister 1869. Maribo Amt.

Journalregister 1870. Maribo Amt.

Journalregister 1870. Maribo Amt.

Journalregister 1871. Maribo Amt.

Journalregister 1871. Maribo Amt.

Journalregister 1872. Maribo Amt.

Journalregister 1872. Maribo Amt.

Journalregister 1873. Maribo Amt.

Journalregister 1873. Maribo Amt.

Journalregister 1874. Maribo Amt.

Journalregister 1874. Maribo Amt.

Journalregister 1875. Maribo Amt.

Journalregister 1875. Maribo Amt.

Jørgen Balthasar Dalhoff : Et Liv i Arbejde : Efter hans egne Breve og optegnelser. Dalhoff, N.

Jørgen Christensen : en lægekyndig fynsk Bonde fra det 18de Århundrede Carøe, K.

Jubelfesten den 23. October 1889 for Studenterne fra 1839.

Jubelfesten den 26. October 1887 for Studenterne fra 1837.

Jul for Morsingboere 1956

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1987

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1988

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1989

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1990

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1991

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1992

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1993

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1994

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1995

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1997

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1998

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1999

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2000

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2001

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2002

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2003

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2004

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2005

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2006

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2007

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2008

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2009

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2010

Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2011

Jul på Mors 1963

Jul på Mors 1964

Jul på Mors 1965

Jul på Mors 1966

Jul på Mors 1967

Jul på Mors 1968

Jul på Mors 1969

Jul på Mors 1970

Jul på Mors 1971

Jul på Mors 1972

Jul på Mors 1973

Jul på Mors 1974

Jul på Mors 1975

Jul på Mors 1976

Jul på Mors 1977

Jul på Mors 1978

Jul på Mors 1979

Jul på Mors 1980

Jul på Mors 1981

Jul på Mors 1982

Jul på Mors 1983

Jul på Mors 1984

Jul på Mors 1985

Jul på Mors 1986

Jul paa Mors 1930

Jul paa Mors 1931

Jul paa Mors 1937

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Døde

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte A

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte B

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte C-D

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte E-F

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte G

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte H

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte I-J

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte K

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte L

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte M

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte N-O

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte P-Q

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte R

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte S

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte T, U, Y, Z, Ø

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte V, W

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Viede

Julius Friis-Hansen. Fibiger, A.

Julius Jensen og Hustrus Slægt. Hauch-Fausbøll, Th.

Juridisk og statsvidenskabelig Stat. Jensen, Otto.

Juridisk Stat. Richter, V.

Jurisdiktioner m.m. 1909 (Xerox fra postadressebogen).

Just Mathias Thiele i hans forhold til Kunstakademiet, Thorvaldsens Museum og Kobberstiksamlingen : biografiske notitser / Stein, Th.

Jyllands landforsvar fra 1901 til 1940 : en studie på langs af planlægningen samt en vurdering af denne planlægnings forhold til den politiske hensigt med forsvaret Hesselholt Clemmesen, Michael.

Jyske Byer og deres Mænd : I. Bind

Jyske Byer og deres Mænd : II. Bind

Jyske Byer og deres Mænd : III. Bind.

Jyske Byer og deres Mænd : IIII. Bind.

Jyske Byer og deres Mænd : IX. Bind.

Jyske Byer og deres Mænd : V. Bind

Jyske Byer og deres Mænd : VI. Bind

Jyske Byer og deres Mænd : VII. Bind.

Jyske Byer og deres Mænd : VIII. Bind

Jyske Byer og deres Mænd : XI. Bind

K.P. Petersens og L.Chr. Petersens - fhv. Hvidgarvere i Odense - Slægtsbog og Slægtstavler Petersen, L. Chr.,

Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772 : Aktstykker og Oplysninger. Første Bind

Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772 : Bind III / Aktstykker og Oplysninger.

Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772. Andet Bind : Aktstykker og Oplysninger.

Kammerherre Bernt Ankers Liv og Virksomhed 1746-1805 : Foredrag. Anker, C. J.

Kammerlakajen : Min oldefar Eduard Johannes Klein. Borg, Svend

Kamp og Fest : Fra vor Tid i Sønderborg før 1914 : Bind 2. Svensson, A.

Kampen om skolelovene af 1958 : en studie i interesseorganisationers politiske aktivitet. Bregnsbo, Henning.

Katalog over Genealogisk Samling.

Katalog over Karen Brahes Bibliothek i Landsarkivet for Fyn : Håndskriftsamlingen. Riising, Anne.

Kære Signe og Børge : Breve og erindringer fra et svundent århundrede. Anthon, Birgith Themberg.

Kerteminde. 1413 - 7. Decbr. - 1913. Krag, Kr.

Ketting Kirke og et Afsnit af Sognets ældre Historie. Raben. J.

KFUMs Seminarium 1919-1969 : Frederiksberg Seminarium : Hellerup Seminarium : Gentofte Studenterkursus Hansen, Frants.

Kgl. bygningsinspektoratsarkiver - afleveret til Landsarkivet for Sjælland m.m. med et tillæg omfattende enkelte slotsforvalterarkiver 1856-ca.1956.

Kgl. bygningsinspektoratsarkiver - afleveret til Landsarkivet for Sjælland m.m. med et tillæg omfattende enkelte slotsforvalterarkiver 1856-ca.1956.

"Kgl. danske Forstembedsmænd 1660-1790 : Bidrag til en ""Forstlig Stat""." Grandjean, Poul Bredo.

"Kgl. danske Forstembedsmænd før 1660 : samt Tillæg til Kgl. danske Forstembedsmænd 1660-1790. Bidrag til en ""Forstlig Stat""." Grandjean, Poul Bredo.

Kildeoversigten : en oversigt over afskrevne slægts- og lokalhistoriske kilder (folketællinger, kirkebøger, tingbøger, matrikler m.v.)

Kildeskriftselskabet i 100 [hundrede] år, 1877-1977 Selskabet til Udgivelse af Kilder til Dansk Historie.

Kiøbenhavns Aften-Post. Fredagen d. 4 Julii Aar 1777.

Kirkebogsregistrering / 3. udg. Bjerregaard, Niels.

Kirkebogsregistrering / 1. udg. Bjerregaard, Niels.

Kirkebogsstudier : Bidrag til dansk Befolkningsstatistik og Kulturhistorie i det 17. Aarhundrede. Bang, Gustav.

Kirkebogsuddrag fra Sjælland og Lolland-Falsters Bysogne samt nogle Landsogne Christonje, F. V.

Kirkebøger fra 1800-tallet : Det finder du i dem.

Kirkehistorie og historie : bibliografi over Bjørn Kornerups forfatterskab. Kornerup, Bjørn.

Kirkeregnskabsbøger for Sjælland m.m. - Registratur

Kirurg og Parykmager i Århus Ole Hansen Ravn og hans Efterkommere med Udeladelse af Kvindernes Descendenter. Familien Friis-Petersens Ahnebog. Friis-Petersen, H.

Kjæde-Ordenen. Medlemsprotokoller 1774-1874. / Udgivet i Anledning af Ordenens 175-Aars Dag. Fabritius, Albert.

Kjøbenhavns Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab / Hage, Joh. Phil.

Kjøbenhavns Belejring og Fyens Gjenerobring - Skildringer fra Carl Gustav Fejden 1658-59.

Kjøbenhavns Brandforsikring 1885-1931.

Kjøbenhavns Brandforsikrings billedsamling.

Kjøbenhavns Universitets Matrikel. Andet Bind. 1667-1740. Smith, S. Birket.

Kjøbenhavns Universitets Matrikel. Første bind. 1611-1667. Smith, S. Birket.

Kjøbenhavns Universitets Matrikel. Tredie Bind. 1740-1829. Smith, S. Birket.

Kjøge Byes Historie : samlet efter trykte og utrykte Kilder. Petersen, Anders.

Kladde til arkivregistratur for Adelersborg godsarkiv

Klæstruplund i Vokslev sogn. Færch, Ole,

Klinte sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845 Rasmussen, Steen,

Klinte sogns befolkning frem til 1787 Rasmussen, Steen,

Knabstrup Arkiver - Registratur.

Knud Fabricius 13. august 1875-30. juni 1967. Hjelholt, Holger.

Kolding fra middelalder til nutid : en historisk beskrivelse. Eliassen, P.

Koldinghus Rytterdistrikt : Personregister til fæstespecifikationer 1721 og 1751-55

Koloniernes centralbestyrelse

Kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m. v. : betænkning fra det af indenrigsministeren den 17. august 1978 nedsatte udvalg om kommunalt udvalgsstyre og magistratsstyre m. v..

Kommunalt udgiftspres og styringsmuligheder : betænkning fra det af Indenrigsministeren nedsatte udvalg om kommunalt udgiftspres og styringsmuligheder.

Kommunalt udgiftspres og styringsmuligheder : betænkning fra det af Indenrigsministeren nedsatte udvalg om kommunalt udgiftspres og styringsmuligheder.

Kommunearkiver - Allinge-Gudhjem + Allinge sygehus. Registratur.

Kommunearkiver - Fakse: registratur.

Kommunearkiver - Frederikssund : Kommuner sammenlagt til Frederikssund kommune i 1970

Kommunearkiver - Frederikssund : Kommuner sammenlagt til Frederikssund kommune i 1970

Kommunearkiver - Fuglebjerg. Registratur.

Kommunearkiver - Hillerød.

Kommunearkiver - Hørsholm kommune 1842-1940.

Kommunearkiver - modelregistratur og stikordsregister for kommunearkiver indtil 1970

Kommunearkiver : Asminderød - Grønholt Kommune Asminderød-Grønholt Kommune 1842-1970 : registratur.

Kommunearkiver : Kongsted, Ulse, Vester Egede 1842-1962, Rønnede 1962-1970, Øster Egede 1850-1962, Dalby-Tureby 1842-1962, Sønder Dalby 1962-1970 : 1970 sammenlagt til Rønnede kommune

Kommunearkiver : Lidemark, Bjæverskov, Vollerslev-Gørslev 1842-1966, Borup-Kimmerslev, Ejby-Nr. Dalby 1942-1970 : 1970 sammenlagt til Skovbo kommune : registratur

Kommunearkiver : registratur : Rorup-Glim 1842-1966, Osted-Allerslev 1842-1933, Osted Lejre 1933-1966, Herslev-Gevninge 1842-1970 : 1970 indgået i Lejre kommune

Kommunearkiver : Slagslunde-Ganløse, Stenløse-Veksø, 1842-1970 : 1970 sammenlagt til Stenløse kommune

Kommunearkiver Skibby : Kommuner sammenlagt til Skibby kommune i 1966 : Registratur.

Kommunearkiver, Halsted-Avnede, Landet-Ryde 1842-1966, Skovlænge-Gurreby 1843-1966, Søllested 1842-1966, Vesterborg 1842-1970 : 1970 indgået i Højreby Kommune : Registratur.

Kommunearkiver, Kalundborg

Kommunearkiver: Suiså Suså : kommuner sammenlagt til Suså kommune i 1970 : registratur.

Kommunearkiver. registratur.

Kommunearkiver. Hasle. Arkivregistratur.

Kommunearkiver. Hasle. Arkivregistratur.

Kommunearkiver. Haslev. Kommuner sammenlagt til Haslev kommune 1966/1970. Registratur.

Kommunearkiver. Høng. Kommuner sammenlagt til Høng kommune i 1966 . Registratur.

Kommunearkiver. Karlebo 1842 - 1970.

Kommunearkiver. Møn I. Møn Kommune - Registratur

Kommunearkiver. Møn II. Møn Kommune. Registratur.

Kommunearkiver. Møn III. Supplement og rettelser.

Kommunearkiver. Registratur : Fensmark-Rislev 1842-1966, Holme Olstrup 1913-1966, Toksværd 1842-1970. 1970 sammenlagt til Holmegård kommune.

Kommunearkiver. Ringsted : Registratur

Kommunearkiver. Rønne. Registratur.

Kommunearkiver. Sakskøbing : Registratur.

Kommunearkiver. Skævinge : Kommuner sammenlagt til Skævinge kommune i 1970.

Kommunearkiver. Stenlille Kommune.

Kommunearkiver. Tornved. Registratur.

Kommunearkiver. Vallensbæk kommune 1842-1985 : Registratur.

Kommunefortegnelse 1970.

Konfirmation og begravelse : betænkning afgivet af kirkeministeriets liturgiske kommission.

Konfirmation og begravelse : betænkning afgivet af kirkeministeriets liturgiske kommission.

Kong Frederik den Femtes Ungdom og Tronbestigelse : et historisk Omrids Thorsøe, Alex.

Kongeaaen eller Den gamle Grænse. Eliassen, P.

Kongehusarkivet fra kongerne Frederik VI´s Christian VIII´s og Frederik VII´s tid Helk, Vello.

Kongelig Dansk Hof- og Stats-Calender for Aar 1817.

Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1854

Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1857. Trap, J. P.

Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1858.

Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1860.

Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1861.

Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1863.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1864 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1865 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1866 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1867 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1868 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1869 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1870 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1871 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1872 : Statshaandbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1873 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1874 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1875 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1876 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1877 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1878 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1879 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1880 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1900 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark. Hennings, S.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1912 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark. Ravn, Aage.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1920 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark. (incl. Tillæg Indeholdende Oplysninger om De Sønderjyske Landsdele)

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1922 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1923 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark. Hennings, Paul.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1933 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark. Krieger, A.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1943.: Statshåndbog for Kongeriget Danmark. Bille-Hansen, A. C.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1953 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark. Falk-Jensen, Arild.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1963 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark. Fabritius, Albert.

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1993 Statshåndbog for Kongeriget Danmark. Holm, Niels Eilschou.

Kongelige Rescripter og Resolutioner, Love og Expeditioner, Geistligheden i Danmark vedkommende - Fjerde Bind 1852 og 1853. Ny Rækk.

Kongelige Rescripter og Resolutioner, Love og Expeditioner, Geistligheden i Danmark vedkommende - Sjette Bind 1856. Ny Række.

Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge, udtogsviis udg. i chronolog. Orden 1660-1813, 6 Deel, 2. Bind, 1777-1784

Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge, udtogsviis udg. i chronolog. Orden 1660-1813, 6 Deel, 9. Bind, 1797-1798 Fogtman, Laurids.

Kongens Retterting : register til herredagsdomme 1616-1650 Hertzum-Larsen, Holger.

Kongens told : toldarkiver og deres brug Ole Degn.

Kongens tro regimenter og hjemmeværn til lands Hoff

Kongeriget Danmarks praktiserende Sagførere Lind, Volmer.

Königlich Dänischer Hof- und Staatscalender (1854) : Staatshandbuch der dänischen Monarchie für das Jahr 1854.

Königlich Dänisher Hof- und Staats Calendar auf das Jahr 1802 Trap, J. P.

Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender auf das Jahr 1804. Brodhagen, P. H. C.

Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Schalt-Jahr 1812.

Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Kalender. (1776). Auf das 1776. Jahr Christi. Rohlfs, Matthias

Königlich-Dänischer Hof-og Staatskalender auf das Jahr 1798. Brodhagen, P. H. C.

Konkursordenen : betænkning I afgivet af det af justitsministeriet den 29. januar 1958 nedsatte konkurslovsudvalg.

Kontorchef Victor Sørensen's slægt : 1864 20. oktober 1934 / Hansen, E. Juel.

Kontreadmiral T. V. Gardes anetavle / Garde, H. F.

Koppel i Nyborg : 3 generationer, 149 år. Jacobsen, Carsten.

Kornerupslægten 1644-1982 Steen, Klaus.

Kortfattede Meddelelser om Reiseprædikanten for den indre Mision H. H. Sommer´s liv Sommer, H.H.

Kortfattet topografisk-personal Vejviser for Landet. Petersen, Anders.

Kortfattet topografisk-personal Vejviser for Landet. Petersen, Anders.

Kortlægning og historiske studier / Et værktøj? Bredsdorff, Peter.

København - Fra gader til sogne 1787-1890.

København : Sogne

København før og nu - og aldrig, bd. 1, Slotsholmen : En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne.

København før og nu - og aldrig, bd. 4, Nord for Strøget : En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne..

København før og nu - og aldrig, bd. 5, Kgs. Nytorv, Rosenborg og Nyboder : En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne.

Københavns amts landsbynavne : en oversigt Kristensen, Marius,

Københavns Fængsler i 100 år Carlé, Erik.

Københavns gamle Kirker. Hermansen, Victor.

Københavns hospitalsvæsen 1863-1963 Jensen, Sigurd.

Københavns Overpræsidium - Navnebog Nr. 1, 1903-1907 / [ansøgninger om navneændringer]

Københavns Overpræsidium - Navnebog Nr. 2, 1907-1912 / [ansøgninger om navneændringer]

Københavns Overpræsidium - Navnebog Nr. 3, 1913-1918 / [ansøgninger om navneændringer]

Københavns Overpræsidium - Navnebog Nr. 4, 1918-1927 / [ansøgninger om navneændringer]

Københavns Slagterlaug 1451-1926. Hjorth-Nielsen, H.

Københavns Teknikum, Arkivregistratur

Københavnske distriktstoldkamre 1969-80 : Toldarkiver - 5. Arkivregistratur.

Københavnske dokumenter og breve : arkivudstillingen ved 800-års jubilæet

Københavnske fajancer fra 1700-tallet : Københavns Bymuseum 15. marts - 15. april 1974 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen.

Københavnske kirkebøger II.

Københavnske lavsarkiver.

Københavnske politi- og domsmyndigheder I.

Københavnske politi- og domsmyndigheder I.

Københavnske politi- og domsmyndigheder II. Diverse domstolsarkiver.

Københavnske politi- og domsmyndigheder II. Diverse domstolsarkiver.

Københavnske politi- og domsmyndigheder III. Tinglæsningsarkivalier.

Københavnske politi- og domsmyndigheder III. Tinglæsningsarkivalier.

Københavnske politi- og domsmyndigheder IV. Skifte-og overformynderiarkivalier.

Københavnske politi- og domsmyndigheder IV. Skifte-og overformynderiarkivalier.

Købmand W. E. B. Jensens og Hustrus Efterkommere : Med et Tillæg om deres forfædre og disses øvrige Efterslægt. Falk-Jensen, Arild.

Købmænd i 100 Aar : Elias B. Muus og Sukkergaarden i Odense. Heft, Tage.

Købmænd, Rådmænd, Toldere, Fogeder - og de sammenfiltrede slægter Rasmussen, Bjarne

Købstædernes almindelige Brandforsikring : Brandforsikringens Udvikling og Repræsentantskabets Virksomhed i Aarene 1871 - 1920

Køng Kirke / Brikker til et mønster om Køng Kirke og dens præster 1536 – 2012, Vol. 1 Riis, Jens Møller

Køng Kirke / Brikker til et mønster om Køng Kirke og dens præster 1536 – 2012, Vol. 2 Riis, Jens Møller

Kr. Erslev : 1852 - 28. December - 1922. Friis, Aage.

Krak Større gårde 1961

Krak´s Vejviser 1920, 1. Bind: Adressebog. Afdeling IV Personregister for Kjøbenhavn.

Kraks Blå Bog 1989, Register 1910-1988.

Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn : Festskrift i Anledning af Foreningens 150 Års Jubilæum. Andersen, Ernst,

Kriegstagebuch Der Abt. Ia des Befehlshabers der deutschen Truppen in Dänemark

Krigen 1864 og de faldnes Minde / Cohen, Vilhelm.

Krigen i Aarene 1848, 1849, 1850 og de faldnes minde / Cohen, A.D.

Krigsfanger i Ensted 1914-18

Krigsraad og Birkedommer Hedegaards Afskeds-Tale, holdt paa Rauneberg Birke-Ting Torsdagen d. 21 Decbr. 1769 Hedegaard, Christian Ditlef.

Kristen Hansen i Vejstrup. Skildringer af det fynske Aandslivs Historie. Udgivet væsentlig efter Kristen Hansens efterladte Haandskrift. Bennike, Valdemar.

Kristen Kold : Folkehøjskolens Banebryder : I. Vandre-Aar. Nygård, Frederik.

Kristen Kold : Folkehøjskolens Banebryder : II. Tyve Aars Højskolevirksomhed. Nygård, Frederik.

Kristen Mikkelsen Kold. En Levnetstegning. Linderberg, Fernando.

Kristiansfeld : historisk Fremstilling til Turistbrug. Eliassen, P.

Krogsbølle klanen. Rasmussen, Steen,

Krogsbølle sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845 Rasmussen, Steen,

Krogsbølle sogns befolkning 1637-65 Rasmussen, Steen,

Krogsbølle sogns befolkning 1845 - 1960 Rasmussen, Steen,

Krogsbølle sogns befolkning frem til 1787 Rasmussen, Steen,

Kronens gårde og bol i Vester Horne herred og Kærgaard birk 1562-1643 Hertzum-Larsen, Holger.

Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1535-1648. 1. bind : fra Reformationstiden til Nutiden. Laursen, L.

Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1535-1648. 1. bind : fra Reformationstiden til Nutiden. Laursen, L.

Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1535-1648. 1. bind : fra Reformationstiden til Nutiden. Laursen, L.

Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1535-1648. 1. bind : fra Reformationstiden til Nutiden. Laursen, L.

Kronologi. Nielsen, Herluf,

Kullturbilleder og Typer fra Nibes Glansperiode i Slutningen af det attende og Begyndelsen af det nittende Aarhundrede. Larsen, Dagmar.

Kvindeskikkelser og kvindeliv i Danmarks middelalder Jacobsen, Grethe,

Laasby Sogn gennem Tiderne : Gern Herred I. Kaae, Alfred.

Ladegårdsslægten Skovgaard, Louise.

Lahns Stiftelse gennem hundrede Aar 1804-1904. Hempel, S.

Lammefjorden : 3. april 1873 - 3. april 1973 / Grosen, Uffe.

Landbrugets Kaar i Baag Herred : Mindeblade paa Baag Herreds Landboforenings 75-aarige Fødselsdag Rosted, Kr.

Landgilde og udsæd på Sjælland i de store mageskifters tidsalder : Retrospektive studier i landbo- og bebyggelseshistorie

Landinspektørforeningen Gennem 50 Aar : 1875-1925.

Landlige Interiører i lollandsk Bondemaal. Munk, Kaj.

Landsarkivet for Fyn og hjælpemidlerne til dets benyttelse Riising, Anne.

Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse 1

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til dets benyttelse : en oversigt /

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til dets benyttelse : en oversigt /

Landsbyen Dons : en historisk fremstilling. Lindholm, Poul.

Landsbykommissionen delbetænkning 2 : Befolkning og offentlig service

Landsbykommissionen delbetænkning 3 : erhverv - maj 1981.

Landsbykommissionen delbetænkning 4 : privat service - maj 1981.

Landsbykommissionen delbetænkning 5 : kultur, planlægning og medindflydelse - maj 1981.

Landsbykommissionen delbetænkning 6 : bidrag til en landsbypolitik - august 1981.

Landsdommer Dockor Juris Gustav Ludvig Baden's vigtigste Levnetsomstændigheder. Baden, Gustav Ludvig.

Landstings- og kommissionsdomstolsarkiver

Landstings- og kommissionsdomstolsarkiver

Landvæsens- og overlandvæsenskommissionskendelser af almindelig interesse. Hæfte XVI : Landvæsenskommissionskendelser 1958-60. Overlandvæsenskommissionskendelser 1959-60. Hastrup, Erik.

Landvæsens- og overlandvæsenskommissionskendelser af almindelig interesse. Hæfte XVII. Landvæsenskommissionskendelser 1960-61. Overlandvæsenskommissionskendelser 1960-61. Hastrup, Erik.

Landvæsens- og overlandvæsenskommissionskendelser. Hæfte XV : Landvæsenskommissionskendelser 1958-59. Overlandvæsenskommissionskendelser 1958-59.

Landvæsens- og overlandvæsenskommissionskendelser. Hæfte XXI : Kendelser fra årene 1964-65. Hastrup, Erik.

Landvæsens- og overlandvæsenskommissionskendelser. Hæfte XXII : Kendelser fra årene 1965-66. Hastrup, Erik.

Landvæsens- og overlandvæsenskommissionskendelser. Hæfte XXIV : Kendelser for årene 1967-1968. Hastrup, Erik.

Landvæsens- og overlandvæsenskommissionskendelser. Hæfte XXV.: Kendelser fra årene 1968-69 Hastrup, Erik.

Landvik. Bind 2. Ætt og odel Tveite, Johan

Lars Clausen : Viser og Vers : Digte i Udvalg Skov, Olaf.

Lavrits Ulrik la Cour og Ellen Kirstine Poulsen / en lille pennetegning. Barfod, Frederik.

Lægdsrulleforkortelser

Lægdsrulleforkortelser

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller ca. 1830 - ca. 1930 afleveret af 1. og 2. udskrivningskreds.

Lægedomskilder i lokalsamfundet : 11 midtsjællandske helligkilder Strange Nielsen, A.

Lægen Frans Casper Djørup's Slægt Fasting, S. O.

Lær slægtsforskning. Alstrøm, Anna Louise.

Lærerne og Samfundet : Folkeskolens kendte Mænd og Kvinder : Jubilæumsskrift 1814-1914. Andet Bind. Poulsen, Carl

Lærerne og Samfundet : Folkeskolens kendte Mænd og Kvinder : Jubilæumsskrift 1814-1914. Fjerde Bind. Poulsen, Carl.

Lærerne og Samfundet : Folkeskolens kendte Mænd og Kvinder : Jubilæumsskrift 1814-1914. Første Bind. Poulsen, Carl

Lærerne og Samfundet : Folkeskolens kendte Mænd og Kvinder : Jubilæumsskrift 1814-1914. Tredie Bind. Poulsen, Carl.

Lærerstanden ved Aalborg Kathedralskole. Efter trykte og utrykte Kilder. Hundrup, F. E.

Lærerstanden ved de lærde Skoler i Nakskov, Nysted og Rønne. Hundrup, F. E.

Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i Ebeltoft, Grenaa, Hobro, Mariager og Skive, samt Stamtavle over Familien Ingerslev, af Overlærer F. E. Hundrup : Efterretninger om Randers lærde Skole 1875-76, af Skolens Rektor. Hundrup, F. E.

Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i Hjørring, Nykjøbing paa Mors, Skagen, Sæby og Thisted : Indbydelsesskrift til de offentlige Aars- og Afgangsprøver i Aalborg Kathedralskole. Hundrup, F. E.

Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i Korsør, Nestved, Nykjøbing i Odsherred, Præstø, Skelskør, Slangerup, Storehedinge og Stege. Hundrup, F. E.

Lærerstanden ved de nedlagte lærde Skoler i Kjøge, Holbek, Kallundborg og Ringsted. Hundrup, F. E.

Lærerstanden ved Helsingørs lærde Skole. Hundrup, F. E.

Lærerstanden ved Metropolitanskolen efter trykte og haandskrevne Kilder. Hundrup, F. E.

Lærerstanden ved Randers lærde Skole efter trykte og utrykte Kilder. Hundrup, F. E.

Lærerstanden ved Slagelse lærde Skole : Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Roeskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1861. Hundrup, F. E.

Lærerstanden ved Viborg Kathedralskole efter trykte og haandskrevne Kilder. Hundrup, F. E.

Læreruddannelsen og Jonstrup Statsseminarium i 190 år Schmidt, J. Boisen,

Lærestole og lærere ved Københavns Universitet 1537-1977 Slottved, Ejvind.

Ledøje Kirke før og nu : samt personhistoriske Optegnelser om Gejstligheden og Lærerstanden i Ledøje-Smørum Pastorat. Jørgensen, J. P.

Legatfamilien Aagaard fra Juelstrup Præstegaard. Grohshennig, Max.

"Legatfamilien Lange knyttet til Den Lange'ske Stiftelse i Roeskilde : Studier og Undersøgelser : Udg. af ""Den Langeske Stiftelse i Roeskilde""."

"Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruun's Legat, og for Magdalene Bartholine Bruun's Legat, og for Andreas og Bertha Weis's Legat, samt for Sophie Susanne Charlotte Købke's Familielegat, og for Oline Antonie Købke's Legat ""Fredhjem""." Swane, Hans Jørgen.

"Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruun's Legat, og for Magdalene Bartholine Bruun's Legat, og for Andreas og Bertha Weis's Legat, samt for Sophie Susanne Charlotte Købke's Familielegat, og for Oline Antonie Købke's Legat ""Fredhjem""." Swane, Hans Jørgen.

Legatstamtavle over Familien Hvidt. Grandjean, Poul Bredo.

Legatstifteren Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Brock, f. Bredals Slægt : Mands- og Kvindelinien. Schmidt, Peter Jakob.

Legatstifterinden Vilhelmine Severine Christensens Slægt gennem cirka 175 Aar. Jessen, L. P.

Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie. Stammbaum und Ahnentafel in ihrer geschichtlichen, sociologischen und naturwissenschaftlichen Bedeutung Lorenz, Ottokar

Lemming sogn / En historisk, geologisk og kulturgeografisk beskrivelse af Lemming sogn Winther, Tage.

Lengnicks Uddrag af Bremerholms Kirkes Ministerialbøger 1639-1813 Lengnick, J. C. L.

Lensbesidderen som amtmand : studier i administration af fynske grevskaber og baronier 1671-1849 Dombernowsky, Lotte.

Levin Marcus Hartvigs Efterkommere : Stamtavle over Slægten Hartvig. Hartvig, Michael.

Levnedsbeskrivelser af de ved Kjøbenhavns Universitets Firehundredaarsfest promoverede Doktorer og Licentiater meddelte af dem selv.

Levnetsoptegnelser af Iver Vind til Nørholm. Petersen, A.

"Lidt om ""de Vissenbjerg Røvere"" og ""de Tommerup Kjæltringe""." Hjort, F.

Lidt om Nørholm og dens Beboere 1790-1895 : små Optegnelser / Rosenørn-Teilmann, Ingeborg Kristiane.

Lidt om Peder Nielsen Gad, Herredsfoged i Bjeverskov Herred og Ridefoged paa Gisselfeld. Hjorth-Nielsen, H.

Lillie-Juulernes Slægtebog Thaulow, Th.

Litteratur om Vejle Amt Abitz, Oluf.

Litteraturfortegnelse 1980-85 : litteratur for slægtshistorisk interesserede : personalhistorie, lokalhistorie, arkivvæsen Musaeus, Ingvar.

Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser. Degn, Ole.

Livlæge Joachim Dietrich Brandis : Et Mindeskrift. Leth, Marinus.

Livserindringer : En jævn Kvindes Oplevelser gennem 70 Aar. Christensen, Anne.

Livserindringer : nedskrevne i Aarene 1878-80. Bauditz, Waldemar Gustav Otto.

Livserindringer 1813-1857. Arnesen-Kall, Benedicte.

Lokalhistorie - rigshistorie og andre artikler fra Fortid og Nutid /

Lokalhistorie fra Sydøstjylland / 2009

Lokalhistorie fra Sydøstjylland / 2010

Lokalhistorie fra Sydøstjylland / 2011

Lokalhistorie fra Sydøstjylland / 2012

Lokalhistorie fra Sydøstjylland / 2013

Lokalhistorie fra Sydøstjylland / 2014

Lokalhistorie fra Sydøstjylland / 2015

Lokalsamfunn og øvrighet i Norden ca. 1550-1750

Lokaltelefonbogen 1988 : Vordingborg-området

Lolland-Falsters degne og skoleholdere. Larsen. Alfred.

Lolland-Falsters navnebog indeholdende bondestandens tilnavne fra det 16. til det 19 aarhundrede : Med en indledning af Axel Olrik. Petersen, P.

Lolland-Falsterske kirkebøger.

Lollands Oldtidsminder. Haugner, C. C.

Lollandske retsbetjentarkiver indtil 1919 : Foreløbige arkivregistraturer.

Lollandske retsbetjentarkiver indtil 1919 : Foreløbige arkivregistraturer.

Louise Skovgaards egen slægt Skovgaard, Louise.

Lov om Indfødsrets Meddelelse 1936 : Lov nr. 107. 17. April 1936.

Lov om nogle forandrede Bestemmelser for Borger- og Almueskolevæsenet i Kjøbstæderne og paa Landet - Christiansborg Slot, den 8de Marts 1856.

Lov om Straffen for Løsgængeri og Betleri - Christiansborg Slot, den 3die Marts 1860.

Love og Forordninger samt Reskripter m.m. Supplement til den efter Indenrigsministeriets Foranstaltning udgivne Samling af Love og Anordninger af mere almindelig Interesse : Udg. til Brug for Studerende og i det praktiske Liv / 1. hæfte 1660-1682, 2. hæfte 1683-1784.

Love og Forordninger samt Reskripter m.m.: Supplement til den efter Indenrigsministeriets Foranstaltning udgivne Samling af Love og Anordninger af mere almindelig Interesse : Udg. til Brug for Studerende og i det praktiske Liv / 12. hæfte, 1886-1890.

Love og Forordninger samt Reskripter m.m.: Supplement til den efter Indenrigsministeriets Foranstaltning udgivne Samling af Love og Anordninger af mere almindelig Interesse : Udg. til Brug for Studerende og i det praktiske Liv / 15. hæfte 1894.

Love og Forordninger samt Reskripter m.m.: Supplement til den efter Indenrigsministeriets Foranstaltning udgivne Samling af Love og Anordninger af mere almindelig Interesse : Udg. til Brug for Studerende og i det praktiske Liv / 16. hæfte 1895.

Love og Forordninger samt Reskripter m.m.: Supplement til den efter Indenrigsministeriets Foranstaltning udgivne Samling af Love og Anordninger af mere almindelig Interesse : Udg. til Brug for Studerende og i det praktiske Liv / 17. hæfte 1896.

Love og Forordninger samt Reskripter m.m.: Supplement til den efter Indenrigsministeriets Foranstaltning udgivne Samling af Love og Anordninger af mere almindelig Interesse : Udg. til Brug for Studerende og i det praktiske Liv / 3die. Hæfte 1785-1813.

Love og Forordninger samt Reskripter m.m.: Supplement til den efter Indenrigsministeriets Foranstaltning udgivne Samling af Love og Anordninger af mere almindelig Interesse : Udg. til Brug for Studerende og i det praktiske Liv / 7. hæfte 1860-1864.

Løgismose i det syttende og attende Aarhundrede : Bidrag til Datidens Kulturhistorie. Jensen, A.

Løjtnant Voldbyes breve fra 1864

Løsrevne blade af livsminder. Rosenørn, Mathias Hans.

Løve Herreds Historie. Nedergaard, P. C.

Ludvig Helveg. Af hans Liv og hans Tid. Et Mindeskrift. Schrøder, Ludvig.

Ludvig Holberg og Tersløsegaard med ny Oplysning om hvoledes det er gaaet til at Holberg blev Baron. Bruun, Chr.

Ludvig Holberg paa Tersløsegaard. Andersen, Vilh.

Lumby sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845 Rasmussen, Steen,

Lumby sogns befolkning frem til 1787 Rasmussen, Steen,

Lunde Sogns Kirkebøger : Register 1792-1907 Christensen, Kaj

Lyngby kirkebog 1641-1699 : Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Lyngby-bogen - 1949. 3. bind, hefte 3.

Lyngby-bogen - 1963. 6. bind, hefte 1.

Lyngby-bogen - 1978.

Lys over Landsarkivets Bibliotek eller Månen over Bella - Udstilling.

Lysabild Kirke og Minder fra Sognet. Raben. J.

M. P. Bruuns dagbog 1856-74. Dybdal, Vagn.

Maabjærg Sogn før og nu. Frølund, L. Ch. Th.

Mademoiselle Delfosses' eller Ridder Baltazards Memoirer.

Mads Hansen, en Levnetstegning. Møller, Peder R.

Magasin fra Det Kongelige Bibliotek - 10 årg. nr. 1 - juni 1995.

Magasin fra Det Kongelige Bibliotek - 9 årg. nr. 4 - marts 1995.

Magdalene Lauridsens liv og virke : udgivet på hendes 100-års dag den 25. april 1973 af Elevforeningen Ankerhus Dam, Folmer.

Magister Jacob Jacobsen Wolf : rektor i Oslo 1584-1594 : hans 4 hustruer og nærmeste efterslekt Finne-Grønn, S. H.

Magister Salomon Gjør og hans efterkommere : Trykt som manuskript. Engelstad, Sigurd.

Magister-staten / 1951.

Mål og vægt. Rasmussen, Poul,

Malerlauget i Odense : En oversigt over dets Tilblivelse, Virksomhed og Historien gennem to Aarhundreder : Udgivet i Anledning af Laugets 200-Aars Jubilæum den 6 februar 1904. Porst, Jul. Fr.

Malte-Konrad Bruun : en biografisk Skildring / Birkedal-Barfod, F.

Manden der hentede Jorden : Bogen om Niels Frederiksen. Christiansen, Johannes,

Margrethe af Øleshøue Nielsen, N. P.

Margrethe Juuls efterslægt. Skovgaard, Louise.

Mariaforbundet 1905-1997 : en idé bliver til praksis Hilden, Adda.

Mariager Klosters og Bys Historie. Dahlerup, Hans.

Maribo Byråds forhandlinger 1. april 1963 til 31. marts 1964.

Maribo Byråds forhandlinger 1. april 1966 til 31. marts 1967.

Maribo Byråds forhandlinger 1. april 1969 til 31. marts 1970.

Maribo Historie, 1. Bd. Haugner, C. C.

Maribo Historie, 2. Bd. Haugner, C. C.

Maribo og Fejø Birker : Fuglse Herreds Nordre Del. Haugner, C. C.

Marie Grubbe : en biografisk Skitse / Fjelstrup, Aug.

Marie og Eiler Kølpin Petersens fædrene og mødrene Slægt. Kølpin Petersen, E.

Marineveteraner fra 1864 fortæller

Maritime Erindringer 1951-1965 Rønberg, Anker

Maritime erindringer gennem 34 år Preisler, Jan

Mark og skilling, kroner og øre : pengeenheder, priser og lønninger i Danmark i 350 år (1640-1989) Thestrup, Poul.

Materiale om Glæde Vendelboe, Egon

Matriklerne 1664 og 1688

Mænd og Kvinders Navne i Danmark gennem Tiderne. Steenstrup, Johannes.

Mærkelige danske Forbryderes Levnet. Petersen, N.

Med venlig hilsen fra tredivernes Middelfart. Petersen, Åge.

Meddelelse om Rektorerne paa Herlufsholm fra Skolens Stiftelse 1565 til 1878 : Wad, Gustav Ludvig.

Meddelelser af mit Liv / Abrahams, N. C. L.

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum : Udgivne i Hundredaaret for Thorvaldsens Hjemkomst til Danmark. Schultz, Sigurd.

Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm fra Skolens Stiftelse 1565 til 1875.

Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm. Andet Bind. Tilføjelser og Fortsættelse indtil 1886. Wad, Gustav Ludvig.

Meddelelser om Examinati Juris (Danske Jurister) 1824-1894. Richter, V.

Meddelelser om Faaborg Kjøbstad fra ældre og nyere Tid. Schrøder, Aug.

Meddelelser om Familier og Personer af Navnet Spandet. Spandet, P. J. N.

Meddelelser om Hyllested Sogn. Jacobsen, A.

Meddelelser om Slægten Jessen. Jessen, N. C. Th.

Meddelelser om Slægten Klauman. Hansen, Holger.

Meddelelser om Studenterne fra 1851. Den 25de Oktober 1876.

Meddelelser om Studenterne fra 1859 i Anledning af Mindefesten den 17. September 1909.

Meddelelser om Thygine Graae født Lund's Forfædre. Grandjean, Poul Bredo.

Medlemsfortegnelse for ingeniør-sammenslutningen - 1979.

Mejlby Sogns Historie / Bind I / Poulsen, S. A.

Mejlby Sogns Historie / Bind II Poulsen, S. A.

Mellem Krigene (1851-1864.) : Efterladte Optegnelser og Breve. Graae, G. Fr. A.

Menighedsrådene og deres arkiver Margit Mogensen

Menneskebeskyttelse eller Dyrebeskyttelse ? Ude, Johann

Mennesker paa min Vej : Minder fra de unge Dage. Clausen, Julius.

Menneskeskildring : Breve og Familiehistorie. Heiberg, K. A.

Mensalgodser - Arkivregistratur

Mester og svend : studier over københavnske tømrer- og murersvendes lønproblemer og sociale forhold 1756-1800 Rasmussen, Edit,

Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. Bind 1 : et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie / Gether, Knud.

Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. Bind 2 : et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie / Gether, Knud.

Middelalderlige håndskriftfragmenter : aftagne fragmenter : omslag om lensregnskaber Albrechtsen, Esben.

Middelfart Havn gennem 100 Aar : 1837-1937. Behrendt, Chr.

Mig og mine Jensen, Charlotte S.H..

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1787 - 1801 - 1834 - Statens Arkiver.

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1840 - 1845 - Statens Arkiver.

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1850 og 1855 - Statens Arkiver.

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1860 - Statens Arkiver.

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1870 - Statens Arkiver.

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1880 - Statens Arkiver.

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1916 - Statens Arkiver.

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1921 - Statens Arkiver.

Min elskede farmor. Borg, Nina.

Min Selvbiographie : med et Uddrag af en Dagbog fra en landoeconomisk Reise igjennem Tydskland, Frankrig og Schweits Dalgas, C.

Min Slægt fra Egeris. Steenbuch, Axel.

Min Slægtebog udgivet af Holger Petersen. Hauch-Fausbøl, Th.

Min Slægtsbog Rasmussen, Fred. Kr.

Minde om Peder Rasmussen og Bodil Christoffersen, Rødkulle Pedersen, Frode Bek

Minde-Tale i Anledning af Biskop Dr. Hansens Død. Ahrends, F.

Mindeblade fra Det kgl. Frederiks Hospital og Fødselsstiftelsen.

Mindeblade fra Fru Th. C. Elisabeth Helveg født Luun's Død og Jordefærd : Den 17 og 23 Mai 1873.

Mindeblade om Dr. med. H. P. B. Barfod´s 70 Aars Fødselsdag.

Mindeblade om Gerhard Faye : Amtmand og Digter.

Mindeblade over Digteren Mads Hansen, Ejer til Stærregaarden i Hundstrup Sogn.

Mindefest for Studenter-Aaret 1824. Den 23. October 1874.

Mindefest for Studenter-Aaret 1825. Den 17de October 1850.

Mindefest for Studenter-Aaret 1831. Den 15. October 1856.

Mindefest for Studenter-Aaret 1832. Den 16. October 1857.

Mindefest for Studenter-Aaret 1834. Den 12. October 1859.

Mindefest for Studenter-Aaret 1834. Den 21. October 1874.

Mindefest for Studenter-Aaret 1836. Den 23. October 1861.

Mindeord over Cancelliraad Alexander Heide ved hans Jordefærd den 9de Januar 1866.

Minder fra 1864 : Øjebliksbilleder. Bønnelycke, H. G.

Minder fra Agerskov Sogn Fausbøl, J.

Minder fra Asserballe sogn II. Raben. J.

Minder fra Asserballe sogn. Raben. J.

Minder fra Branderup Sogn og Roost. Fausbøl, J.

Minder fra det gamle Sønderborg. Raben. J.

Minder fra Erritsø Ussing, R. A.

Minder fra Haandværk og Industri. Berg, Rasmus.

Minder fra min Barndom og tidlige Ungdom. Abrahams, Arthur.

Minder fra min Studentertid. Abrahams, Arthur.

Minder fra mine Forældres Hus. Abrahams, Arthur.

Minder fra Nybøl Sogn. Raben. J.

Minder fra Sundeved og Felsted Sogn. Fausbøl, J.

Minder fra Tandslet Sogn. Raben. J.

Minder og Dagbogsblade fra 1848, 1849, 1850. Hansen, Rasmus.

Minder og Udsigter fra 40 Aars Skoleliv. Eskesen, Morten.

Minder om Frøken Alfriede Schmidt. Hansen, Christiane.

Minder om gamle Hjem og Slægter i Ods Herred. I. bind. Andersen, Lars.

Minder om gamle Hjem og Slægter i Ods Herred. II. bind. Andersen, Lars.

Minder om gamle Hjem og Slægter i Ods Herred. III. bind. Andersen, Lars.

Minder om gamle Hjem og Slægter i Ods Herred. IV. bind. Andersen, Lars.

Minder om gamle Hjem og Slægter i Ods Herred. V. bind. Andersen, Lars.

Minder om Valgmenighedspræst Frederik Nygård. Boisen, Poul.

Mindeskrift i Anledning af Ærøskøbing Haandværkerforenings 50-Aarige Bestaaen. Rixen, Aug.

Mindeskrift i Anledning af Halvandethundredaars-Dagen for Oprettelsen af Det adelige Stift Vallø : 14. Maj 1738 - 14. Maj 1888. Wad, Gustav Ludvig.

Mindeskrift i Anledning af Kancelliraad Jacob Deichmanns og Hustru Bolette Cathrine Kraft Deichmanns født Gyldendals Legats Femogtyveaarige Jubilæum.

Mindeskrift om Henrik Gerner Flådens Fabrikmester, 1772-1787 / Giødesen, P. F.

Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer med 106 Portrætter. Hansen, Axel F.

Mindeskrift over Etatsraad N. Hofman (Bang). Liebmann, F.

Mindeskrift over Politibetjent Oscar Gjemsøe : dræbt af Anarkisten Sofus Rasmussen, den 13. November 1907.

Mindetale over Sophie Margr. Barfoed, født Hempel, d. 5te Decbr. 1843.

Mindre familier samt enkeltpersoner med efter- eller mellemnavnet Seidelin Seidelin, Mogens.

Mindre godsarkiver : Grøngrøft, Kiding, Ladegård, Lindeved, Revsø, Rønhave, Sandbjerg (Grevskabet Revenlow), Skovbølgård, Solvig, Stenderupgård, Stoltelund, Trøjborg og Årup /

Mine Forældre (Elisabeth og Th. Chr. Balslev) : Mindeblade og Tidsbilleder : 1846 - 18. Marts - 1946. Balslev, L. L.

Mine første 25 Aar : 1805-1830 Zeuthen, Ludvig,

"Missionær - eller Rytterofficer? : En ""Familietradition"" om professor H. C. GLAHN set i skiftende belysning." Glahn, Alfred.

Mit Forhold hos de 7 Misdædere, som bleve henrettede den 28. Junii 1817, korteligen beskrevet af R. Fenger. Fenger, R.

Mit liv : Fra søen på landet Brorson, Willy,

Mit Livs Begivenheder : 1790-1814. Dahlerup, Hans Birch.

Mit Livs Begivenheder : 1815-1848. Dahlerup, Hans Birch.

Mit Livs Begivenheder : Blokaden af Venedig 1849. Dahlerup, Hans Birch.

Mit Livs Begivenheder : Nyskabelsen af den østerrigske Marine 1850-1852. Dahlerup, Hans Birch.

Mit Livs Begivenheder. Hjort, Frederik.

Mit Livs Eventyr : Fortsættelse (1855-1867). Andersen, H. C.

Mit Livs Eventyr. Andersen, H. C.

Mit livs vej - Bind 1 - Barndom og ungdom Brucker, V.

Moden i 1700 [sytten hundrede]-årene Andersen, Ellen,

Moderne i Kiøbenhavn for begge Kiøn og Værelsers Møblering efter Moden - Første Aargang

Morten Wormskiold. En biografisk Skizze med Portræt. Warming, Eug.

Mostrup Vejviser for Odsherred Kommune 2015

Mostrup Vejviseren 1988-89 - Vordingborg Kommune

Mostrup Vejviseren 1990-91 - Vordingborg Kommune

Mouritz Trap Friis' Forfædre og Efterslægt 1549-1911 : Familierne Friis fra Marslev og fra Kjølstrup.

Mødet den 26de Octbr. 1852 af Studenter fra 1827.

Møjbækgårdene Riis, Jens Møller

My Danish and Holstein Ancestors 1609-1975. Graucob, Find.

Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens

N. F. S. Grundtvig 1783-1872 : glimt af embedsvirksomhed og privatliv : udstilling i Landsarkivet for Sjælland m.m. efteråret 1983

N. Rasmussen Søkilde : hans Liv og hans Indsats som Bonde, Frugtavler, Husflidsmand og Historiker. Frydendahl, H. C.

Nachkommen Gorms des Alten (König von Dänemark -936-) : I.-XVI. Generation. Brenner, S. Otto.

Nakskov Købstads Historie. Bind 1. Haugner, C. C.

Nakskov Købstads Historie. Bind 2. : Tiden fra 1660 til 1800 Haugner, C. C.

Nakskov Købstads Historie. Bind 3. : Tiden fra 1660 til 1800 Haugner, C. C.

Natalie Zahle til Minde : 1827 - 1852 - 1927.

Nationalmuseets Arbejdsmark - 1958.

Nationalmuseets Arbejdsmark - 1959.

Nationalmuseets Arbejdsmark - 1960.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1961.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1962.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1965.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1966.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1967.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1968.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1969.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1970.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1971.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1972.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1973.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1974

Nationalmuseets arbejdsmark - 1975.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1976.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1977.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1978.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1979.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1980.

Nationalmuseets arbejdsmark - 1981.

Navigatørernes Bog : Den danske Handelsflaades Befalingsmænd : Biografisk Haandbog.

Navne og noter - Herslev afbyggere I Jensen, Maltha.

Navne og noter - Herslev afbyggere II Jensen, Maltha.

Navne og noter - Højrup Afbyggere I Jensen, Maltha.

Navne og noter - Højrup Afbyggere II Jensen, Maltha.

Navne og noter - Højrup. Jensen, Maltha.

Navne og noter - Tolstrup Jensen, Maltha.

Navne og noter Follerup. Jensen, Maltha.

Navne og noter Herslev. Jensen, Maltha.

Navne-Register til Prospecter af danske Herregaarde 1-20 Bind. Secher, C. E.

Navneændring.

Navnebog til Vejledning ved Valg af nye Slægtnavne / Dahlerup, Verner.

Navneregister til kirkebøger / Sct. Johannes Sogns Vielser, Bind 1 / Brudgom A-H

Navneregister til kirkebøger / Sct. Johannes Sogns Vielser, Bind 1 / Brudgom A-H

Navneregister til kirkebøger / Sct. Johannes Sogns Vielser, Bind 2 / Brudgom I-N

Navneregister til kirkebøger / Sct. Johannes Sogns Vielser, Bind 3 / Brudgom O-Å

Navneregister til kirkebøger / Sct. Johannes Sogns Vielser, Bind 4 / Brud A-H

Navneregister til kirkebøger / Sct. Johannes Sogns Vielser, Bind 5 / Brud I-N

Navneregister til kirkebøger / Sct. Johannes Sogns Vielser, Bind 6 / Brud O-Å

Nærsamfundets arkiver : kommunernes arkiver som historiske kilder indtil 1970 Harry Christensen.

Nibe Bys Historie indtil 1728. Klitgaard, C.

Nibe Købstads Historie 1727 - 19. December - 1927 Færgeman, T. V.

Niels Bloch i Rold og hans nærmeste Slægt : en gammel jydsk Selvejer- og Herredsfogedslægt. Brask, Aage.

Niels Heldvad : Nicolaus Helduaderus : En biografi. Gregersen, H. V.,

Niels Winkel portrætter. Winkel, Niels.

Noget liidet angaaende Svendborg og særdeles Vor Frue Sogn og Kirke samlet 1771 Næraae, Lauritz Pedersen.

Noget om Dødsaarsag i Slægten - Maaske mest om selvmord Kristensen, Egon Rud

Noget om og fra Rønnebæk Sogn med Rønnebæksholm. Carlsen, Franziska.

Nogle Bemærkninger om Ejler Brokkenhus's historiske Kalenderantegnelser. Bang, Gustav.

Nogle gamle Kjøbenhavnske Gadenavne og andre Stedbetegnelser Winther, Th.

Nogle Meddelelser om Kjøbmand i Blokhus Carl Bang Klitgaard og Hustru Christiane Brix samt om de med dem beslægtede Familier Baltzersen, Behmann, Klitgaard m.fl. Klitgaard, C.

Nogle Mindeord om Frøken Zahle og hendes Klasselærerinder i Skolehuset ved Gammel Strand. Skram, Henriette

Nogle minder og oplevelser Møller, C.

Nogle Oplysninger om den Slægt Lange hvortil jeg hører. Lange, John Arthur.

Nogle Optegnelser om Andst og Gjesten Sogne i de sidste Aarhundreder. Simonsen, Anders,

Nogle Optegnelser om Hobro i de sidste 60 Aar, fra 1808 til 1868 Thomsen, Dorthea.

Nogle Optegnelser om Raadmand i Assens Jørgen Bangs (d. 1579) Efterkommere. Hanssen, I. W.

Nord Nytt 94, 2005

Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde : Folkeminder, øste af Folkemunde i det 19. Aarhundrede. Reimer, Christine.

Nordisk emigrationsatlas Norman, Hans.

Nordiske arkiver Jørgensen, Harald,

Nordiske Bøndergaarde i det XVIde, XVIIde og XVIIIde Aarhundrede. 1. Bind. Slesvig + Tillæg til første bind. Mejborg, R.

Nordsjællandsk folkeliv - bind 1-3 Uhrskov, Anders,

Nordslesvigs aandelige Genforening med Danmark. Eskildsen, Claus.

Nordslesvigs genforening med Danmark i 1920.

Nordslesvigske præstearkiver I Tørninglen provsti

Nordslesvigske retsbetjentarkiver

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1977, Bind 26 hefte 1.

Notarius Publicus Rasmus Ærebos Autobiografi (1685-1744) Æreboe, Rasmus.

Notat om kirkebøger fra Københavns Kommunehospital.

Notat om kirkebøger fra Københavns Kommunehospital.

Nørholm : Gaardens Historie gennem 500 aar. Ravnholt, A.

Nørlems Historie Jensen, Christen.

Nørre Herreds historie, topografi og statistik. Haugner, C. C.

Nørre Højrup sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845 Rasmussen, Steen,

Nørre Højrup sogns befolkning frem til 1787 Rasmussen, Steen,

Nørre Nærå sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845 Rasmussen, Steen,

Nørre Nærå sogns befolkning frem til 1787 Rasmussen, Steen,

Nørresundbys Historie 1701-1850 med Bidrag til Egnens Historie. Petresch Christensen, Chr.

Nørresundbys Historie indtil 1701 med Bidrag til Egnens Historie. Petresch Christensen, Chr.

Nøvling Sogn. Understrup, Konrad.

Nygaard-Slægten fra Ulbølle. Nygaard, Hans.

Nykjøbing paa Mors 1299-1899 Christensen, Villads,

Nykøbing F. havns tilblivelse, historie og udvikling gennem tiderne. Schiøttz, Axel G.

Nysted 1409 - 7. December - 1909. Hansen, Carl Adam.

Nysteds Skræk : Smedesvend Jens Hansen fra Grænge i Toreby Sogn. Eriksen, Mikkel Eide

Oberst Ove Christian Frederik von Saabye : hans Forfædre af Christian Nielsen-Slægten og Såbye-Slægten samt hans Efterkommere / Måløe, Lauritz.

Odense Byes Historie 2den Udgave Engelstoft, C. T.

Odense Byes Historie. Engelstoft, C. T.

Odense Byes Sognehistorie efter Reformationen. Engelstoft, C. T.

Odense Bys Bog om H. C. Andersen. Breum. Sophie.

Odense Kongelig privilegerede borgerlige Skyttelav 1704-1904. Wad, G. L.

Odense Løveapoteks Historie : 1549-1903. Dam, E.

Odense Smedelav igennem 400 Aar med en Efterslæt, et kulturhistorisk Bidrag. Lauritsen, J.

Odense Valgmenighed gennem 50 Aar : 1883-1933. Møller, Peder.

Odensepræsten Emil Koch. Øllgaard, Hans.

Officerer i den dansk-norske Søetat 1660-1814 og den danske Søetat 1814-1932. Bind 1. Topsøe-Jensen, T. A.

Officerer i den dansk-norske Søetat 1660-1814 og den danske Søetat 1814-1932. Bind 2 Topsøe-Jensen, T. A.

Oksbøl sogn : Historiske fortællinger. Bind 1.

Oksbøl sogn : Historiske fortællinger. Bind 2.

Oksbøl sogn : Historiske fortællinger. Bind 3.

Oksbøl sogn : Historiske fortællinger. Bind 4.

Oldebogen / Mine oldeforældres samtid, slægt og liv Winkel, Klaus

Oldemor Ane Rasmussen - Fynske Slægt i Skovby-Skam-Lunde Herreder Hansen, René Benny,

Oldenburgische Familienkunde 2016.

Oldtidsminder paa Als. Raben. J.

Ole Peter Holm Larsen, en historisk Fortælling om det gudelige Livsrøre hos det menige danske Folk i dette Aarhundrede. Schrøder, Ludvig.

Oline Marie Brandstrup : et Livsbillede fra gamle Dage. Lohmann, Kristian.

Oluf Borck, en literærhistorisk-biografisk Skildring. Koch, E. F.

Oluf Christensen og Sønner : En Købmandsfamilie i Ålborg omkring År 1800. Christensen, William.

Om Carl Danske, Greve af Flandern : Indbydelsesskrift til Exameri artium og den offentlige Skoleexamen ved Sorøe Academie i Juli 1839.. Wegener, C. F.

Om Christian Barnekovs Død i Træfningen paa Skällinge Hede Aar 1612. Paludan-Müller, C.

Om Eggert Christoffer Knuth og Søster Lerche. Et Mindeskrift i Anledning af den 10. October 1681 og 1881. Wad, Gustav Ludvig.

Om genealogiske Undersøgelser som og Kirkebøger, Legater o.s.v. / Lengnick, J. C. L.

Om Hans Christian Andersens Slægt. Wad, Gustav Ludvig.

Om og af Sognepræst A. C. L. Grove-Rasmussen.

Om Slægten Wormskiold (1757-1871), Fjorten Silhouetter. Rosenørn-Teilmann, I. K.

Om Sprog og Folke-Eiendommelighed i Hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland Allen, C. F.

Om Valløe Stifts og Wemmetofte Klosters Retsforhold til Staten : En Betænkning.

Om Viggo Hørup / Diverse avisartikler, kronikker m.m.

Omkring Landsbykirken. Hammer og Lundby Sognes Historie. Borries, Philipp.

Ophavsret for begyndere : en bog til ikke-jurister. Rosenmeier, Morten.

Oplevelser ved Grænsen i Mindeåret og Mærkeåret 1914 / fortalt og samlet af en Grænsebo . La Cour Pedersen, Kr.

Oplysninger om Familien Gad, Efterkommere af Provst Jørgen Gad i Vejby. Gad, Agnes J.

Oplysninger om Familien Westengaard Westengård, Otto.

Oplysninger om Slægten Esmann / Meier, Luise.

Oplysninger om Slægten Mørch fra Aalborg. Steenbuch, Axel.

Oplysninger om slekten Gude. Gude, Magda.

Opofrelse for det Almindelige, som et varigt Æreminde for de Goddædige, forestillet i en Afmindelses og Taksigelses Tale over Sal. Frøken Juliane Helene Justine von Ernst, holden paa Odense latinske Skole den 19de Julii 1784. Tauber, Johan Henrik.

Optegnelser fra Rødding by og sogn Marcussen, A. J.

Optegnelser fra Skrave Sogn Marcussen, A. J.

Optegnelser i Anledning af Hundredaarsdagen for F. W. Trojel Fribert's Fødsel, 1810-1910. Fribert, Hertha.

Optegnelser om Baagegaard i ældre og nyere Tid. Hjort, F.

Optegnelser om Familien Skeel. Skeel, Vilhelm Samuel.

Optegnelser om fynske Bondeslægter. Skovbo, Martin.

Optegnelser om Johan Friederich Ludolph Stützer og hans Slægt. Struer, H.

Optegnelser om Slægten Harbou eller Hardebou. Harbou, H. W.

Optegnelser om Snesere Sogn (navnlig i de sidste 2 Aarhundreder). Jensen, Peter.

Optegnelser om Sognepræst John Rørbye's og Martha Simonsdatter Wedseltoft's Slægt. Struer, H.

Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Bind 1. Klitgaard, Carl.

Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Bind 2. Klitgaard, Carl.

Otto Engelsted Friis og Mariane Friis : Deres Forfædre og Efterslægt indtil 1927 : Tillæg til Slægtebogen over Familierne Friis fra Marslev og fra Kjølstrup. Friis, Aage.

Ove Rode - en politiker bliver til. Kaarsted, Tage.

"Over Øresund : en vejledning for slægtsforskere Över Öresund : en handledning för släktsforskare."

Oversigt over Amalie Gabrielle Jürgensen's Forslægt : Andel Del. Kelstrup, Gudmund.

Oversigt over Amalie Gabrielle Jürgensen's Forslægt : Tredje Del. Kelstrup, Gudmund.

Oversigt over Amalie Gabrielle Jürgensen's Forslægt. Kelstrup, Gudmund.

Oversigt over arkivalier efter 1848, A-K

Oversigt over arkivalier efter 1848, L-Å

Oversigt over industrihistorisk litteratur 1945-54. Dybdahl, Vagn.

Oversigt over Landsarkivets samling af kort og tegninger indtil ca. 1900.

Oversigt over private personarkiver i Rigsarkivet

Oversigt over Rigsdagens Virksomhed fra 1900-01 - Oktober 1920 : tilligemed et Sagregister Kretz, Fr.

Oversigt over skolehistorisk materiale i Landsarkivet for Sjælland m.m. 2. bind. De verdslige arkiver. Med tillæg omfattende både gejstlige og verdslige arkiver.

Oversigtstavle over Familien Brandt. Schaldemose Larsen, Karl.

Oversigtstavle over Familien Bruun. Schaldemose Larsen, Karl.

Overtoldinspektoratet for østifterne.

Ø-kommunernes økonomiske og servicemæssige problemer : betænkning afgivet af indenrigsministeriets udvalg af 25. april 1979.

Øen Holmsland og dens Klit / beskrevet, særlig med kulturhistorisk Hensyn Kristensen, Evald Tang.

Øernes befolkning under Karl Gustavkrigene : En kirkebogsundersøgelse. Fussing, Hans H.

Øernes befolkning under Karl Gustavkrigene : En kirkebogsundersøgelse. Fussing, Hans H.

Ørre Sogn. Understrup, Konrad.

Ørregaard : skrevet i anledning af Svenning Larsens 70-Aars Fødselsdag. Understrup, Conrad.

Øster Hassing Kirke : 1880 - 29. august - 2005 Nielsen, Henrik Gjøde

Østifternes Aandssvageanstalt, med en Oversigt over dansk Aandssvageforsorgs Historie.

Østlandsslekten (Tønsbergslekten) Bull. Bull, M.

Øvle slægtens årbog 1964 Sanders, Erik.

Øvle slægtens årbog 1969 Sanders, Erik.

Øvle-Slægten og den Hjem Eriksen, A.

På herrens mark : stavnsbundet eller fri

På Rejse : Minder og Oplevelser. Eskesen, Morten.

På sporet af slægten, Arbejdsbog til slægtsforskning Jensen, Charlotte S. H.

Pastor J. Chr. Clausens Mindebog. Frydendahl, H. C.

Pastor Joh. Clausens Dom over Ryslinge Valgmenighed og Pastor Vilh. Birkedal. Appel, Kr.

Pastor N. M. Harboe og Hustru Anna Truchs' Descendenter : Slægterne Harboe fra Skelskør og Rasmussen fra Korsør. Harboe, Poul.

Pastoratsarkiver : Møn og Bogø Arkivregistratur

Patriciske Slægter. Anden Samling.

Patriciske Slægter. Fjerde Samling. Hauch-Fausbøll, Th.

Patriciske Slægter. Tredie Samling.

Patrioter og fattigfolk : fattigvæsenet i København ca. 1500-1850

Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1565-1613 : Bind 2 : Kommentar og registre. Hegelund, Peder.

Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1565-1613 : Bind I : Tekst og oversættelse Hegelund, Peder.

Peder Jakobsen Flemløs, Tyge Brahes første Medhjælper, og hans Observationer i Norge. Friis, F. R.

Peder Jensen Gierløf´s Efterkommere paa Sværd- og Spindesiden Hjort, Frederik

Perlestikkerbogen Nakskov-præsten Anders Pedersen Perlestikkers optegnelser og regnskaber Pedersen Perlestikker, Anders

Person- og Sagregister til Anders Sandøe Ørsteds Skrifter og Taler af historisk, politisk og statsøkonomisk Indhold. Glarbo, Henny.

Personalhistorisk Tidsskrift 1880 1. rk. 1. bd.

Personalhistorisk Tidsskrift 1881 1.rk. 2.bd.

Personalhistorisk Tidsskrift 1882, 1. rk., 3. bd.

Personalhistorisk Tidsskrift 1883, 1. rk., 4. bd.

Personalhistorisk Tidsskrift 1889 2. rk. 4. bd.

Personalhistorisk Tidsskrift 1910, 6. rk., 1. bd.

Personalhistorisk Tidsskrift 1920, 7. rk., 5. bd.

Personalhistorisk Tidsskrift 1921, 7.rk. 6.bd. 1.-2.hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1926, 8. rk., 5. bd., 1. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1926, 8. rk., 5. bd., 2. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1926, 8. rk., 5. bd., 3. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1926, 8. rk., 5. bd., 4. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1935, 10. rk., 2. bd. 3.-4. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1949, 12. rk., 4. bd.

Personalhistorisk Tidsskrift 1950, 12. rk, 5. bd.,1.-2. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1960, 14. rk, 2. bd., 1.-2. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1960, 14. rk, 2. bd., 4. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1961, 14. rk, 3. bd., 1-4. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1962, 14. rk, 4. bd., 1.-2. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1962, 14. rk, 4. bd., 3.-4.. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1963, 14. rk, 5 bd., 1.-2. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1963, 14. rk, 5 bd., 3-4. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1964-65, 14. rk, 6. bd., 3. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1964-65, 14. rk, 6. bd., 4. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1964, 14. rk, 6 bd., 1.-2. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1966, 15. rk, 1. bd., 1.-2. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1966, 15. rk, 1. bd., 3. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1966, 15. rk, 1. bd., 4. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1967-68, 15. rk, 2. bd., 3. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1967-68, 15. rk, 2. bd., 4. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1967, 15. rk, 2. bd., 1.-2. hf.

Personalhistorisk Tidsskrift 1969, 15. rk, 3. bd., 1. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1969, 15. rk, 3. bd., 2. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1970, 15. rk, 4. bd., 1. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1970, 15. rk, 4. bd., 2. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1971, 15. rk, 5. bd., 1. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1971, 15. rk, 5. bd., 2. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1972, 15. rk, 6. bd., 1. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1972, 15. rk, 6. bd., 2. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1973, 16. rk, 1. bd., 1. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1973, 16. rk, 1. bd., 2. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1974, 16. rk, 2. bd., 1. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1974, 16. rk, 2. bd., 2. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1975, 16. rk, 3. bd., 1. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1975, 16. rk, 3. bd., 2. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1976, 16. rk, 4. bd., 1. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1976, 16. rk, 4. bd., 2. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1977, 16. rk, 5. bd., 1. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1977, 16. rk, 5. bd., 2. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1978. 16. rk. 6. bd. 1. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1978. 16. rk. 6. bd. 2. hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1979 : Jubilæumshæfte.

Personalhistorisk Tidsskrift 1980 1.hb.

Personalhistorisk Tidsskrift 1980:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 1981:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 1981:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 1982:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 1982:2

Personalhistorisk Tidsskrift 1983:1

Personalhistorisk Tidsskrift 1983:2

Personalhistorisk Tidsskrift 1984:1

Personalhistorisk Tidsskrift 1984:2

Personalhistorisk Tidsskrift 1985:1

Personalhistorisk Tidsskrift 1985:2

Personalhistorisk Tidsskrift 1986:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 1986:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 1987:1

Personalhistorisk Tidsskrift 1987:2

Personalhistorisk Tidsskrift 1990:1

Personalhistorisk Tidsskrift 1990:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 1991:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 1991:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 1992:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 1992:2

Personalhistorisk Tidsskrift 1993:1

Personalhistorisk Tidsskrift 1993:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 1994:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 1994:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 1995:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 1995:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 1996:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 1996:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 1997:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 1997:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 1998:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 1998:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 1999:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 1999:2

Personalhistorisk Tidsskrift 2000:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 2000:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 2001:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 2001:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 2002:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 2002:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 2003:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 2003:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 2004:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 2004:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 2005:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 2005:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 2006:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 2007:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 2007:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 2008:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 2008:2

Personalhistorisk Tidsskrift 2009:2

Personalhistorisk Tidsskrift 2010:1.

Personalhistorisk Tidsskrift 2010:2

Personalhistorisk Tidsskrift 2011:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 2012:1

Personalhistorisk Tidsskrift 2012:2.

Personalhistorisk Tidsskrift 2018

Personalhistorisk tidsskrift. 1988:1

Personalhistorisk tidsskrift. 1988:2

Personalhistorisk tidsskrift. 1989:1

Personalhistorisk Tidsskrift. 1989:2.

Personalhistoriske Bidrag, vedkommende Danmarks og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid / Lengnick, J. C. L.

Personalhistoriske kilder for Skåne, Halland og Blekinge. Brenner, S. Otto.

Personalhistoriske oplysninger om : Borgmestre, rådmænd, byfogeder og byskrivere i Flensborg 1550-1848.

Personalhistoriske studier : vejledende og orienterende artikler

Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. A-H. Bind 1: eller alphabetisk ordnet Fortegnelse over alle Sognekald, Sognecapellanier, Hospitalspræsteembeder o.s.v. i Danmark med Anførelse af Præsterne i dem siden Reformationen, og Efterretninger om deres Personalia o.s.v.. Wiberg, S. V.

Personnavne : betænkning /

Personnavne i Danmark. I. Oldtiden. Hald, Kristian.

Personregister til Personalhistorisk Tidsskrift 1880-2012 Akkumuleret register Steen, Poul

Peter Hiort Lorenzen's historiske Gærning. Ottosen, Johan.

Peter Larsens Liv og Gerning : Skildret i Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel. Schrøder, Ludvig.

Physisk, oeconomisk og topographisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift Aagaard, Knud,

Political interaction in the old regime : central power and local society in the eighteenth-century Nordic states Gustafsson, Harald.

Portræt og Biografi af Etatsraad N. E. Hofman (Bang). Eckardt.

Portrætmalerens Dagbog (1793-1797). Hansen, Hans.

Post- og Telegrafreglement I Organisations- og Personelforhold (Bilag). Udsendt i april 1972.

Postadressebog for Kongeriget Danmark 1921.

Præst og administrator : sognepræstens funktioner i lokalforvaltningen på landet fra 1800 til 1841 Nørr, Erik.

Præstegaardsliv i Danmark og Norge i Tidsrummet fra Reformationen til det syttende Aarhundredes Slutning. Bang, Vilhelm.

Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie / Qvistgaard, Erh.

Præsteindberetninger om fæstegods m. v. i Vendelbo Stift 1568 og 1599

Præstekaldene i Ginding Herred. Efter Indberetningerne af 1690. Kinch, J.

Præsten C. F. E. Hoffs Forældre og Søskende samt et Forsøg paa en Opstilling af hans Efterkommere. Hoff, Alfred.

Præstens Residence : En Ejendom fra det gamle Middelfart. Behrendt, Chr.

Præsteslægten Gad 1930. Gad, Ulf.

Præsteslægten Gad 1970. Gad, Ulf.

Præstø Amts skolehistorie indtil 1830 Jessen, Johs. C.

Præstø Købstads og Klosters Historie : for Størstedelen efter utrykte Kilder. Nielsen, N. V.

Præstømaterialer Notater fra en økonomisk-historisk undersøgelse af Præstø 1695-1801 Steen, Poul

Preussiske arkiver fra Nordslesvig 1867-1920 : den statslige og kommunale forvaltning Schultz Hansen, Hans,

Prins Christian V.'s breve - Bind 1

Prins Christian V.'s breve, Bind 2 Christian,

Prins Valdemars Hushovmester . Borg, Svend

Privatarkiver. Redaktør, folketingsmand A. Svensson og hustru Kati Svensson, f. Billum.

Privatarkiver. Amtslæge, dr. med. H. Lausten-Thomsen, hans fader, gårdejer Hinrich Thomsen, Roost og forfædre i Roost

Private personarkiver i Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele.

Private Personarkiver. Landdagsmand Nis Nissen og forældre, gårdejer Hans og Eline Nissen

Private Personarkiver. Redaktør Ernst Christiansen

Private Personarkiver. Redaktør, folketingsmand Anders Lebeck, 1868-1926.

Private Personarkiver. Rigsdagsmand Gustav Johannsen (d. 1901) og svigersønnen, folketingsmand Johan Ottosen (d. 1904)

Private Personarkiver. Rigsdagsmand H.P. Hanssen, d. 1936 og hustru fru Helene Hanssen, f. Iversen, d. 1935.

Privatliv på Internet : IT-sikkerhedsrådet /

Professor Arup og Sandheden : En Dokumentation. La Cour, Vilh.

Professor, Rektor Hans Jørgen Hansen og hans Slægt. Elvius, Sofus.

Prokurator Niels Westerby : 1788-1849 : Et Familieskrift. Westerby, Kristian.

Prospecter af danske Herregaarde, Nørholm, 1868 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Rydhave, 1868 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Rysensten, 1868 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Aakær, 1865 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Buderupholm, 1865 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Hellerup 1859 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Iselingen, 1865 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Juelsberg 1860 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Julskov, 1867 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Kaas, 1863 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Kærsgaard, 1861 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Kærstrup 1858 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Kistrup, 1864 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Kjeldgaard, 1862 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Kjørup, 1862 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Klintholm, 1864 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Knuthenborg, 1866 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Korselitse, 1867 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Krabbesholm 1860 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Krabbesholm, 1863 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Kragerup, 1863 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Krastrup, 1861 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Krogerup, 1862 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Kyø, 1864 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Lerbæk, 1867 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Lilliendal, 1866 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Lindersvold, 1867 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Liselund 1860 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Løgismose, 1862 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Løjstrup, 1867 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Lundbæk, 1862 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Lundsgaard 1858 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Lungholm, 1861 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Margaard 1858 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Marienborg 1860 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Mattrup, 1862 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Nørlund, 1866 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Nørre Vosborg, 1867 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Nysø, 1866 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Odden 1860 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Ørslev Kloster 1857 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Ørumgaard, 1867 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Østergaard, 1865 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Palstrup 1859 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Pederstrup 1858 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Petersgaard, 1865 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Raschenborg, 1868 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Ratlousdal, 1867 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Ravnholt 1859 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Restrup, 1863 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Rodstenseie, 1863 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Rosenfeld, 1867 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Rødkilde, 1861 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Rygaard 1858 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Sæbygaard, 1865 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Schelenborg 1860 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Selchausdal, 1864 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Sjørringe, 1868 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Skjoldenæsholm 1859 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Skovsgaard, 1862 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Søbysøgaard, 1868 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Søholt, 1866 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Søllestedgaard, 1866 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Sørup, 1862 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Store Frederikslund, 1863 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Svanholm 1859 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Taarnborg, 1861 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Taarnholm, 1862 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Thaarupgaard 1857 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Thurebyholm 1858 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Torstedlund, 1866 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Ullerup, 1866 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Vallø 1857 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Vedbygaard, 1864 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Veirupgaard, 1868 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Vemmetofte, 1866 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Visborggaard 1857 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Viskum 1859 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Vognstrup, 1866 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Vosnæsgaard, 1864 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregaarde, Vrejlev Kloster, 1861 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Aastrup 1844 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Adlersborg i Sjælland 1847 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Aggersvold i Sjælland 1865 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Albæk i Jylland 1868 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Arreskov i Fyn 1850 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Astrup i Jylland 1863 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Avnsberg i Jylland 1864 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Avsumgaard i Jylland 1868 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Barritskov i Jylland 1860 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Basnæs i Sjælland 1853 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Bækkeskov i Sjælland 1858 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Beldringe i Sjælland 1856 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Benzon i Jylland 1845 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Benzonsdal i Sjælland 1863 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Berritsgaard paa Lolland 1847 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Bidstrup i Jylland 1854 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Billeshave i Fyn 1863 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Birkelse i Jylland 1859 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Bjærgbygaard i Sjælland 1864 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Bjørnemose i Fyn 1867 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Bjørnsholm i Jylland 1868 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Boller i Jylland 1845 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Borreby i Sjælland 1847 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Børlumkloster i Jylland 1856 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Brahesborg i Fyn 1858 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Brahetrolleborg i Fyn 1850 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Bramslykke paa Lolland 1859 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Bramstrup i Fyn 1861 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Bratskov i Jylland 1858 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Bregentved i Sjælland 1845 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Broholm i Fyn 1856 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Buderupholm i Jylland 1865 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Bygholm i Jylland 1865 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Christiansdal i Fyn 1863 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Christianssæde paa Lolland 1858 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Clausholm i Jylland 1854 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Constantinsborg i Jylland 1864 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Dallund i Fyn 1857 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Dronninggaard i Sjælland 1861 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Dronninglund i Jylland 1860 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Dueholm i Jylland 1866 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Edelgave i Sjælland 1864 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Egelykke paa Langeland 1861 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Egeskov i Fyn 1845 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Egholm i Sjælland 1862 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Einsidelsborg i Fyn 1862 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Elvedgaard i Fyn 1856 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Engelsholm i Jylland 1844 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Engestofte paa Lolland 1867 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Erholm i Fyn 1867 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Eriksholm i Sjælland 1864 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Eskær i Jylland 1864 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Eskildstrup i Sjælland 1861 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Faarevejle paa Langeland 1858 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Fiurendal i Sjælland 1856 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Fjellebro i Fyn 1860 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Frederiksdal i Sjælland 1865 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Frederiksgave i Fyn 1857 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Frederikslund i Fyn 1860 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Fredsholm paa Lolland 1845 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Frisenborg i Jylland 1851 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Frydendal i Sjælland 1853 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Gammel-Estrup i Jylland 1850 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Gammel-Kjøgegaard i Sjælland 1860 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Gaunø i Sjælland 1845 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Giesegaard i Sjælland 1854 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Gisselfeld i Sjælland 1844 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Gjeddesdal i Sjælland 1863 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Gjessinggaard i Jylland 1859 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Gjorsløv i Sjælland 1854 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Glorup i Fyn 1857 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Glumstrup i Jylland 1861 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Gram i Slesvig 1854 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Grundet i Jylland 1868 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Gunderslevholm i Sjælland 1857 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Gyldensteen i Fyn 1844 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Hagested i Sjælland 1865 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Hald i Jylland 1859 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Haraldskær i Jylland 1857 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Hardenberg paa Lolland 1847 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Harridslevgaard i Fyn 1859 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Hellerup i Fyn 1859 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Hesselagergaard i Fyn 1854 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Hinsgavl i Fyn 1857 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Hjortholm paa Langeland 1863 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Holbækgaard i Jylland 1862 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Holkenhavn i Fyn 1844 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Hollufgaard i Fyn 1845 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Holmegaard i Sjælland 1850 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Holsteinborg i Sjælland 1851 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Holstenshus i Fyn 1859 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Høgholm i Jylland 1851 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Høgholt i Jylland 1858 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Højris i Jylland 1861 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Hørbygaard i Sjælland 1865 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Høvdingsgaard i Sjælland 1866 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Hvedholm i Fyn 1853 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Hverringe i Fyn 1860 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Hvidkilde i Fyn 1844 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Jomfruensegede 1850 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Juellinge 1850 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Juellund 1854 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Katholm 1850 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Kokkedal 1856 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Kongsdal 1850 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Langesø 1853 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Ledreborg 1844 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Lekkende 1851 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Lerchenborg 1845 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Lindenborg 1853 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Løvenborg 1847 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Løvenholm 1847 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Lykkesholm 1851 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Lystrup 1851 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Meilgaard 1850 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Mosgaard 1850 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Nakkebølle 1850 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Næsbyholm 1853 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Ourebygaard 1851 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Overgaard 1854 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Oxholm 1847 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Ørbæklunde 1845 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Østergaard 1854 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Palsgaard 1847 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Ravnstrup 1851 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Rosenholm 1845 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Rosenvold 1844 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Rønnebækholm 1847 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Rønninge 1844 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Rudbjerggaard 1853 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Rugaard 1851 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Rygaard 1847 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Sandholt 1844 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Sæbygaard 1851 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Skafføgaard 1845 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Sparresholm 1844 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Spøtterup 1856 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Steenalt 1850 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Steensballegaard 1847 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Steensgaard 1854 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Støvringgaard 1853 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Svenstrup 1853 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Tiele 1856 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Tirsbæk 1844 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Tølløse 1845 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Tranekjær 1856 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Tybjerggaard 1856 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Ulriksholm 1851 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Ulstrup 1854 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Valbygaard 1856 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Valdemars Slot 1853 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Vedelsborg 1856 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Vilhelmsborg 1853 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Villestrup 1853 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prospecter af danske Herregårde, Vorgaard 1851 Richardt, Joachim Ferdinand.

Prost Niels Friis' dagbok og opptegnelser 1773-1814 Friis, Niels.

Provst Aleth Hansens Erindringer om hans første Præstevirksomhed i Husby i Angel.

Provst F.V. Andersen som nidkær kirkevisitator i Ringsted-Alsted Herreder i 1870'erne. Nørr, Erik.

Provst for Møen, Professor Theologiæ Laurits Nielsen Gram og hans Efterkommere : Kvindelinie til Stamtavle for Efterkommerne af Raadmand i Ribe Niels Hansen Griisbech (Familien Friis fra Ribe). Friis-Petersen, Fr.

Provst Frederik Schmidts Dagbøger / Schmidt, Fredrik.

Provst Frederik Schmidts dagbøger / Bind 2 - 1817-1819. Schmidt, Frederik.

Provst Vilh. Hansen i Nykøbing Mors. Kjølby, Anton.

Psalmedigteren Biskop Thomas Kingos Levnet. Carstensen, E.

Pund og alen : Danske mål- og vægtenheder fra 1683-reformen til i dag. Thestrup, Poul.

Puteus : Årsskrift for Slagelse Elevsamfund 1946

Rådstuearkiver. - Kalundborg Rådstue. Arkivregistratur

Rådstuearkiver. Køge Rådstue. Arkivregistratur.

Rådstuearkiver. Køge Rådstue. Arkivregistratur.

Randers i Fortid og Nutid. Jensen, S.

Randers kjøbstad i tidsrum fra den ældste tid indtil kong Christopher af Bayerns død i aaret 1448. Neckelmann.

Rasmus Pedersen Thestrups stambog / Søgård, Helge,

Rasmus Rask i Hundredaaret efter hans Hovedværk. Jespersen, Otto.

Ravnkilde Sogn for hundrede Aar siden. Bak, Anders.

Realregister til Domssamlingerne i civile Sager 1897 - 1906 / 2. Bind: L-Ø Gram, R. og Hvidt, E.

Redegørelse vedr. revision af lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m. /

Reersø Land. Gravlund, Thorkild.

Register for regnskabsbøger for sjællandske kirker / Håndskrevet registratur

Register Frederiksborg Amtstues Fæsteprotokoller 1696-1832

Register Kronborg Amtstues Fæsteprotokoller 1754-1832

Register Kronborg Amtstues Fæsteprotokoller. Kopier af fæstebreve. 1807-1852

Register over eksekutorboer ved Københavns skifteret. Håndskrevne kartotekskort - kasse 1

Register over eksekutorboer ved Københavns skifteret. Håndskrevne kartotekskort - kasse 1

Register over eksekutorboer ved Københavns skifteret. Håndskrevne kartotekskort - kasse 2 og 3

Register over eksekutorboer ved Københavns skifteret. Håndskrevne kartotekskort - kasse 2 og 3

Register over eksekutorboer ved Københavns skifteret. Håndskrevne kartotekskort - kasse 2 og 3

Register over eksekutorboer ved Københavns skifteret. Håndskrevne kartotekskort - kasse 2 og 3

Register over eksekutorboer ved Københavns skifteret. Håndskrevne kartotekskort - kasse 2 og 3

Register over fæsteskifter på det Kgl. Odsherredske gods 1731-66

Register over Frederiksberg Sogns vielser, 1805-1921 : Bind 1 Aa - Hall

Register over Frederiksberg Sogns vielser, 1805-1921 : Bind 2 Halm - Kruse, L.

Register over Frederiksberg Sogns vielser, 1805-1921 : Bind 3 Kruse, L. - O

Register over Frederiksberg Sogns vielser, 1805-1921 : Bind 4 P - Ø

Register over læger på chefniveau, der har virket i Nordslesvig/Sønderjylland. Grodum, Tage.

Register over tidsskrifter - Landsarkivet for Sjælland.

Register til fæsteprotokol for Holsteinsborg Gods 1765-1809. Sorø Amt Holm, Rita,

Register til fæsteprotokol for Holsteinsborg Gods 1809-1832. Sorø Amt Holm, Rita,

Register til Fuglsang gods fæsteprotokol 1776-1838. Maribo amt. Holm, Rita,

Register til Garnison Sogns Vielser 1799-1921, Bind 2, Hertvig-Mossin

Register til Garnison Sogns Vielser 1799-1921, Bind 3 Del 1, Most-Petersen

Register til Garnison Sogns Vielser 1799-1921, Bind 3 Del 2, Petersen-Ø

Register til Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred, 1906-1982 Nielsen, Alice Haller

Register til Hørsholm Amtstuedistrikt Fæsteprotokol 1741-77

Register til Københavns Amtstuedistrikts Fæsteprotokol for Taarnby sogn. 1771-83.

Register til Københavns Amtstues Fæsteprotokol for Kongens Gods på Kbhs Amt. 1693-1716.

Register til Politiprotokollen 1868-1872, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1872-1874, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1874-1876, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1876-1878, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1878-1880, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1880-1884, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1884-1887, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1887-1890, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1890-1893, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1893-1896, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1896-1897, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1897-1899, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1899-1901, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1901-1902, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1902-1904, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1904-1906, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1906-1907, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1907-1909, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1909-1910, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1910-1911, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1911-1912, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1912-1914, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1914-1915, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1915-1917, Lollands Nørre Herred

Register til Politiprotokollen 1917-1918, Lollands Nørre Herred

Register til Sønderjydske Årbøger 1889-1940. Petersen, Viggo

Register til Sønderjyske Årbøger 1889-1988. Barløse, Børge L.

Registrant af almen praktiserende læger og lægepraksis i Nordslesvig. Grodum, Tage.

Registrant af praktiserende speciallæger og overlæger ved sygehuset samt administrative speciallæger i Sønderjylland. Grodum, Tage.

Registrant over Arkivet paa Gammelkjøgegaard - Registratur.

Registratur over arkivet på Gisselfeld - Gisselfeld Klosters Arkiv 1932.

Registratur over Arkivet paa Frederiksdal.

Registratur over Arkivet paa Jomfruens Egede.

Registratur over Brattingsborg Godsarkiv (Grevskabet Samsøes Arkiv) - 1929.

Registratur over Brattingsborg Godsarkiv (Grevskabet Samsøes Arkiv) - 1933.

Registratur over Greve-Kildebrønde Kommunes Arkiv - 1945.

Registratur over Herlufsholm Stiftelses Arkiv.

Registratur over Holmegaards Godsarkiv 1932.

"Registratur over Kirkebøger, Bind 10. Sognenumrene 557-626 : Lolland-Falsters Stift, 1. del, Maribo Amt Lolland."

"Registratur over Kirkebøger, bind 11, sogne-numrene 627-658 : Lolland-Falsters Stift, 2. del, Maribo Amt Falster."

Registratur over Kirkebøger, bind 12, sogne-numrene 660-803. Diverse menigheder.

Registratur over Kirkebøger, bind 2, sogne-numrene 48-89 : Københavns Stift, 2. del København (vest) og nedlagte sogne.

Registratur over Kirkebøger, bind 4, sogne-numrene 114-176 Helsingør Stift, 1. del, Københavns Amt.

Registratur over Kirkebøger, bind 5, sogne-numrene 177-246 Helsingør Stift, 2. del, Frederigsborg Amt.

Registratur over Kirkebøger, bind 8, sogne-numrene 381-468. Roskilde Stift, 3. del, Sorø Amt.

Registratur over Kirkebøger, bind 9, sogne-numrene 469-556. Roskilde Stift, 4. del, Præstø Amt.

Registratur over Kirkebøger. Bind 1. Sognenumrene 1-47 : Københavns Stift, 1. del. København (øst) og Amager.

Registratur over Kirkebøger. Bind 1. Sognenumrene 1-47 : Københavns Stift, 1. del. København (øst) og Amager.

Registratur over Lolland-Falster stift og provste arkiver

Registratur over Marienborg Godsarkiv.

Registratur over Rosendals Godsarkiv.

Registratur over Skiftevæsen efter 1919. Registratur over alt skiftemateriale fra Københavns Byret.

Registratur over skøde- og panteprotokoller i Landsarkivet for Sjæll. m.m.

Registre til Hof- og Slotskirkens Kirkebøger 1686-1892 Grundtvig, Stener.

Registre til Sokkelund herreds tingbøger 1630-37

Rejse til Færøerne / Dagbog 28. April til 21. August 1821. Forchhammer, J. G.

Rejse til Færøerne / Dagbog fortsættelse 23. August til 21. Septbr. 1821. Forchhammer, J. G.

Rejsen til Smyrna : Christen Kolds Dagbog 1842-1847.

Rektor Salomon Gjør : Et minneskrift / Utg. i anledning av 200-årsdagen for hans fødsel den 18. okt. Engelstad, Sigurd.

Renaissance-hoveder / Borgere i sønderjysk kirkeinventar Slettebo, Jørgen.

Rentemester Henrik Müller : en studie over enevældens etablering i Danmark. Jørgensen, Johan,

Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis, Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte : andet Bind (1351-1400). Erslev, Kr.

Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis, Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte : fjerde Bind (registre). Erslev, Kr.

Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis, Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte : første Bind (1085-1350). Erslev, Kr.

Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis, Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte : tredje Bind (1401-1450). Erslev, Kr.

"Revalideringsloven 1960-70 : status og sigte : rapport fra konference på kursusejendommen ""Bakkerne"" i Holte 10.-15. maj 1970 /"

Ribe Bys Historie og Beskrivelse indtil Reformationen. Kinch, J.

Ribe Bys Historie og Beskrivelse. 2den Del. Fra Reformationen indtil Enevoldsmagtens Indførelse. (1536-1660). Kinch, J.

Ribe Rådstuedombøger 1527-1576 og 1580-1599

Rig og fattig i Ribe : Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660 : Bind 1. Degn, Ole.

Rig og fattig i Ribe : Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660 : Bind 2. Degn , Ole.

Rigsarkivet

Rigsarkivet informerer - nr. 1 - 1995. Folketællinger 1769-1940.

Rigsarkivet informerer - nr. 13. Militære Stamruller.

Rigsarkivet informerer - nr. 5 - 1995.

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse 1848-1990 : 1. bind

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse 1848-1990 : 2. bind

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse 1848-1990 : 3. bind

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse 1848-1990 : 4. bind

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse I - 1. bind.

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse I - 2. bind.

Riiberhuus Amdt : Matrikel

Roar & Grethe ...fra Blåmunkevej. Dalby, Kurt.

Rod i Odense : Odenseanernes aner.

Roskilde Fjord anerne. Hansen, René Benny,

Roskilde Stender Tidnede / A / 1838.

Roskilde stifts kirkebøger / IV

Rødby Købstad og Fuglse Herreds søndre Del. Haugner, C. C.

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Døde 1874-1919

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Døde 1920 - 1934

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Døde 1934 - 1938

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Døde 1955-1966

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Døde 1966-1972

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1874-1877

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1874-1882

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1882-1898

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1898-1909

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1909-1914

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1914-1919

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1919 -1924

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1924 -1929

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1929 -1933

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1933 -1938

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1938-1942

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1942-1946

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1946-1949

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1949-1954

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1953-1959

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1959-1965

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1877-1895

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1895-1913

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1913-1920

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1920 -1926

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1926 -1932

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1932 -1937

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1937 -1937

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1938-1942

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1942-1947

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1947-1952

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1952-1953

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1954-1958

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1958-1962

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1962-1964

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Viede 1875-1919

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Viede 1919 - 1934

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Viede 1934 - 1938

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Viede 1938-1950

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Viede 1938-1952

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Viede 1950-1953

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Viede 1952-1954

Rødding Frimenigheds Kirkebog - Viede 1953-1965

Rødovre kirkebog 1682-1814

Rønne By og Borgere Zahrtmann, M. K.

Rubjerg Sogn i gamle Dage : en historisk topografisk Beskrivelse Sortfeldt, Severin Christensen.

Rudkøbings Fortid i populær Skildring Gunnarsen, Ad. B.

Rundt omkring i Hillerslev sogn

Ruprecht Geisspuscher : Kong Christian III Saarlæge. Carøe, Kristian.

Ryegaard (Stamhuset Rosenkrantz) - Registratur.

S. Jørgensen, Kistrup : hans Liv og hans Indsats som Skolemand og Historiker. Frydendahl, H. C.

S/S Gerda Tofts forlis 23. december 1954 Skov Poulsen, Bjarne.

Så længe I holder fast i os, vil vi holde fast i jer : De sønderjyske foreninger i Køge og i Roskilde Amt 1889-2001 Nørr, Erik.

Sagen: Generalfiskalen imod Johan Jørgensen Jomtou Jomtou, Johan Jørgensen.

Sagregister til Ministerialtidende A for Kongeriget Danmark for årene 1871-1910.

Sagregistre til Aasum Herreds Tingbog 1640-1648

Sagregistre til Sokkelund herreds tingbog, 1621-22 og 1624-37 /

Samlet navneliste til tillæggene I-V til familien Glahn's slægtebog. Glahn, Hans Egede.

Samling af de for Universitetets Legater gjældende Bestemmelser

Samling af de i Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. V. af 6. Juli 1867 § 54 jfr. § 45 affattede og af Indenrigsministeren stadfæstede Vedtægter for Amtsraadskredsene i Kongeriget. Trykt ved Indenrigsministeriets Foranstaltning.

Samling af illegale blade : Studenternes Efterretningstjeneste, Kirkens Front, Budstikken

Samling af Love og Anordninger m. v. af mere almindelig Interesse 1881-1885. Udg. efter Indenrigsministeriets Foranstaltning.

Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas : Stamtavler. Hvass, Frants Jørgen.

Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas : Supplement II. Hvass, Frants Jørgen.

Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas : Supplement III. Hvass, Frants Jørgen.

Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas : Supplement. Hvass, Frants Jørgen.

Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udg. af J. J. F. Friis. Andet bind. Rohde. P.

Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udg. af J. J. F. Friis. Første bind. Rohde. P.

Samlinger til den fyenske Herregaard Elvedgaards Historie i Anledning af Secular-Festen paa samme den 1 Juli 1845. Vedel Simonsen.

Samlinger til den fyenske Herregaard Elvedgaards Historie i Anledning af Secular-Festen paa samme den 1 Juli 1845. Andet Hefte. Vedel Simonsen.

Samlinger til den fyenske Herregaard Elvedgaards Historie i Anledning af Secular-Festen paa samme den 1 Juli 1845. Fjerde Hefte. Vedel Simonsen.

Samlinger til den fyenske Herregaard Elvedgaards Historie i Anledning af Secular-Festen paa samme den 1 Juli 1845. Tredie Hefte. Vedel Simonsen.

Samlinger til en Slægtebog / Heiberg, K. A.

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Femte Bind.

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Fjerde Bind.

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Første Bind.

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Niende Bind.

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Ottende Bind.

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Sjette Bind.

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Syvende Bind.

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Tiende Bind.

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Tredie Bind.

Samlinger til Haderslev-Amts Beskrivelse forestillende dette Amts, Herreders, Sogners og Byers ældre og nuværcnde Tilstand, med historiske Efterretninger om de i dette Amt hidintil værende Herrer Amtmænd og Geistliges Liv og Levnet samt andre Familier. Rohde. P.

Samlinger til Hagenskov Slots, nuværende Frederiksgaves, Historie. Simonsen, Vedel.

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi : Systematisk Indholdsfortegnelse samt Fællesregister : 1-10 Bind. Wulff, D. H.

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. Række. I. Bind. 1886-88.

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. Række. II. Bind. 1889-90.

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. Række. III. Bind. 1891-93.

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. Række. IV. Bind. 1893-95.

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. I. Bind. 1896-98.

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. II. Bind. 1899-1900.

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. III. Bind. 1901-1903.

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. IV. Bind. 1904-05.

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. V. Bind. 1906-08.

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. VI. Bind. 1908-10.

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. I Bind. 1866-67.

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. II Bind. 1868-69.

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. III Bind. 1870-1.

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. IV Bind. 1872-73.

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. IX. Bind. 1882-83.

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. V Bind. 1874-75.

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. VI Bind. 1876-77.

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. VII. Bind. 1878-79.

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. VIII. Bind. 1880-81.

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. X. Bind. 1884-85.

Samlinger til Tryde-slægtens historie Tryde, E. C.

Samliv med Kold og Gjengivelser efter hans Taler. Eskesen, Morten.

Særtrykk av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Sogneprestene i det gamle Fyresdal : Qvislin-slekten i Telemarken. Finne-Grønn, S. H.

Scandinavian immigrants in New York 1630-1674 : With appendices on Scandinavians in Mexico and South America, 1532-1640, Scandinavians in Canada, 1619-1620, some Scandinavians in New York in the eighteenth century, German immigrants in New York, 1630-1674. Evjen, John O.

Scanning : teknik og erfaringer /

Scenen 15-16

Sejerø Kirke.

Sejlads gennem livet. En odensedrengs erindringer. Christensen, Ib

Sejltid i Mærsk - fra assistent til mester Christensen, Ib

Selv dødsboer fortæller : skifteretssager og deres brug / Andersen, Finn,

Selvejerslægten Bjødstrup 1380-1740 : biografiske skildringer samt oplysninger om de indgiftede slægter Barfod og Fastrup. Abildtrup, Jens.

Sendebrev til Grev F.A. Holstein : (i Anledning af hans Skrift: Om de danske raadgivende Provindsial-Stænders Væsen og Værd). David, C. G. N.

Series Pastorum eller Fortegnelse over Præsterne paa Bornholm siden Reformationen Jørgensen, J. A.,

Serup Sogn. Mikkelsen, J.

Siden Saxo Nr. 1 2000. Magasin for dansk historie 17. årgang

Siden Saxo Nr. 4, 1989 - 6. årgang. Magasin for dansk historie.

Siden Saxo Nr. 4, 1990 - 7. årgang. Magasin for dansk historie.

Siden Saxo Nr. 4, 1991 - 8. årgang. Magasin for dansk historie.

Siden Saxo, Nr. 1, 1992 - 9. årgang. Magasin for dansk historie.

Siden Saxo, Nr. 2, 1993 - 10. årgang. Magasin for dansk historie.

Siden Saxo, Nr. 2, 1994 - 11. årgang. Magasin for dansk historie.

Siden Saxo, Nr. 2, 2001 - 18. årgang. Magasin for dansk historie.

Siden Saxo, Nr. 3, 1992 - 9. årgang. Magasin for dansk historie.

Siden Saxo, Nr. 3, 1994 - 11. årgang. Magasin for dansk historie.

Siden Saxo, Nr. 3, 1995 - 12. årgang. Magasin for dansk historie.

Silkeborg 1846 - 1996, Historie - Natur - Kultur Andersen, Troels - Arent, Hanne - Birk, Peter - Larsen, Keld Dalsgaard - Hansen, Per Hofman

Silkeborg lens jordebog 1586 Rasmussen, Poul.

Simon Lazarus og hans Efterkommere Fischer, Josef.

Sindal Sogns Historie : et Udsnit af Danmarks Historie. Rømer, Chr. Munck.

Sinding Sogn. Understrup, Konrad.

Sjællands landstings panteprotokoller 1632-1761 : registre fremstillet ved EDB.

Sjællands Stifts Degnehistorie : Et Bidrag til de svundne Aarhundreders Personal- og Kulturhistorie udarb. efter Kirkebøger og Arkivdokumenter. Petersen, Anders.

Sjællands Stifts Degnehistorie : Et Bidrag til de svundne Aarhundreders Personal- og Kulturhistorie udarb. efter Kirkebøger og Arkivdokumenter. Petersen, Anders.

Sjællandske Byer og deres Mænd.

Sjællandske og Lolland-Falsterske lavsarkiver.

Sjællandske og Lolland-Falsterske lavsarkiver.

Sjællandske rådstuearkiver indtil ca. 1868 - Frederiksborg amt I.

Sjællandske rådstuearkiver indtil ca. 1868 - Frederiksborg amt I.

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Frederiksborg Amt II - Helsingør Byfoged.

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Frederiksborg Amt II - Helsingør Byfoged.

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Gl. Københavns amt

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Gl. Københavns amt

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Gl. Roskilde amt.

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Gl. Roskilde amt.

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Holbæk Amt

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Præstø amt. Præstø amt.

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Præstø amt. Præstø amt.

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Sorø amt I.

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Sorø amt I.

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Sorø amt II.

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919. Frederiksborg Amt I

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919. Frederiksborg Amt I

Skaarup Seminarium 1803-1903 : Et Indbydelseskrift til Seminariets Hundredaarsfest den 6.-7. August 1903. Klingemann, John.

Skaarup Sogns Historie. Udgivet af en kreds af Skaarupborgere.

Skalk 1977 nr. 4: Nyt om gammelt.

Skamby sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845 Rasmussen, Steen,

Skamby sogns befolkning frem til 1787 Rasmussen, Steen,

Skamlingsbanken 1843-1943. Petersen, Jakob.

Skanderborg Rytterdistrikt : uddrag af samtlige bevarede 3002 skifter : 1680-1765 Brejl, Erik.

Skanderborgs Historie / Samlet i Anledning af Købstadens 325 Aars Jubliæum, Haandværkerforeningens 50 Aars Jubilæum og Handelsforeningens 25 Aars Jubilæum.

Skast Herreds tingbog 1638

Skast Herreds tingbog 1639

Skast Herreds tingbøger 1636-1640.-- Registre..

Skattebog 1943 for Kjøng, Lundby, Udby og Sværdborg Kommuner

Skattehovedbog for Morsø Sønder Herred, 1875-1880

Skattevedtægt for Præstø Amtsraadskreds - Lov Nr. 28 af 18. Februar 1937 vedrørende personlig Skat til Kommunen.

Skibshovmesteren Borg, Svend

Skifteprotokoller i andre arkivfonds end retsbetjentarkiver og private godsarkiver.

Skifteprotokoller i Landsarkivet for Sjælland m. m. : for Amter, Amtstuer samt Godser og Institutioner paa Sjælland, Samsø og Møn : Registratur og Stednavneregister. Nørlit, Axel.

Skifter og testamenter. Jørgensen, Johan,

Skiftevæsen efter 1919. Afleveringer indtil april 1994 fra Københavns Byret og dommere udenfor København.

Skik og sæd hos bønderne : sidst i det 18. og først i det 19. århundrede : de kendte manuskripter af Eskel Sørensen (1771-1835). Kristensen, Laust.

Skoleholder i Vester Egesborg Mathias Thuresen Varde (1669-1744) og hans familie Hansen, Erik,

Skoler og skolegang i Århus 1930-1970

Skomagermester i Odense - Johan Peter Brodersens slægt Rasmussen, Steen,

Skriftprøver fra Tiden efter Reformationen til Midten af 19. Aarh. : med Tekstlæsninger. Hjelholt, Holger.

Skt. Jakobs sogn - Register til Vielsesprotokol 1878-1891.

Skt. Pauls Sogn - Register til Vielsesprotokol - 1858-1891.

Skudsmaalsbog for Anders Madsen af Fousing i Hveisel Sogn, Nørvang Herred, Veile Amt.

Skudsmaalsbog for Juliane Johanne Pedersen.

Släkten Edelberg. Edelberg, J. F.

Slægt & Data 2011-3. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data 2011-4. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 1987-1 Informationsblad

Slægt & Data, 1987-2

Slægt & Data, 1988-1

Slægt & Data, 1988-2

Slægt & Data, 1988-3

Slægt & Data, 1988-4

Slægt & Data, 1989-1

Slægt & Data, 1989-2

Slægt & Data, 1989-3

Slægt & Data, 1989-4

Slægt & Data, 1990-1

Slægt & Data, 1990-2

Slægt & Data, 1990-3

Slægt & Data, 1990-4

Slægt & Data, 1991-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1991-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1991-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1991-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1992-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1992-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1992-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1992-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1993-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1993-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1993-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1993-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1994-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1994-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1994-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1994-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1995-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1995-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1995-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1995-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1996-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1996-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1996-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1996-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1997-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1997-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1997-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1997-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1998-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1998-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1998-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1998-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1999-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1999-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1999-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 1999-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 2000-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 2000-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 2000-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 2000-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 2001-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 2001-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 2001-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 2001-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 2002-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 2002-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 2002-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 2002-4. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2003-1. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2003-2. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2003-3. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2003-4. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2004-1. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2004-2. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2004-3. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2004-4. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2005-1. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2005-2. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2005-3. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2005-4. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2006-1 Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2006-2 Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2006-3 Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2006-4 Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2007-1 Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2007-2 Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2007-3 Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2007-4 Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2008-1 Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2008-2 Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2008-3 Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2008-4 Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2009-1 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2009-2 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2009-3 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2009-4 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2010-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 2010-2 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2010-3 Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2010-4 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2011-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 2011-2 Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2012-3 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2013-1 : Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 2013-2 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2013-3 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2013-4 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2014-1 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2014-2 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2014-3 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2014-4 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2015-1 : Medlemsblad for DIS-Danmark.

Slægt & Data, 2015-2 inkl. Slægts-Historie : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2015-3 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2015-4 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2016-1 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2016-2 : Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2016-3 Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2016-4 Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data, 2017-1 Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt og stavn - 1993:1.

Slægt og stavn - 1993:3.

Slægt og stavn - 1993:4.

Slægt og stavn - 1994:1.

Slægt og stavn - 1994:2.

Slægt og stavn - 1994:3.

Slægt og stavn - 1994:4.

Slægt og stavn - 1995:1.

Slægt og stavn - 1995:3.

Slægt og stavn - 1995:4.

Slægt og stavn - 1996:1a.

Slægt og stavn - 1996:3.

Slægt og stavn - 1996:4.

Slægt og stavn - 1997:4.

Slægt Register over Familien Engelsen : sluttet Marts 1908.

Slægt skal følge -. Rasmussen, Steen,

Slægt skal følge ... Fortid og erindringsglimt Funch, Peter

Slægtebog for Ulla og Christine Houmøller. Houmøller, Sven.

Slægtebog over Afkommet af Anders Sørensen Vedel Er 13. 14. 16. Hefte af Slægtebog over Afkommet af Chr. Nielsen. Vahl, Jens.

Slægtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500 / 1ste Del. Vahl, Jens.

Slægtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500 / 2den Del : (hefterne 8, 9 og 10). Vahl, Jens.

Slægtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500 / 2den Del : (hefterne 8, 9 og 10). Vahl, Jens.

Slægtebog over en Familie Junge. Grandjean, Poul Bredo.

"Slægtebog over Familien Borberg : Med Oplysninger om de to, ligeledes fra Selvejerbonde i Gørding Herred, Ribe Amt, Peder Grummesen ""nævnt 1463 "" og hans Fader Grumme stammende, uddøde Slægtlinier Bonnum og Grum" Borberg, Laurits Ploug.

Slægten - Forum for Slægtshistorie Nr. 29.

Slægten - Forum for Slægtshistorie Nr. 30 Jui 2004.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Gemmesider 1 - fra numrene 1-10, (1991-1994)

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Gemmesider 2 A - fra numrene 11-20, (1995-1999)

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Gemmesider 2 B - fra numrene 11-20, (1995-1999)

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Gemmesider 3 - fra numrene 21-25, (2000-2002)

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Gemmesider 4 - fra numrene 26-29, (2002-2004)

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Gemmesider 5 - fra numrene 30-33, (2004-2006)

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 20. juli 1999.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 21, 2000.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 22, 2000.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 25. Januar 2002.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 26. Juli 2002.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 27. Januar 2003.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 28. Juli 2003.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 31. Januar 2005.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 32. Juli 2005.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 33. Januar 2006.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 34. Juli 2006.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 37. Januar 2008.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 38. Juli 2008.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 39. Januar 2009.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 41. Januar 2010..

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 42. Juli 2010.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 43. Januar 2011.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 44. Juli 2011.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 45. Juli 2012.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 46. Juli 2012.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 47. December 2012.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 48. Juli 2013.

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 49. Januar 2014

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 50. Juli 2014

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 51. Januar 2015

Slægten : En gren af den gamle fynske Blæsbjergslægt. Jørgensen, O. C.

Slægten Albrectsen og dens Minder. Albrectsen, Erling.

Slægten Astrup fra Astrupgaard i Nordslesvig gennem fem Hundrede Aar : Personalhistoriske Meddelelser Sommer, F. C.

Slægten Bahnson. Houmøller, Sven.

Slægten Barfod : (Fakse-Linjen). Barfod, Andreas.

Slægten Basballe : Aarhus-Slægten Baumgarten, Torkil.

Slægten Bech på Frederiksberg : 1810-1910 Bech, J.

Slægten Behrendt af Middelfart. Behrendt, Christian.

Slægten Bhi / Bie fra Hylke sogn Winther, Flemming Aagaard.

Slægten Blicher : om Steen Steensen Blicher og Ernestine Juliane Berg, forfædre og efterkommere

"Slægten Bødker af ""Søvig"" Lindum sogn : Samlet, fortalt og redigeret af kordegn Wilh. Kjær Jensen. Udgivet af slægtskredsen." Jensen, Wilh. Kjær.

Slægten Breiner : Johan Jacob Breiner, 1782/83-1854, og hustru Anne Sørensdatter From, 1777-1854, møllerfolk i Mygdam Mølle i Ø. Assels sogn og senere i Årbæk Mølle i Ørding sogn på Mors - deres efterkommere og forfædre med afstamning gennem de tyske kolonister på Alheden fra Hessen og Pfalz ved Heidelberg.

Slægten Breinholt. Grohshennig, Max.

Slægten Bruun : kommandørkaptajn Palle Chr. Bruuns efterkommere Andersen, Finn,

Slægten Bruun fra Assens : Hans Rasmussen Bruuns danske efterslægt. Werner, Hans.

Slægten Carøe. Hauch-Fausbøll, Th.

Slægten Damgaard : Uddrag af en større Slægtshistorie. Damgaard, P. Julius.

Slægten Dinesen gennem 300 Aar. Hauch-Fausbøll, Th.

Slægten Dinesen gennem 350 år. Dinesen, J. K.

Slægten efter Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Marie Trojel.

Slægten Eilskov : Mathias von Westen Eilskov og hans Efterslægt Antoniewitz, Wilhelm von.

Slægten Fabricius fra Faaborg Fabricius, A. C.

Slægten Fabricius fra Faaborg. Fabricius, F. B.

Slægten Fasting i Danmark. Fasting, S. O.

Slægten Feilberg : Mands- og Kvindelinien. Schmidt, Peter Jakob.

Slægten Fischer fra Silkeborg Friis-Petersen, H.

Slægten Fog. Hiort-Lorenzen, H. R.

Slægten Foltmar i Danmark og Norge / Foltmar, Kaj.

Slægten fra Fastergård : Slægtregister med Oplysninger om Gården og dens Beboere 1534-1843 /

"Slægten fra Skedshale - efterkommere af ""de Rinds herreds knaber"" : Anders Christensen, husmand i Skedshale i Simested sogn, født 1814 i Alstrup Hedehus i Kgs. Tisted sogn, død 1891 i Skedshale, og hustru Kirstine Mortensdatter, født 1825 i Skedshale, død 1905 i Torup deres forslægt og efterkommere"

Slægten Frederiksen fra Ryslinge sogn

Slægten Gjerløff med dens Spindelinier gjennem cirka tre Hundrede Aar. Hjort, Frederik.

Slægten Glahn, Sværd- og Spindesiden : 1885. Schmidt, Peter Jakob.

Slægten Gløerfeldt i Danmark. Juel Hansen, E.

Slægten Gottlob. Gottlob, I.

Slægten Grøn-Müller-Klein : Biografiske Skitser. Grøn, Mathilde Blixenkrone.

Slægten Grunnet. Brenner, S. Otto.

Slægten Guldborg og Guldborggaards Historie. Kier, Harald.

Slægten Hansen fra Kvolbæk : omhandler gårdmand i Kvolbæk i Skjød sogn Hans Jensen, 1792-1875, og hustru Anna Michelsdatter, 1797-1856, deres forfædre og efterkommere.

Slægten Hasselbalch. Hauch-Fausbøll, Th.

Slægten Heering. Personalhistoriske Optegnelser. Sommer, F. C.

Slægten Heiberg : Personalhistoriske og genealogiske Oplysninger. Heiberg, G. F.

Slægten Helsted.

Slægten Helweg i Danmark. Møller, H. J.

Slægten Hiort i Danmark og Norge : Stamtavle og slægtshistoriske oplysninger. Hiort, Esbjørn.

Slægten Hjorth med Biografier og Billeder. Gyrstinger, Johs, K.

Slægten Hofman-Bang. Hofman-Bang, Erik.

Slægten Hovborg : efterkommer efter Jens Hovborg født 1844

Slægten Hvalsøe - Walsøe. Hvalsøe, D.

Slægten Hyldgård fra Sinding sogn (Hammerum herred) : om Poul Chr. Henriksen, født 1843, og hustru, deres forfædre og efterkommere.

Slægten Ingerslev : Oversigtstavle over Sognepræst Hans Hansen Ingerslevs Eferkommere med Navnet Ingerslev omkring den 31. December 1944. Ingerslev, T. G. H.

Slægten Jervelund. Lund, Eva.

"Slægten Jørgensen fra ""Kohavegård"" i Rudkøbing." Klæsøe, Svend.

Slægten Kemp : mindebog om Stiftsprovst Axel Gudmund Kemp og hustru Johanne Nicoline f. Knap Wahl, A.

Slægten Kruuse af Højelse Hansen, Holger.

Slægten la Cour (Dornonville de la Cour). la Cour, L. F.

Slægten Lange fra Fåborg Lange, Magnus.

Slægten Lauridsen fra Grønvang, Vejen og nogle af dens Slægtsforbindelser Vang Lauridsen, Olav.

Slægten Leth fra Stege. Tobiesen, Fr.

Slægten Meinertsens Stamtavle. Meinertsen, H. P.

Slægten Nyrop. Nogle biografiske Meddelelser. Nyrop, C.

Slægten Paludan / paa Grundlag af trykte og utrykte Kilder la Cour, L. F.

Slægten Permin i Danmark.

Slægten Pontoppidan : samt nogle Tillæg angaaende Slægterne Aagaard, Hofman Bang og Møller. Pontoppidan, E.P.

Slægten Ritzau samlet af afdøde Direktør E. N. Ritzau. Hauch-Fausbøll, Th.

Slægten Salomonsen (Nyborg) Fischer, Josef.

Slægten Simonsen fra Rugaard. Friis, Jørgen.

Slægten Stadel på Morsø. Møller, Ellen-Maria

Slægten Tuxen : 1550-1800 / Tuxen, A. P.

Slægten Werlauff's Stamtavle. Steenbuch, Axel.

Slægten Windfeld. Kaiser, Mary Windfeldt.

Slægten Würtzen gennem 200 år Würtzen, Viggo Chr.

Slægtens Saga : En Stambog for Efterkommere af Ægteparret Mogens Brix og Karen Pedersdatter Lassen af Nørbjærggaard i Gjøttrup Sogn, V.-Hanherred. Klitgaard, C.

Slægtens spor : En anetavle Grøntved, Holger.

Slægtens spor / Lassen, Aksel,

Slægter, skjolde, steder : festskrift til Knud Prange 6. juni 1990

Slægterne bag Titan : en genealogisk oversigt. Fabritius, Albert.

Slægterne paa Brydegaard og Øbakkegaard i Ledøje Sogn samt Ryttergaarden Nr. 3 af Pederstrup, Ballerup Sogn : Jørgensen, J. P.

Slægterne Richter, Schwartz, Friis : mine fædrene aner og deres familie : seks slægtshistoriske beretninger Richter-Friis, H.

Slægterne Tinglev og Wiuff med Kvindelinier /

Slægthaandbogen. Tillæg til Personalhistoriske Samlinger. Hauch Fausbøll, Th.

Slægthaandbogen. Tillæg til Personalhistoriske Samlinger. Hauch Fausbøll, Th.

Slægts-Krøniker, Bind 1, 1500-1800 / Grønvold, Fr.

Slægtsbog : anetavle for Jens Peter Christensen og Ane Frandsen

Slægtsbog 1860-1905 Nielsen, Ebbe

Slægtsbog for Anine Caroline Hansen og hendes lollandske aner Wibrand, Jan.

Slægtsbog for efterkommere efter Christen Nielsen gårdejer i Over Simmelkær, Ørre Sogn, født 1775

Slægtsbog for Ellen Ingeborg Hornum & Hornum-slægten fra Hvornum sogn i Randers amt Wibrand, Jan.

Slægtsbog for familien Finsen. Finsen, Erling.

Slægtsbog for Marine Freese. Vangsgaard, Hanne Fjeldgaard

Slægtsbog for Sognedegn Sejer Olesen Leth og Hustru Ida Nielsdatter samt deres Forslægt og Efterslægt. Filtenborg, P.

Slægtsbog med Portrætter for Familien Finsen Finsen, Vilh. H.

Slægtsbog over slægten Abrahamsen

Slægtsbøger og anetavler på Morsø Lokalhistoriske Arkivs hylder og i boksen

Slægtsforskeren 2017-3 : Medlemsblad for DIS-Danmark og SSF

Slægtsforskeren 2017-4 : Medlemsblad for DIS-Danmark og SSF

Slægtsforskeren 2018 nr. 1 : Medlemsblad for DIS-Danmark og SSF.

Slægtsforskeren 2018 nr. 2 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere

Slægtsforskeren 2019 nr. 2 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere

Slægtsforskerens opslagsbog. Et hjælpemiddel for slægtsforskeren Rygaard, Knud.

Slægtshistorie : en vejledning ved Hans H. Worsøe. Hans H. Worsøe.

Slægtshistorie i Sønderjylland : en vejledning Hans H. Worsøe.

Slægtskartotek Balling Th.

Slægtstavlesamlingen 1931 : Omfattende 300 kortfattede Slægtsbiografier over nulevende kendte Personers fædrene Slægt i ret Linie.

Slegten Eyde af Arendal : Genealogisk-Personalhistoriske meddelelser. Finne-Grønn, S. H.

Slegten Mohr fra Bevern Wiesener, A. M.

Smaa Bidrag til Fredericias Kultur- og ældste Historie : samlede af utrykte Kildeskrifter Berg, Vilhelm.

Smaa Tidsbilleder i Breve 1792-1864. Heiberg, K. A.

Smaabilleder fra Helsingør 1800-1830. Lund, Ole.

Smaating og Leilighedsdigte fra Aarene 1799 til 1835. Barfoed, Thomas.

Småskrifter tilegnede Professor, Dr. phil. Åge Friis på Halvfjerdsårsdagen 16. Aug. 1940

Småtræk om Holberg som godsejer Hjelholt, H.

Snesejler : erindringer fra ØK-søfolk. Vol. 1.

Snesejler : hvad søfolk husker. Vol. 2.

Snesejler : hvad søfolk husker. Vol. 3.

Snesejler : hvad søfolk husker. Vol. 4.

Snesejler : hvad søfolk husker. Vol. 5.

Sociale Studier i dansk Historie efter 1857

Socialhistorie og samfundsforandring.

Sofus Høgsbros Slægt : efter Oplysninger, samlede af ham selv, bearbejdede og udgivne af hans Børn Milthers, Vilhelm.

Sogne- og flækkekommunale arkiver i Sønderjyllands Amt 1920-1970. Bind I Furdal, Kim.

Sogne- og flækkekommunale arkiver i Sønderjyllands Amt 1920-1970. Bind II. Furdal, Kim.

Sognefoged Hans Christensen, Vejstrup og hans Slægt. Dissing, Thøger.

Sognefogedinstitutionen gennem 200 år. Fredebo, Poul.

Sognepræst Conrad Chr. Gjemzøe : om en tragisk livsskæbne samt nogle spredte bidrag til Nordrup-Farendløse sognes historie. Rasmussen, Niels Fr.,

Sognepræst Knud Christensen : Født 1. Januar 1836 - Død 29. September 1908 : Mindeblade Christensen, Angelika.

Sognepræst til Vindinge Hans Peter Falck, født den 17. Marts 1815, død den 28. Juli 1869.

Sogneregister til lollandske og falsterske godsskifter mm. (Sydhavsøernes Nørlit)

Sognet omkring Helligkilden. Mogenstrup. Borries, Philipp.

Sokkelund herreds tingbøger 1621-22, 1625-28

Sokkelund herreds tingbøger 1628-30, 1. hefte

Sokkelund herreds tingbøger 1632-34 Karen Marie Olsen og Carl Rise Hansen

Sokkelund herreds tingbøger 1634-36 Karen Marie Olsen og Carl Rise Hansen

Sokkelund herreds tingbøger 1636-37

Sonneslægten. Sommergaardsgrenen. 1626-1976. Hansen, Albert.

Sophie Hedevig Utke f. Heilmann og hendes efterkommere. Thal-Jantzen, Helvig og Valdemar.

Sophus Engelsted - 1823-1914.

Soransk Samfund : Et Tilbageblik i Anledning af Samfundets 50 Aars Jubilæum den 14. April 1912. Hennings, Poul.

Sorø Husholdningsskole - jubilæumsskrift - 100 år : 1895 - 3. maj - 1995

Sottrup Sogn. Raben. J.

Souvenirs d'un Officier danois : 1807-1814 / publiés par sa fille. Frisenberg, C. F.

Sø- og Handelsretten gennem 100 år. Hove, Robert.

Sømand i 1950erne Toft, Egon

Sønder Herreds historie, topografi og statistik. Haugner, C. C.

Sønderborg : Gamle Minder og Smaatræk af Byens Historie. Raben. J.

Sønderborg II. Raben. J.

Sønderborg Skipperlaug : 1571-1971. Knudsen, Niels,

Sønderborg Skipperlaug og et Brudstykke af Byens Søfartshistorie. Raben. J.

Sønderborg Skyttelaug 1600-1880 og Oprettelsen af Borgerforeningens Skyttelaug 1881. Raben. J.

Sønderjydske Aarbøger 1944, 1. Halvbind.

Sønderjydske Aarbøger 1945, 2. Halvbind.

Sønderjydske Skatte- og Jordebøger fra Reformationstiden. Første Hefte.

Sønderjyllands Bispehistorie : Bidrag til den sønderjydske Gejstligheds Historie og Genealogi. Dahl, Aage.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1958.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1982.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1985.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1992

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1993

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1/2 - januar/februar 1994

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1/2 - januar/februar 1995

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1973.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1982.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1992

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1995

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10/11 - oktober/november 1975

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10/11 - oktober/november 1994

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11 - november 1993

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11 - november 1995

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1982.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1992

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1993

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1982.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1985.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1992

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1993

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2/3 - februar/marts 1975

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1979

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1982.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1985.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1992

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1993

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1995

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3/4 - marts/april 1994

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1982.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1983.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1985.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1992

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1993

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1995

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4/5 - april/maj 1975.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1982.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1986.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1992

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1993

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1995

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5/6 - maj/juni 1994

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1982.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1985.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1992

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1963.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1992

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1993

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1994

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1995

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1977

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1982.

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1992

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1994

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1995

Sønderjyske årbøger - 1. halvbind 1964.

Sønderjyske årbøger - 1. halvbind 1967.

Sønderjyske årbøger - 1982.

Sønderjyske årbøger - 2. halvbind 1967.

Sønderjyske årbøger - 2. halvbind 1968.

Sønderjyske årbøger - 2. halvbind 1970.

Sønderjyske arkivregistraturer : Schackenborg godsarkiv.

Søren Hempels politiske Dagbøger 1835- 1840. Med Biografi og Noter af Hakon Müller. Hempel, Søren.

"Sørgetale over Frederik Christian Gebhard : Krigsassessor og Districtslæge paa Langeland ved hans Kiste i Rudkjøbing Kirke den 7 April 1838"" af C. Pram Gad, 1838" Pram Gad, C.

Sparekassen for Vordingborg og Omegn : 8. januar 1855 -1930. Salicath

Sparresholm Gods og Familien de Bangs Arkiv - Registratur.

Specification over det Hans Kongelige Majestæt forbeholdne Jorde-Gods, Kirker og Tiender udi Aadsherred i Sædland: Som efter udgangne trykte Conditioner, dateret 7de Maji 1776, paa Egeberg Gaard i Aadsherred den 15de Julii 1776 til Bortforhandling, ved offentlig Auction bliver opbuden.

Specification Paa Endeel Hans Kongelig Majestæts Forbeholdene Jorde-Goeds udi Sædlands Stift, Draxholms Amt, hvilket, efter Kongelig Allernaadigste Resolution og derom udgangne trykte Placat og Conditioner, datered 28de Junii 1757, ved offentlig Auction den17de Augusti 1757 og derpaa følgende Dage udi det Kongelig Rente-Kammer til Forhandling opbydes og de Høystbydende tilstaaes.

Spørgeliste til indsamling af landmand-erindringer. Zenius, Marianne.

Spredte Minder gennem 70 Aar (1847-1917). Grandjean, Axel.

St. Joachims Ridderen Sir Levett Hanson. Knudsen, Hans.

St. Marie Kirken i Sønderborg. Raben. J.

Stamregister over Familien Helms.

Stamtavle over Familien Hammershaimb eller Wenceslauus Franciscus de Hammershaimbs Decendenter Nielsen, C. F.

Stamtavle Engel - Gaardejer i Rødstofte Jacob Hanssøn Engel og Hustru Kirsten Jacobsdatter.

Stamtavle for Familien Folkenberg fra 1700-1900. Folkenberg, August.

Stamtavle for skomagermester Christian Clausen i Kerteminde. Hansen, René Benny,

Stamtavle for Slægten Lassen : Bisgaard, A. M.

Stamtavle for Thøger From's og Hustrus Fideikommis / Hauch-Fausbøll, Th.

Stamtavle over Anders Coldings Slægt fra Skrave : Som Bilag Oversigter over Slægterne : 1. Busch. 2. la Cour. 3. Fønss. 4. Groot. 5. Haastrup. 6. Hee. 7. Helm. 8. Krag. 9. Lindegaard. 10. Meldal. 11. Rohde. 12. Saabye. 13 Steenstrup. 14 Svitzer. 15. Trolle. 15. Volf. Volf, R.

Stamtavle over Bjerre-Slægten fra Bjerre i Sir ved Holstebro. Lodberg, Thorv.

Stamtavle over Chr. Lehmann Haaber's Descendenter. Møller, Frantz.

Stamtavle over de til Brødrene Petersens Jomfrukloster adkomstberettigede Familier. Møller, Frantz Frederik.

Stamtavle over den adelige Slægt Benzon. Hauch-Fausbøll, Th.

Stamtavle over den danske linie af slægten laCour Barfod, Frederik.

Stamtavle over Den Danske Sehested-slægt

Stamtavle over den fra Povlsker Sogn (Bornholm) stammende Familie Westh (West). West, J. P.

Stamtavle over den Hempelske Familie i Danmark.

Stamtavle over den Hempelske Familie i Danmark.

Stamtavle over den i 1845 afdøde Grosserer Jacob Holms (Jens) Jacob Holms Efterkommere. Holm, J. E. Georg.

Stamtavle over den lollandske Familie Rostrup. Barfod, Imm.

Stamtavle over Efterkommere af Jacob Paulin Clausen, Sognepræst i Svanninge. Clausen, J. Chr.

Stamtavle over Efterkommerne af Bernhard Hagen og Ane Margrethe Cöllner. Giersing, O. M.

Stamtavle over Efterkommerne af de fire Søskende: Andreas Collstrop, Grosserer, i Kjøbenhavn, 1742-1820. Catharina Lauesdatter, gift Maag, i Aabenraa, 1745-1828. Gunder Lauesdatter, gift Petersen, i Sotterup, Tønder Amt, 1749-1817. Mette Christine Lauesdatter, gift Pay og Sundorph, i Kjøbenhavn, 1752-1834. Maag, Julius.

Stamtavle over Efterkommerne af Georg Frederik Ulrich og Anna Magdalena Herbst med 2 Tillæg : 1. En Gren af Slægten Kaas : 2. Henriette Marie Mouriers Afstamning. Carstensen, R.

Stamtavle over Efterkommerne af Gottfried Becker og Hustru Elisabeth Neergaard : tilligemed nogle denne Familie og Descendenter vedkommende Oplysninger Smith, Otto,

Stamtavle over en Andkjær-Slægt. Efterkommere af Birkedommer paa Gyldensteen Andreas Andkier og Anne Dorthea Stein. Andersen, Alf.

Stamtavle over en Familie Friderichsen. Frederiksen, Mathias M.

Stamtavle over en Familie Scheel : med et Tillæg omfattende nogle cognatiske Sidelinier Scheel, Anton Wilhelm.

Stamtavle over en Gren af Greveslægten fra Humlekroge.

Stamtavle over en norsk Præsteslægt Friis. Nordahl-Olsen, Joh.

Stamtavle over en norsk slegt Lange : slegtsbok for Jevnagerpresten Johan Jørgen Langes efterkommere Amundsen, O. Delphin.

Stamtavle over etatsraad A. N. Hansen's efterkommere. Konow, Hans.

Stamtavle over Etatsraad A.N. Hansen's Efterkommere. Konow, Hans.

Stamtavle over Familien Balslev. Balslev, Benjamin.

Stamtavle over Familien Brenneche. Ritzau, E. N.

Stamtavle over Familien Breum. Med Sidelinier af Familierne: Baadsgaard, Bruun, Salvesen og Springborg. Kjølbye, Anton.

Stamtavle over Familien Buntzen : udarbejdet væsentlig paa Grundlag af Familieoptegnelser. Hennings, Paul.

Stamtavle over Familien Carstens. Carstens, S.

Stamtavle over Familien Clausen : med Oplysning om Slægterne Bastrup, Eckermann, Frimodt, Gad, Jørgensen, Kragerup, Mejer, Neumann, Swane m.fl. Gad, Henrik Nicolai Clausen.

Stamtavle over Familien Conradsen : Efterkommere af Hans Friederich Conrad Rasmussen, Vester Aaby ved Svendborg, f. 16/8 1754, d. 20/12 1810. Konradsen, Kristian Glud.

Stamtavle over Familien Copmann : Efterkommere af Cathrine Copmann og Poul Svendsen med specificeret Stamtavle over følgende Sidegrene: Familien Møller, Vejstrupgaard. Familien Mortensen, Gammelgaard. Familien Kähler, Næstved. Familien Jørgensen, Tiselholt. Familien Wognsen, Falle. Jølver, Knud.

Stamtavle over Familien Dahlerup og dens Sidelinier.

Stamtavle over Familien Dam (Aakirkeby) Dam, L.

Stamtavle over familien Fahnøe Fahnøe, H. C. Valdemar.

Stamtavle over Familien Friis fra Aarhus. Friis-Petersen, H.

Stamtavle over Familien Friis fra Ringkøbing Amt. Friis-Petersen, H.

Stamtavle over Familien Frisch suppleret med enkelte Linier af Familierne Lange, Søderberg og Nørgaard.

Stamtavle over Familien Gam. Brenner, S. Otto.

Stamtavle over Familien Glud gennem 400 Aar. Konradsen, Kristian Glud.

Stamtavle over Familien Götzsche : Fortsættelse af Capt Lengnicks Stamtavle over samme Familie. Langkilde, C. V.

Stamtavle over Familien Götzsche.

Stamtavle over Familien Gram.

Stamtavle over Familien Grandjean. Grandjean, H.

Stamtavle over Familien Grandjean. Grandjean, H. P.

Stamtavle over Familien Hald efter trykte og haandskrevne Kilder. Hundrup, F. E.

Stamtavle over Familien Hald. Krarup, Christian,

Stamtavle over Familien Haslund. [Grandjean, H.]

Stamtavle over Familien Hastrup (den jydske Slægt). Baumgarten, Torkil.

Stamtavle over Familien Haugsted. Grandjean, H.

Stamtavle over Familien Holm. Grandjean, H.

Stamtavle over Familien Kauffeldt / Baumgarten, Torkil.

Stamtavle over Familien Koefoed Bidstrup, Jul.

Stamtavle over Familien Krarup. Krarup, N. P.

Stamtavle over Familien Le Sage de Fontenay.

Stamtavle over Familien Melbye. Melbye, Carl Chr.

Stamtavle over Familien Mørch. Hundrup, F. E.

Stamtavle over Familien Mygind. Schøller, C. E. A.

Stamtavle over Familien Petri. Johnstrup, H. Chr.

Stamtavle over Familien Riber fra Svendborg Magius, A.

Stamtavle over Familien Storch eller Edvard Storchs mandlige Descendenter. Wiberg, S. V.

Stamtavle over Familien Terndrup.

Stamtavle over Familien Thaning.

Stamtavle over Familien Toxværd. Grandjean. H.

Stamtavle over Familierne Cloos og Lorentzen : udgivet for Familierne Hedemann, C. J.

Stamtavle over Familierne Wardinghausen og Lollesgaard. Kier, Harald.

Stamtavle over familjen Gerner. Sundt, M.

Stamtavle over Gudman Elmquist's Efterkommere : Med biografiske tildels autobiografiske Oplysninger Elmquist, A. G. J.

Stamtavle over Haarslevgrenen af Familien Balslev. Balslev, Lars Chr.

Stamtavle over Haarslevgrenen af Slægten Balslev. Balslev, Lars Chr.

Stamtavle over Jens Mortensen Gyldendal's Efterkommere på Foranstaltning af Bestyrelsen for Cancelliaad Jacob Deichmanns og Hustrus Legat. Grandjean, Poul Bredo.

Stamtavle over Johan Joseph Haabers Descendenter. Møller, Frantz.

Stamtavle over Laurits Foss's Descendenter. Hundrup, F. E.

Stamtavle over Oluf Bangs Efterkommere paa Sværdsiden. Hundrup, F. E.

Stamtavle over Peder Jacobsen Deichmanns Efterkommere på Foranstaltning af Bestyrelsen for Jacob Deichmanns og Hustrus Legat. Grandjean, Poul Bredo.

Stamtavle over Rådmand Poul Bentzens Efterkommere på Sværdsiden. Grandjean, Poul Bredo.

Stamtavle over Slægten Barfod-Barfood-Barfoed fra 1455 til 1925. Birkedal-Barfod, Fr.

Stamtavle over Slægten Berg, Efterkommere af Thomas Henriksen i Fyn, præfectus aulicus Holsatiae, født ca. Aar 1600. Hedin, Niels.

Stamtavle over Slægten Bernstorff Bobé, Louis.

Stamtavle over Slægten Boesen. Bidstrup, Jul.

Stamtavle over Slægten Boesen. Hauch-Fausbøll, Th.

Stamtavle over Slægten Borgen (med de deri indgiftede Slægter Koefod, Esmann, Schøning, Bagger, Bennetzen, Myrthue, Ifversen, Theilgaard, Gøtzsche, Ramsing m. fl.). Hundrup, F. E.

Stamtavle over slægten Erslev Larsen, Alfred,

Stamtavle over Slægten Fischer fra Bryrup. Arends, Otto Fr.

Stamtavle over Slægten Fogtmann Fogtmann, J. M.

Stamtavle over Slægten Hansen fra Nexø. Hansen, Herm. J.

Stamtavle over Slægten Havemann. Seidelin, Mogens.

Stamtavle over Slægten Jelstrup Vahl, Jens,

Stamtavle over Slægten Lundsgaard : Tillæg: Levnedsskildringer og Stedsbeskivelser Understrup, Konrad

Stamtavle over Slægten Meyer. Krenchel, H. B.

Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen. Harbo, Jens Peter.

Stamtavle over Slægten Ussing. Algreen-Ussing, Tage.

Stamtavle over Slægten Wolf Volf, R.

Stamtavle over Slægten Wolf fra Slesvig. Wolf, Johannes.

Stamtavle over slægten Zacho. Sparre, Th.

Stamtavle over slegten Forman (Formann) Wiesener, A. M.

Stamtavle over Valentin Hermansen Beyers Efterkommere (Mandslinien) Grandjean, H.

Stamtavle vedrørende Slægten Dreyer og de med denne beslægtede Familier. Riedewaldt-Schøtt, K. M.

Stamtavlen Melchior Heckscher, Albert.

"Stamtavlen Melchior omarbejdet og fortsat af Josef Fischer i Aaret 1920"

Stamtavler med Vaabenafbildninger og Portrætter over slægterne von Lowzow, de Thygeson, Trap de Thygeson. Andersen, Finn,

Stamtavler over danske Slægter Fich.

Stamtavler over de bornholmske Familier Müller, Madvig og Sode. Bidstrup, Julius,

Stamtavler over Familien Bentz - med alle Descendenter Hundrup, F. E.

Stamtavler over Familierne Perch, Holm og Hundrup. Hundrup, F. E.

Stamtavler over fire Roeskildske Familier / Borch, Bruun, Brønniche og Kornerup. Hundrup, F. E.

Stamtavler over Slægten Eilskov / Eilskov, Peter.

Stamtavler over Slægter i den fransk-reformerte Coloni og Menighed i Fredericia. Ludwig, J.

Stamtavler over Slægterne Olivarius og de Fine : med personalhistoriske Efterretninger om disse Slægter. Olivarius, L. H. F. de Fine.

Stamtavler. Ravn, J.J.

Starup Sogn i Brusk Herred : et historisk-topografisk Forsøg. Lindholm, Poul.

Statens civile bygningsadministration : tegningssamlingen 1738-ca. 1917 Millech, Knud.

Statens lokalarkiver : opbevaring og aflevering til landsarkiverne : bestemmelser og vejledning.

Statistik for danske provins-elektricitetsværker for driftsaaret 1930-31

Statistisk-oeconomisk Bekrivelse over Vaarbasse og Heinsvig Sogne i Slaugs Herred, Ribe Amt. Frost, Peter Nicolai.

Statistiske Bidrag til Vendelbo Stifts Historie i det 16de og 17de Aarhundrede. Wulff, D. H.

Statistiske Oplysninger angaaende den polytekniske Læreanstalts Kandidater samt Fortegnelse over dens Direktører og Lærere 1829-1902. Voigt, J. J.

Statsarkivar Fredrik Scheels dagbok 23.7.1917-22.10.1921.

Stednavne i brug : festskrift udgivet i anledning af Stednavneudvalgets 75 års jubilæum /

Stednavne i Sønderjylland eller Slesvig : efter Generalstabens Kort over Slesvigs Fastland og Als.

Stednavneregister til godsejernes skifteprotokoller til 1850 i Landsarkivet for Fyn Riising, Anne.

Steenberg, Himmerlandsslægten : en gammel Præsteslægt. Fibiger, Amalie.

Stege Bys Bog 1418-1607 med oplysninger om byens - navnlig borgerskabets historie i middelalderen. Bojsen, F.

Stenhus i 75 år. Bang, Niels de.

Stenzel Bornbachs Kriegstagebuch nach der Orginalhandschrift

Stiftamtmand og Amtmand i kongeriget Danmark og Island 1660-1848. Udg. af Rigsarkivet. Bloch, J.

Stiftamtmand Viggo R. Hårløv (1872-1931).

Stiftamtmænd og Amtmænd i kongeriget Danmark og Island 1660-1848. Bloch, J.

Stiftamtmænd og amtmænd på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm : 1848-1970 : med en oversigt over de nye amter og amtskommuner samt kommunesammenlægningerne 1958-1970.

Stiftamtmænd og Amtmænd på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1848-1970 / Med en oversigt over de nye amter og amtskommuner samt kommunesammenlægningerne 1958-70

Stiftelsen Alderstrøsts Fribeboere 1863-1911.

Stiftsgården, Trondheims kongebolig. Swensen, Wilhelm.

Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 1. Frederiksborg, København og Holbæk amter. Hansen, J. J.

Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 2. Holbæk, Sorø og Præstø amter. Hansen, J. J.

Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 3. Præstø, Svendborg og Odense amter. Hansen, J. J.

Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 4. Maribo og Bornholm amter. Hansen, J. J.

Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 5. Vejle og Aarhus amter. Hansen, J. J.

Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 6. Randers, Viborg og Aalborg amter. Hansen, J. J.

Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 7. Aalborg, Hjørring og Thisted amter. Hansen, J. J.

Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 8. Ringkøbing, Ribe og Haderslev amter. Hansen, J. J.

Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 9. Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder amter. Hansen, J. J.

Strafferegister 1800-1869. Lollands Nørre Herred.

Strafferegister 1860-1925. Lollands Sønder Herred.

Strafferegister 1897-1925. Lollands Nørre Herred.

Strynø Kalv Rasmussen, Bjarne

Stubbekøbing gennem Tiderne. Bering-Liisberg.

Studenterne 1889-1914 : Biografier og Portrætter. Hauch-Fausbøll, Th.

Studenterne fra 1829. Elvius, Sofus.

Studenterne fra 1841 [ved 40-års jubilæet i 1881].

Studenterne fra 1846.

Studenterne fra 1854 [ved 50-års jubilæet]

Studenterne fra 1861 : En Samling Biografier udarbeidet til Mindefesten den 31. Aug. 1911. Hauch-Fausbøll, Th.

Studenterne fra 1867. Mindeskrift i Anledning af Studenter-Jubilæet den 3. Oktober 1892.

Studenterne fra 1869. Biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1894. Sörensen, Axel.

Studenterne fra 1870. Biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1895.

Studenterne fra 1871 : En Samling Biografier udarbejdet i Anledning af 40-Aars Jubilæet. Hauch-Fausbøll, Th.

Studenterne fra 1873. Korte Biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1898.

Studenterne fra 1874 : Korte biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1899.

Studenterne fra 1875 : Korte biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1900.

Studenterne fra 1876 : Korte biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1901.

Studenterne fra 1878 : Korte biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1903.

Studenterne fra 1882 : Biografier og Portrætter udgivne i Anledning af 25-Aars Jubilæet. Hintze, V.

Studenterne fra 1884 : En Samling af Biografier : Udarbejdet i Anledning af 25-Aars Jubilæet. Hauch-Fausbøll, Th.

Studenterne fra 1885 : En Samling Biografier udarbeidet i Anledning af 25-Aars Jubilæet. Hauch-Fausbøll, Th.

Studenterne fra 1886 : Biografier og Portrætter udgivne i Anledning af fem og tyve Aars Jubilæet. Mourier, Charles.

Studenterne fra 1892 : Festskrift udgivet i Anledning af Jubilæet. Grandjean, Poul Bredo.

Studenterne fra 1893 : Festskrift udgivet i Anledning af Jubilæet. Hennings, Paul.

Studenterne fra 1894 : Mindeskrift i Anledning af Jubilæet 1919. Brask, Richard Høeg.

Studenterne fra 1895 - Festskrift udgivet i Anledning af Jubilæet. Cortsen, S. P.

Studenterne fra Aaret 1845 ved Kjøbenhavns Universitet. Afsluttet d. 1ste October 1895. Gad, Marius.

Studenterne fra Kjøbenhavns Universitet og Sorø Akademi 1843. Til Mindefesten i 1893.

Studenterne fra MDCCCLXXXVII [1887]. Brammer, Gerhard.

Studenterne fra MDCCCXC [1890]. Hauch-Fausbøll.

Studier i fynske vider og vedtægter 1500-1800 Jacobsen, Hans Henrik,

Studier over D.G. Monrad som religiøs Personlighed. Hauge, Sv.

Studier over D.G. Monrads Statstanker. Bagge, Povl.

Studier over den økonomiske liberalismes gennembrud i Danmark : Landhaandværket / Henningsen, Sven.

Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede : I Fremstilling. Larsen, Svend.

Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede : II Bilag og registre. Larsen, Svend.

Styrmanden fra Strynø Rasmussen, Bjarne

Sundhed og sygdom mens Århus blev stor

Sunds Sogns Historie. Understrup, Konrad.

Supplement No. 1 til Meddelelser om Familien Ammitzböll og Descendenter. Ammitzböll, I.

"Supplement til ""Roskilde Landemodes Retssager - Causæ - fra Reformationen til 1730.""." Stenfeldt, Niels.

Supplement til stamtavle over familien Gøtzsche.

Supplerende Optegnelser til 200 Biografier af Studenterne fra 1872 samlede til Jubilæumsfesten 1912. Elvius, Sofus.

Svendborg Amts Vejviser med Byer og Landsogne 1905-1907.

Svendborg Bys Historie Olsen, Johannes.

Svendborg Kjøbstad 1869 til 1893. Lund, Torkild P.

Svendborgs Historie : Et ufuldendt Udkast fra Borgmester Schrums efterladte Papirer. Briksø, Sejer.

Tale ved Peter Gutfelds Jordefærd i Kjerteminde den 27 April 1844. Heiberg, A. C. L.

Taler holdne ved Indvielsen af Kammerherre Jens Benzons og Hustrues Begravelsesplads i St. Knuds Kirkehauge d 27 Juni 1836 og ved Kammerherre Jens Benzons Bisættelse i St. Knuds Kirke d. 30 December 1839. Ortwed, S. R.

Taler ved Biskop Dr. theol. P. C. Stenersen Gads Jordefærd den 20de October 1851, samt en kort Nekrolog. Gad, C. Pram.

Taler ved Biskop, Dr. theol. Christian Thorning Engelstofts Jordefærd den 1ste Februar 1889. Engelstoft, F.

Taler ved Louise Frederikke Hempels Jordefærd.

Taler ved Stiftamtmand og Kammerherre, Ridder og Dannebrogsmand, Hans Vilh. Cederfeld de Simonsens Bisættelse i St. Knuds Kirke i Odense den 13 Mai 1836. Ortved, S. R.

Tatere og natmandsfolk i Danmark : Betragtede med hensyn til samfundsforholddene i det hele.

Tavler til Amagerdragter - vævninger og syninger Mygdal, Elna.

Teologisk Stat (Ny gejstlig Stat) : sluttet 31. Juli 1915

Teologisk stat 1965-66 / Bind 2.

Testamente oprettet af Ettelene Marie Gyldendal født Henningsen

Testamenter fra Danmarks middelalder indtil 1450. Erslev, Kr.

The Brodersen Family of Denmark and America : A genealogy survey Rasmussen, Steen,

Thomas Kingo og hans Samtid. Petersen, Richard.

Thorning Sogn i det 19. Aarhundrede : historiske Efterretninger Ravnholt, A.

Thorsted : et sogn i Thy

Tidende for Forhandlingerne ved Provindsialstænderne for Sjellands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter samt for Færøerne i 1838 - Nr. 1-62.

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie : første Del. Christensen, J. V.

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie (V). Christensen, J. V.

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie (VI). Christensen, J. V.

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie (VII). Christensen, J. V.

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie (VIII). Christensen, J. V.

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. III. Christensen, J. V.

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. IV. Christensen, J. V.

Til gavn for menneskeheden og fædrenelandet : Kjæde-Ordenen og dens blindeforsorg gennem 225 år Larsen, Christian,

Til Knud Fabricius 13. August 1945

Til Minde om Bispinde Sophie Georgia Gad, født Clausen. 1799 JUNI 24 - 1875 MAI 21. Gad, Chr.

Til Minde om Capitain Frederik Julius d'Origny : Toldforvalter i Korsør : Ridder af Dannebrog. Wad, Gustav Ludvig.

Til Minde om Morten Christian Hempel Dreyer : Udgiver og Redaktør af Fyens Stiftstidende. Dreyer, J. Chr.

Til Minde om Ole Peter Holm Larsen (Skræppenborg). Borgen, Sofus.

Tilbageblik / Tidligere telegrafister fortæller maritime erindringer fra en svunden tid. 1. bog.

Tilbageblik / Tidligere telegrafister fortæller maritime erindringer fra en svunden tid. 2. bog.

Tillæg I til Familien Glahn's Slægtebog. Glahn, Hans Egede.

Tillæg II til Familien Glahn's Slægtebog. Glahn, Hans Egede.

Tillæg III til Familien Glahn's Slægtebog. Glahn, Hans Egede.

Tillæg IV til Familien Glahn's Slægtebog. Glahn, Hans Egede.

Tillæg til Guldborgland anerne.: Glasværksarbejder Martin Hansens Slægt. Hansen, René Benny,

Tillæg til Meddelelser om Thygine Graae født Lund's Forfædre omfattende Byfoged i Middelfart Jørgen Bassesen Lund's Hustru Karen Iversen's Forfædre. Grandjean, Poul Bredo.

Tillæg til Stamtavle over Familien Toxværd omfattende Kvindelinier efter Præsten O.F. Toxværd. Grandjean, H.

Tillæg V til familien Glahn's slægtebog. Glahn, Hans Egede.

Timring Sogn. Understrup, Konrad.

Tjenestemænd i Frederiksberg kommune 1857-1957 Boisen Schmidt, J.

To Slægter Fabricius fra Ærø. Fabricius, Axel Chr.

To Slægtled : Hvad Fader fortalte og jeg selv oplevede. Christensen, Petrus.

Tog og historie : jernbanearkiver og deres brug Ousager, Steen Michael.

Toldembedsmænd i Risør Finne-Grønn

Toldkamre indtil 1969. Bd. I: Toldkamre sammenlagt til Helsingør, Kalundborg, Korsør og Købe Distriktstoldkamre.

Toldvæsenet i Dansk Vestindien 1672-1917 Olsen, Poul Erik,

Topografie over Wordingborg Amt i Sjælland : første Hefte : Topografphie over Ewerdrup Sogn i Sjælland. Wedel, L. M.

Topographie af Gjelsted og Rørup Sogne Krag, M.G.

Topographie over Drejøe Sogn. Tommerup, Peder.

Topographie over Vium præstekald Blicher, Niels.

Topographie over Vium Præstekald. Blicher, Niels.

Tønder 1243-1943: udgivet i Anledning af Tønder Bys 700 Aars Jubilæum. Eskildsen, Claus.

Tønder Statsseminariums Historie 1788-1938.

Tradition og kritik : festskrift til Svend Ellehøj den 8. september 1984

Træk af Carl Brosbølls - Carit Etlars - og hans Hustrus Hansine Thorbjørnsens Liv og Hjem. Brosbøll, Anna.

Træk af livet på Fejø i svundne tider Stenfeldt, Niels.

Træk af Marstals Historie i Skildringer og Billeder. Høy, C. T.

Træk af Midtfyns Historie og Topografi. Hjort, F.

Træk af Thorvaldsens Konstner - og Omgangsliv samlede til Familielæsning : 2det Oplag. Wilckens, Carl Frederik.

Træk af Tørring Sogns Historie : Festskrift udg. af Haandværkerog Borgerforeningen for Tørring og Omegn.

Træk af Vangså´s historie

Troels-Lund. Fabricius, Knud.

Trolleborgegnen og dens Beboere igjennem 250 Aar : fra 1646 til vore Dage Søkilde, Niels Rasmussen.

Trondhjems borgerskap 1680-1730 : utvalgte kilder

Trøst i Breve fra 1700- og 1800-Tallet : Fra Familiepapirer. Heiberg, K. A.

True - en landsbys historie Flyvholm, Børge.

Tryksagsamlingen.

"Tyske kancelli - Udenrigske afdeling - 1770 : Departementet for udenrigske anliggender 1770 - 1848 Udenrigsministeriet 1848 - ca. 1909."

Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger for Aarene 1688-1691 Wad, Gustav Ludvig.

Uddrag af dansk-norske Slægter Friis og Stamtavle over den Molde-Aalesund-Bergenske Familie Friis : en personalhistorisk Studie. Hjort, Otto.

Uddrag af Fyenbo Landstings ældste Skjøde- og Pantebøger. Søkilde, N. Rasmussen.

Uddrag af Genealogier over Familier af Navnet Giese samlet hovedsagelig i Aaret 1921. Friis-Petersen, H.

Uddrag af skifter fra Bjerre og Hatting Herreder samt Stjernholm Amt

Uddrag af Trinitatis Kirkes Begravelsesprotokol. Christensen, Chr. Villads.

Udførlig Beskrivelse over Øen Fuur i Limfjorden Kruse, Rasmus Henrik.

Udgravningerne i Vikingebyen Brovold 1931-1932 : Foreløbig Beretning. Raben. J.

Udpluk af Egen Sogns Historie og Folkeminder. Raben. J.

Udskiftningen af Valby By 1788 / Sigsgaard, Poul.

Udstilling af skolehistorisk materiale : November 1968.

Udtog af Forhandlingerne i Københavns Amts Skoleraads ordinære Møde den 30. Maj 1922.

Udvalg af gamle danske Domme / 1. samling

Udvalg af gamle danske Domme / 2. samling

Udvalg af gamle danske Domme / 3. samling

Udvalg af gamle danske Domme / 4. samling

Udvalg af hidtil utrykte Danske Diplomer og Breve fra det XIVde, XVde og XVIde Aarhundrede.

Uggerslev sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845 Rasmussen, Steen,

Uggerslev sogns befolkning frem til 1787 Rasmussen, Steen,

Ukendte Øvle'r (noter)

Ulfborg Herred : en historisk-topografisk Beskrivelse. Storgaard Pedersen, P.

Ulkebøl Kirke og et Udpluk af Sognets Historie. Raben. J.

Ullerup Kirke og de adelige Gaarde i Sognet. Raben. J.

Underdanigst pro memoria! Indberetninger til amtmænd på Sjælland med Møn, Lolland-Falster, Bornholm 1720-1860 : registratur og sagregister.

Underdanigst pro memoria! Indberetninger til amtmænd på Sjælland med Møn, Lolland-Falster, Bornholm 1720-1860 : registratur og sagregister.

Undervisningsinstitutioner / N. Zahles Skole / Arkivregistratur

Ungdomserindringer og Fortællinger. Friis, J. J. F.

Upartiske Tanker om Typographien i Danmark, i Anledning af et Brev fra en Ubenævnt og et Svar af Hr. Boghandler Iversen, som findes indrykket i Fyens Stifts Journal No. 59 for 1782. Tode, Johan Clemens.

Urmagerslægten Fischer på Fyn. Vold, Vald.

V. A. V. Driebein. Mortensen, R. C.

Vagtmester Peder Svendsen Skovgaard, Louise.

Vallensbæk : fra oldtid til nutid i kulturhistoriske skildringer / Petersen, Jens A.,

Vallø og Omegn : En historisk Skildring. Petersen, Anders.

Vallø Stifts Arkiv - Registratur.

Vallø-pergamenter 1356-1713 : et repertorium.

Vandrebog for Tømrer=Svend Ove Ovesen

Vanløse - Et historisk Rids, udg. af Vanløse Grundejerforening paa 25-Aarsdagen for dens Stiftelse. Nystrøm, Eiler.

Varde Kommunes Vejviser og Skattebog 1949

Varde og omegn. Særlig med Hensyn til de kejserliges Indfald 1627-29. Olsen, J.

Varde Skatte og Adressebog 1956

Varde Skatte- og Adressebog 1931

Vareleksikon for Papirhandel og Papirindustri samt hermed beslægtede Erhverv. 29. hæfte. Jensen, J. S.

Væbnere, Adel og Frimænd paa Bornholm udarb. paa Grundlag af Dr. Hübertz' Aktstykker til Bornholms Historie samt enkelte andre Historiske Kilder. Jørgensen, J. A.

Vælgere i organisation : om vælgerforeningshistorie / Rambusch, Sigurd.

Ved 50 Aars-Jubilæumsfesten for Studenterne fra 1848 den 19. Oktober 1898.

Ved Boghandler, Cand. phil. Laurits Christian Appels Jordefærd den 19de September 1893. Holck, J. C.

Ved Cancellitaad Søren Hempels Kiste den 19 Januar 1844 i St. Knuds Kirke. Svitzer, H. P.

Ved det Miloske Jubilæum 12 September 1898 : Bidrag til dansk Boghandels Historie. Nyrop, C.

Ved Fabrikant S. Chr. Brandts Jordefærd den 2. Januar 1906 i St. Knuds Kirke. Lützhøft, H.

Ved Gravene - Mindeord over mine afdøde Sognefolk af P. Lundholm, fhv. Sognepræst til Sindal-Astrup Menigheder i Aalborg Stift. Lundholm, P.

Ved Halleby Aa : Optegnelser af Karoline Graves : Bearbejdede, ordnede og udgivne af Henrik Ussing.

Ved Halleby Aa : Optegnelser af Karoline Graves : Bearbejdede, ordnede og udgivne af Henrik Ussing.

Ved Kammerherreinde Elisabeth Cederfeld de Simonsens Jordefærd den 15de September 1883. Cederfeld de Simonsen, C.

Ved Morten Chr. Hempels Jordefærd den 11te Juni 1861.

Ved Provst A. C. L. Heibergs Jordefærd i Frederiksberg Kirke den 29de Juni 1891.

Ved Provst og Sognepræst Nicolai Seidelin Bøgh's Jordefærd i Gamtofte den 22de Maj 1880. Pastor Tobiesen.

Ved Thora Aurelia Davidsens Baare. Jacobsen, Lis.

Ved Universitetsboghandler, Etatsraad Frederik Vilhelm Hegels Jordefærd. Paulli, Jakob.

Vedbygaard Gods. Arkivregistratur

Vedr. Bogø bymandslavsarkiv - Registratur.

Vejen frem : Minder og synspunkter. Andersson, Josef.

Vejen Sogn i Malt Herred : Et Stykke Kulturhistorie, 1.-3. Hft Alkærsig, Søren.

Vejle Amt : en Hjemstavnsbog

Vejle Amts Aarbog / 1905

Vejle Amts Aarbog / 1906, Andet Halvbind

Vejle Amts Aarbog / 1906, Første Halvbind

Vejle Amts Aarbog / 1907, Andet Halvbind

Vejle Amts Aarbog / 1907, Første Halvbind

Vejle Amts Aarbog / 1908, Andet Halvbind

Vejle Amts Aarbog / 1908, Første Halvbind

Vejle Amts Aarbog / 1909

Vejle Amts Aarbog / 1910, Andet Halvbind.

Vejle Amts Aarbog / 1911

Vejle Amts Aarbog / 1912

Vejle Amts Aarbog / 1913

Vejle Amts Aarbog / 1914

Vejle Amts Aarbog / 1915

Vejle Amts Aarbog / 1916

Vejle Amts Aarbog / 1917

Vejle Amts Aarbog / 1918, Andet Halvbind

Vejle Amts Aarbog / 1918, Første Halvbind

Vejle Amts Aarbog / 1919, Andet Halvbind

Vejle Amts Aarbog / 1919, Første Halvbind

Vejle Amts Aarbog / 1920

Vejle Amts Aarbog / 1921

Vejle Amts Aarbog / 1922

Vejle Amts Aarbog / 1923-24

Vejle Amts Aarbog / 1925

Vejle Amts Aarbog / 1926

Vejle Amts Aarbog / 1927

Vejle Amts Aarbog / 1928

Vejle Amts Aarbog / 1929

Vejle Amts Aarbog / 1930

Vejle Amts Aarbog / 1931

Vejle Amts Aarbog / 1932

Vejle Amts Aarbog / 1933

Vejle Amts Aarbog / 1935

Vejle Amts Aarbog / 1936

Vejle Amts Aarbog / 1937

Vejle Amts Aarbog / 1938

Vejle Amts Aarbog / 1939

Vejle Amts Aarbog / 1940

Vejle Amts Aarbog / 1941

Vejle Amts Aarbog / 1942

Vejle Amts Aarbog / 1943

Vejle Amts Aarbog / 1944 - andet halvbind

Vejle Amts Aarbog / 1944 - første halvbind

Vejle Amts Aarbog / 1945

Vejle Amts Aarbog / 1946

Vejle Amts Aarbog / 1947

Vejle Amts Aarbog / 1948

Vejle Amts Aarbog / 1949

Vejle Amts Aarbog / 1950

Vejle Amts Aarbog / 1951

Vejle Amts Aarbog / 1952

Vejle Amts Aarbog / 1953

Vejle Amts Aarbog / 1954

Vejle Amts Aarbog / 1955

Vejle Amts Aarbog / 1956

Vejle Amts Aarbog / 1957

Vejle Amts Aarbog / 1958

Vejle Amts Aarbog / 1959

Vejle Amts Aarbog / 1960

Vejle Amts Aarbog / 1961

Vejle Amts Aarbog / 1962

Vejle Amts Aarbog / 1963

Vejle Amts Aarbog / 1964

Vejle Amts Aarbog / 1965

Vejle Amts Aarbog / 1966

Vejle Amts Aarbog / 1967

Vejle Amts Aarbog / 1968

Vejle Amts Aarbog / 1969

Vejle Amts Aarbog / 1970

Vejle Amts Aarbog / 1971

Vejle Amts Aarbog / 1972

Vejle Amts Årbog / 1973

Vejle Amts Årbog / 1974

Vejle Amts Årbog / 1975

Vejle Amts Årbog / 1976

Vejle Amts Årbog / 1977

Vejle Amts Årbog / 1978

Vejle Amts Årbog / 1979

Vejle Amts Årbog / 1980

Vejle Amts Årbog / 1981

Vejle Amts Årbog / 1982

Vejle Amts Årbog / 1983

Vejle Amts Årbog / 1984

Vejle Amts Årbog / 1985

Vejle Amts Årbog / 1986

Vejle Amts Årbog / 1987

Vejle Amts Årbog / 1988

Vejle Amts Årbog / 1989

Vejle Amts Årbog / 1990

Vejle Amts Årbog / 1991

Vejle Amts Årbog / 1992

Vejle Amts Årbog / 1993

Vejle Amts Årbog / 1994

Vejle Amts Årbog / 1995

Vejle Amts Årbog / 1996

Vejle Amts Årbog / 1997

Vejle Amts Årbog / 1998

Vejle Amts Årbog / 1999

Vejle Amts Årbog / 2000

Vejle Amts Årbog / 2001

Vejle Amts Årbog / 2002

Vejle Amts Årbog / 2003

Vejle Amts Årbog / 2004

Vejle Amts Årbog / 2005

Vejle Amts Årbog / 2006

Vejle Amts Årbog / 2007

Vejle Amts Årbog / 2008

Vejle Amts ældre Brandforsikring G/S 1835-1985 : 150 års gensidig løsørebrandforsikring i Danmark

Vejledning for cykelbude - December 1962.

Vejledning for ekstrabude - December 1962.

Vejviser for Aalborg Amt samt Børglum, Dronninglund, Hvetbo og Øster Han-Herreder med Byer og Landsogne 1908-10.

Vejviser for Gjentofte-Ordrup, Lyngby og Søllerød Kommuner. 1898 Elley, G.

Velkommen som medlem af DIS-Danmark – Slægt & Data

Vendsysselske Aarbøger 1954

Vesterskjerninge - Ulbølle og Omegn Böttiger, L.

Vestjydsk bondeliv i 1600'erne : kulturhistoriske skildringer. Abildtrup, Jens.

Vi passer på historien : en undersøgelse af lokalarkiverne Porskær Poulsen, Poul E.

Viborg landstings skøde- og pantebog 1624-1637 /

Viborg landstings skøde- og pantebøger 1653-1657.

Viborg landstings skøde- og pantebøger, 1645-52. Rasmussen, Poul.

Videnskabernes Selskabs Arkiv Kommissions Registratur over Arkivet paa Førslev Gaard.

Vielsesregister for Holmens Sogn, 1813-1891, bd. 1 / A-Han

Vielsesregister for Holmens Sogn, 1813-1891, bd. 2 / Har-Møller

Vielsesregister for Holmens Sogn, 1813-1891, bd. 3 / Møller-Ø

Vildbjerg Sogn. Understrup, Konrad.

Vilhelm Hansen. Balslev, Th.

"Viljam Olsvig: ""Ludvig Holbergs unge dage"" eller Literaturhistorisk Vinkelskriveri" Munthe, Chr. Morgenstierne.

Vincentz Otto Bartholin Skov, Flemming Kobberøe

Vinding Sogn : Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt Jespersen, Esbern,

Virksom flyver jeg frem / Dyreværneforeningen Svalens historie 1897-1985 Gabrielsen, Karsten.

Vita Johannis Grammii : Hans Grams Levned. Gram, Laurids.

Voer og Nim samt Nørvang herreder : uddrag af samtlige bevarede 2.959 skifter i herredernes godser og hospitaler : 1716-1850 Brejl, Erik.

Vokslev Sogns historie. Færch, Ole,

Vor Slægt I : Skræder Jens Larse i Gyrstinge og hans slægt Jensen, Sigfred,

Vordingborg Kommune 1986 : Mostrup Vejviseren

Vordingborg Skatte og Adressebog 1939

Vordingborg Skatte og Adressebog 1945

Vordingborg Skatte- og Adressebog 1950

Vordingborg Skatte- og Adressebog 1951

Vordingborg Skatte- og Adressebog 1952

Vordingborg Vejviser - Telefonnøgle 1967-68

Vordingborg Vejviser - Telefonnøgle 1969-70

Vordingborg Vejviser - Telefonnøgle 1971-72

Vordingborg Vejviser - Telefonnøgle 1977

Vordingborg Vejviser - Telefonnøgle 1978

Vordingborg Vejviser 1979

Vordingborg Vejviser 1980

Vordingborg Vejviser 1981

Vordingborg Vejviser 1982-83

Vordingborg Vejviser 1983-84

Vordingborg Vejviseren 1984-85

Vordingborg Vejviseren 1985-86

Vore gamle herregårde Eilstrup, Per.

Vore Oldtidsmindesmærker II. Raben. J.

Vore stednavne / Hald, Kristian.

Vort Forsvar (1881-1908) : indholdsfortegnelse Liebe, Poul Ib.

Wajsenhuspræsten Enevold Ewald og den pietistiske Bevægelse i København i det 18. Århundrede Graversen, Hans.

Wienerbørn i Landflygtighed : en historisk Oversigt. Jacobsen, Sigurd.